TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bu bölümde taksirle öldürme suçu hakkında bilgi veriyoruz. ‘’Taksir’’ kelime anlamıyla Türk Ceza Kanununda, failin dikkatsiz ve/veya özensiz davranışı neticesinde gerçekleşen bir davranışı nedeniyle yasal olarak suç kabul edilen bir sonucun gerçekleşeceğinin tahmin edilememesine rağmen, bahse konu suçun işlenmiş olması halidir. Daha sade bir anlatımla failin isteyerek yaptığı bir eylemin istenmeyen bir sonuca ulaşması nedeniyle yükümlülük altına girmesi yani suçlu duruma düşmesidir.

5237 Sayılı TCK 22. Maddesinde taksir ‘’ Taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması  dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Failin davranışının yasal olarak suç sayılabilecek bir olayla sonuçlanması, ortada bir cezai sorumluluk olduğunu gösterir. Öte yandan failin sebep olduğu suça ait, yasalar tarafından belirlenmiş taksirli şeklinin olmadığı hallerde,  cezai sorumluluk da yoktur.

Taksirli Suç  Hukuki Tanımı Nedir?

Herhangi bir suçun taksirli suç tanımında incelenmesi için kanunda taksirli şekli özel olarak belirtilmiş olması gerekir. Yani herhangi bir eylemin taksirli suç kapsamında cezalandırılması için kanunda net ve açık bir madde ile düzenlenmiş olması gereklidir. Bu konu Türk Ceza Kanunu 22. Maddesinde ‘’Taksirle işlenen suçlar kanunun açıkça belirtildiği hallerde cezalandırılır’’ ibaresi le açıklığa kavuşturulmuştur.

Her suçun taksirli şekli TCK’da yer almamakla birlikte, kasten öldürme suçunun taksirli şekli ‘’Taksirle Öldürme’’ başlığı altında Türk Ceza Kanunun 85. inci maddesinde hükme bağlanmıştır.

Bilinçli Taksir Ve Bilinçsiz Taksir Nedir?

Taksirle işlenen suçlar iki ayrı başlık halinde değerlendirilir. Bu başlıklar şunlardır:

  • Bilinçli taksir
  • Bilinçsiz taksir  

Bilinçli Taksir

Bilinçli taksir suçu denildiğinde, kast edilen durumda suçu işleyen kişi, karşıdakinin zarar görmesini istememekle birlikte, yaptığı eylem neticesinde zarar göreceğinin açıkça farkındadır. Fail her ne kadar mağdurun zarar görmesini istemese de ya kuralları çiğneyerek ya da şans, bireysel ustalık gibi unsurları göz önünde tutarak eylemi gerçekleştirmiştir.  

Böyle durumlarda, Türk Ceza Kanunu 22 Maddesi uyarınca  bilinçli taksirli suç cezalandırılırken, verilen cezaya, cezanın üçte biri ila yarısı kadar bir ilave yapılacağı bildirilmiştir. Bu durum 22. maddede ’’ Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar arttırılır’’ denilerek açıklanmıştır.

Bilinçsiz Taksir (Basit / Adi Taksir)

Bilinçsiz taksir aynı zamanda basit taksir ya da adi taksir olarak da adlandırılır. Suçun basit taksir kapsamında değerlendirilmesi için, suçu işleyen bireyin sebep olacağı eylemin sonucunu görememesi ve buna bağlı olarak yerine getirdiği eylemi yeterince dikkatli ve özenli yapmaması neticesinde  kanunen suç sayılabilecek bir olaya sebep olması durumu gerçekleşmelidir.

Taksir türü ne olursa olsun, gerek bilinçli taksirle öldürme gerekse basit taksirle öldürme suçunda  ortak özellik, suçu işleyen kişinin mağdurun ölümünü istememesine rağmen sebep olmasıdır.

Failin bilerek isteyerek öldürme suçunu işlemesi halinde taksirli öldürme suçu nedeni ile değil kasten öldürme suçundan hüküm giymesi uygundur.

Taksirle Öldürme Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 85 maddesi uyarınca taksirle ölüm cezası için olaya sebep olan faile, iki yıl ila altı yıl arasındaki bir zaman dilimi için hapis cezası verilebilir.

Sebep olunan davranışın birden fazla bireyin ölmesine yol açması veya olay neticesine birden fazla bireyin ölmüş ve birden fazla bireyin yaralanmış olması halinde verilecek ceza değişebilir. Bu durumda Türk Ceza Kanunun 85 maddesi 2. Fıkrasına göre fail için takdir edilecek ceza, iki yıl ila on beş yıl arasındaki zaman dilimi için hapis yatılması şeklindedir.

BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.

MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.

MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Kasten Öldürme

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön