dilekçeler

Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı

  Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı Hizmeti Nedir? Şanlıurfa’da hizmet veren İbrahim Halil Aydın Hukuk büromuz, Almanya’da yerleşmiş ya da yerleşmeyi düşünen Türk vatandaşları için de Hukuk Danışmanlığı hizmeti sunuyor. Almanya’da bulunan çalışma arkadaşlarımız  tarafından verilen hukuki danışmanlık çalışmaları içerisinde Türk vatandaşlarına kendi istekleri doğrultusunda Türkiye’de devam eden davalar hakkında birebir danışmanlık yapıyoruz. Avukat İbrahim Halil […]

TCK 97 Terk Suçu

Terk suçu Türk Ceza Kanunu dördüncü bölümde koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali hakkında yapılması gerekenler kısmında belirtilmiş ve hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 97.maddede bireylerin terk suçu işlenerek, terk edilmesi konusundaki yasal yükümlülükler ve cezai yaptırımlardan bahsedilmektedir. Türk Ceza Kanunun terk suçu ile ilgili 97. maddesi 2 fıkradan ibarettir. İçindekiler Terk Suçu Nedir? Terk […]

MAAŞIN ÖDENMEMESİNDEN DOLAYI HAKLI FESİH DAVA DİLEKÇESİ

ŞANLIURFA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI : XXXXXAdres : ……………………….Vekili : Av. İbrahim Halil AydınDAVALI : ………………………………………… Sanayi Ticaret Limited ŞirketiADRES : ……………………………………KONU : Davacı maaş alacakaları ödenmediği için haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmiş olup, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, kıdem tazminatı ile birikmiş ücretlerinin, ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek en yüksek mevduat faizleri, yargılama giderleri […]

TEMYİZ HARCI YATIRMA DİLEKÇESİ

…………… Bölge Adliye Mahkemesi X. Hukuk Dairesi Dosya no : 2023/………. esasBeyanda Bulunan : Avukat İbrahim Halil AydınKonu : Harç Tamamlama ( TEMYİZ BAŞVURUSU) Açıklamalar : 1 haftalık kesin süre içerisinde belirtilen temyiz başvuru harcı, temyiz karar harcı ve gider avansını yatırmış bulunmaktayız . Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.           […]

Başa dön