Ceza Hukuku

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası Nedir?

Kamu görevinden çıkarma iptal davası, 375 sayılı KHK ile kamu göreviyle ilişiği kesilen personelleri ilgilendirir. Bu kanunla birlikte çeşitli meslek gruplarından kamu personellerinin görevleriyle ilişkileri, tekrar kabul edilmemek üzere kesilmiştir. OHAL durumunun kaldırılmasının ardından eklenen ve geçici olan 35. madde 21 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir. 375 sayılı KHK’ya göre devlet memurluğundan çıkarılma ile kamu […]

Dava Zamanaşımı Nedir?

Dava zamanaşımı, Türk Ceza Kanunu tarafından düzenlenen ve suçun işlendiği tarihten bu yana belirli bir süre geçmesi doğrultusunda meydana gelen bir kuraldır. Ceza kanununa göre suç işlendikten sonra davanın belirli bir zaman dilimi içerisinde açılması gerekmektedir. Aksi takdirde suçun cezalandırılması için dava açılamaz veya açılması teklif edilemez. Bu duruma dava zamanaşımı adı verilmektedir. Ayrıca dava […]

Şanlıurfa Ceza Avukatı

Şanlıurfa ceza avukatı, Türkiye’de sıklıkla avukat desteğine ihtiyaç duyulan hukuk alanlarından biridir. Ağır ceza avukatı olarak da bilinen bu hukuk bölümünde, bireylerin dava açabilmeleri veya kendilerine açılan davalarda savunma yapabilmeleri için hukuksal desteğe ihtiyaç duymaları mümkündür. Genellikle ağır suçların işlendiği ve bu suçlara dair davaların görüldüğü ceza hukukunda profesyonel avukat desteği büyük ölçüde önem taşır. […]

Güveni Kötüye Kullanma Nedir? Cezası Ne Kadar?

Güveni kötüye kullanma da günümüzde en fazla işlenen suçlardan biridir. Her suçta olduğu gibi güveni kötüye kullanmanın cezası da bulunmaktadır. Güveni kötüye kullanma suçunda ceza suçun niteliği doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Güveni kötüye kullanma suçunda örneğin mal sahibi malını rızayla farklı birine teslim ettiğinde malı teslim alan kişinin malı, rıza sebebinden farklı şekilde kullanması belirli bir […]

Cinsel İstismar Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

Cinsel istismar suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar kısmında yer alır. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 103. Maddede yer alan bu suç kapsamında çocuklara yönelik olan ve cinsel dürtülerini tatmin etme adına istismarda bulunan kişilere yaptırım yer alır. Cinsel istismar suçu; Basit cinsel istismar suçu, sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu ve nitelikli cinsel istismar […]

Uyuşturucudan Yakalanmanın Cezası Nedir?

Uyuşturucudan yakalanmanın cezası genel olarak 2 ile 5 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Genel olarak bu ceza yanında uyuşturucu taşıyan kişilere verilmektedir. Türkiye ceza hukuku kanunları doğrultusunda herhangi bir bireyin uyuşturucu taşıması, uyuşturucu kullanması veya uyuşturucu ticareti yapması kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan kişiler, uyuşturucuyla yakalanmaları veya uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilmeleri durumunda tutuklanmaktadır. Uyuşturucu sebebiyle […]

Yağma

Yağma suçu diğer adıyla gasp olarak geçer. Yağma suçu Türk ceza kanunun 148 ve 149. maddesine göre ele alınır. Burada mağdur olan kişinin mal varlığına yönelik bir saldırı ve gasp etme durumu söz konusu olmaktadır. Yapılan gaspın mağduru yaralaması ya da öldürmesi de cezai durumu etkilemektedir. Yağma suçu failin menkul olan bir mal varlığını ya […]

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık, failin hileli davranışlarla birisini aldatması ve kendisine yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık ise suçun belli dini, sosyal, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak yapılan eylemdir. Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için haksız bir çıkarın oluşması gerekir. Ayrıca, dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü için de, haksız çıkar elde etmeye yönelik icra hareketlerine başlanılmış olması […]

Verileri Hukuka Aykırı Yollardan Ele Geçirmenin Cezası

Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirmenin cezası ceza hukuku kanunları tarafından belirlenmektedir. Suçun nitelikleri, cezayı değiştirebilmektedir. Bu suç, kişinin gizli alanında kalması gereken kişisel verilerin, hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi ile meydana gelir. Verileri hukuka aykırı yollardan ele geçirme suçu, TCK’nın 136. maddesinde seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple aşağıdaki üç hareketten […]

Hırsızlık Suçu Nedir? Cezası Nedir?

Hırsızlık suçu işlendiği zaman Türk ceza kanunun 141 ve 142. maddesine göre yargılamanın önü açılır. Yapılan hırsızlık suçunun kanun önünde büyük bir yaptırımı söz konusu olmaktadır. Özellikle planlı ve kasıtlı işlenen bir hırsızlık suçunda ağır hukuki yaptırımlar ortaya konur. Kanun içinde fail ve mağdur olan kişi etrafında dava süreci kapsamında alınan kararlarla hırsızlık suçunun davası […]

Başa dön