Ceza Hukuku

 Suçun Gece Vakti İşlenmesi

 Suçun gece vakti işlenmesi ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu Onuncu bölümde yer alan “Mal Varlığına Karşı Suçlar” kısmında 143.madde kapsamında tek fıkra halinde belirtilmiştir. Suçun gece vakti işlenmesi, TCK 143. Madde uyarınca nitelikli hal almasına yol açar. Böyle bir durumda basit hırsızlık, nitelikli hırsızlık olarak değerlendirilmeye alınır. Yargıtay kararına göre “hırsızlık suçunun hangi zaman […]

Nitelikli Hırsızlık

Nitelikli hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu Onuncu bölümde “ Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 142.madde kapsamında tanımlanmıştır. Nitelikli hırsızlık hakkında TCK 142.maddesinde 5 fıkra halinde bilgi verilmektedir. Nitelikli hırsızlık suçunun işlenmesi halinde mahkeme tarafından hükme bağlanan temel cezada belli oranlarda artırma yoluna gidilir. İçindekiler Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir? Nitelikli Hırsızlık Suçunun Gerekçesi Nedir? Nitelikli Hırsızlık […]

Hırsızlık

Hırsızlık Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir. Hırsızlık suçu TCK’nın 10. Bölümünde “Mal Varlığına Karşı Suçlar” kapsamında incelenir. Hırsızlık suçunun tanımı 141. Maddede yapılmış ve yine aynı maddede yasal cezası belirtilmiştir. Hırsızlık suçunu tanımlayan 141. Maddenin tam metni şöyledir. ”Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla […]

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçları Şikayet

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar TCK 9. Bölümde madde 132. ve 140.madde  arasında olmak üzere dokuz madde halinde düzenlenmiştir. Bu bölümde bahsedilen suçların bazıları için mağdurun şikayet etmesine bağlı olarak soruşturma ve kovuşturma açılır, bazı suçların soruşturulup, kovuşturulması için ise şikayet gerekli olmayıp, ilgili suçun işlenmiş olduğundan şüphelenen savcılık makamı resen […]

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri Uygulanması

Türk Ceza Kanunu 9.bölüm “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” için 132 ila 140.madde arasında anlatılan suçlar işlendiğinde, bahse konu tüzel kişiler hakkında da özel güvenlik tedbirleri alınır. Türk Ceza Kanunu 140.madde uyarınca tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması tam metni şöyledir.” Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü […]

Verileri Yok Etmeme

Verileri yok etmeme yani yasal yöntemler kullanılarak kayıt altına alınan verilerin yok edilmesi çalışmasının yasal süreler içinde yapılmaması Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir. Verileri yok etmeme suçu 5237 Türk Ceza Kanunu 2. Kısım 9. Bölümde yer alan “ Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” kapsamında 138.maddede 2 fıkra halinde belirtilmiştir. Verileri […]

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar İçin Nitelikli Haller

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçların nitelikli haller başlığı altında toplanan yasal kuralları TCK 137.madde kapsamında belirtilmiştir. TCK 137.maddede haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının nitelikli halleri  ve  TCK uyarınca verilmesi uygun […]

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

Kişisel verilerin kaydedilmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kapsamında incelenir. Kişisel verilerin kaydedilmesi TCK 9.bölümde ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ kısmında 135.maddede 2 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Kişisel verilerin kaydedilmesi yasalara aykırı olarak ve bireyin izni ya da rızası olmadan yapılmış ise, bu suçu işleyen kişiye hapis cezası verilebilir.  İçindekiler Kişisel Verilerin […]

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK 134.maddede 2 fıkra halinde hükme bağlamıştır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu 9 bölümde ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar ‘’ kapsamında incelenir.  Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinin suç sayılması ile kişilerin özel […]

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç kabul edilir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması TCK 9. Bölümde   ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ kısmında 133.maddede 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması eyleminin birbiri ile haberleşen ya da konuşan kişilerin rızası […]

Başa dön