Ağır Ceza

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU VE CEZASI

TDK , Büyük Türkçe Sözlük’te “örgüt’’ kavramı; ‘”Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül ve ya teşkilat’’ olarak tanımlamaktadır. [1] Suç örgütünü, birliktelik, organizasyon, oluşum, platform ya da topluluklardan ayrıştıran nokta, kanunun yasakladığı fiilleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişiler tarafından oluşturulan bir yapı olmasıdır. Bu bakımdan, hukuka […]

TEFECİLİK SUÇU VE CEZASI NEDİR ?

Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başka­sına ödünç para verilmesi, bu suçu oluşturur. . Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılı­ğında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması duru­munda tefecilik suçu oluşur. Tefecilik suçu, 5237 sayılı TCK’nin 241. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Yasal düzenlemede, […]

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇLARI – KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ve KASTEN YARALAMA SUÇLARI

KASTEN ADAM ÖLDÜRME : MADDE 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. MADDENİN YORUMU : Hayata karşı suçların en önemli hükmü maddede yer almaktadır. Failin kasten bir başkasının yaşama hakkını ortadan kaldırması cezalandırılmaktadır. Suçun tanımı açısından, önceki yasanın hükmü daha başarılıdır. Yeni tanımdaki“ insanı” terimi kulağı tırmalamaktadır. Maddenin temeli adam […]

Başa dön