miras hukuku

TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bu bölümde taksirle öldürme suçu hakkında bilgi veriyoruz. ‘’Taksir’’ kelime anlamıyla Türk Ceza Kanununda, failin dikkatsiz ve/veya özensiz davranışı neticesinde gerçekleşen bir davranışı nedeniyle yasal olarak suç kabul edilen bir sonucun gerçekleşeceğinin tahmin edilememesine rağmen, bahse konu suçun işlenmiş olması halidir. Daha sade bir anlatımla failin isteyerek yaptığı bir eylemin istenmeyen bir sonuca ulaşması nedeniyle […]

TCK 81 Kasten Öldürme Nitelikli Haller

Türk Ceza Kanunu 82. Maddesinde kasten öldürme suçunun hangi hallerde nitelikli kabul edileceği  ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 82. Madde uyarınca kasten öldürme suçu, nitelikli suç olarak değerlendirildiği haller şunlardır: Tasarlayarak Kasten Öldürme Tasarlayarak kasten öldürme suçu, failin işleyeceği cinayeti önceden planlamış ve kararlı bir şekilde bu planı uygulamaya koymuş olması anlamına gelir. Failin ani bir […]

TCK 84 Kasten Öldürme  İntihara Yönlendirme

Türk Ceza Kanunun 84 maddesi gereğince birisini ortadan kaldırma amacı ile intihara yönlendirme yasal olarak suç sayılmaktadır. Bazı durumlarda söz gelimi bireyin algılama kapasitesinin yeteri kadar gelişmemiş olması ya da ağır bir hastalık nedeni ile çok acı çekiyor olması halinde birey  intihar etmeye yönelebilir. Fakat bu karar, ülkemizde hukuki açıdan geçerli kabul edilmemektedir. Yani söz […]

TCK 81 Kasten Öldürme

Türk Ceza Kanunu ikinci kısmında ‘’insanlara karşı işlenen suçlar’’ incelenir. İkinci kısım birinci bölümde ise ‘’Hayata Karşı Suçlar’’ başlığı altında bireylerin hayatlarına karşı işlenen suçlara karşı uygulanabilecek yasal yaptırımlardan bahsedilir.  Türk Ceza Kanunu 81. Maddesi ‘’Kasten Öldürme Suçu’’ hakkında düzenlenmiştir. Kasten öldürme denildiğinde anlatılmak istenen durum, bir bireyin bir başka bireyin yaşamına bilerek ve isteyerek […]

Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Vatandaşlar İçin ; Türkiye’de Miras Süreçleri Nasıl İşlemektedir?

Almanya’da yaşayan Türk Vatandaşlar için Türkiye’de miras konusu oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta gerçekleştirilecek olan davaların niteliği, kimler tarafından açılacağı, hangi ülke hukukuna uygun olacak şekilde açılması, alınan kararların tanıma tenfiz süreçleri gibi pek çok durum göz önüne alınarak gerekli süreçlerin başlatılması gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgelerin neler olduğunu ve hangi […]

Mirastan Mal Kaçırma İle İlgili Davalar

Mirastan mal kaçırma davası, hukuki terim olarak aynı zamanda muvazaa terimi olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Bu tür davalar genellikle mirasçısı olduğunuz kişileri vefatlarından sonra ortaya çıkmaktadır. Eğer ki anneniz, babanız ya da diğer mirasçısı olabileceğiniz kişilerin sizin de bildiğiniz mal ya da mülkleri varsa ancak ölümünden sonra sizlere herhangi pay düşmüyorsa ya da bu paylar […]

Miras, Mirasın Reddi, Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Miras, kısaca bir kimsenin vefatından dolayı ailesine kalan borçlar ve alacaklar da dahil olmak üzere tüm mal varlığına verilen isimdir. Miras konusu geçmişten günümüze kadar aileler arasında ciddi problemler oluşturmuştur. Miras, kişinin ölümünden sonra alt ve üst soyuna kalır bu kişiler yasal mirassçılardır. Vefat eden kişi mal varlığının tümünü ya da bir kısmını başka bir […]

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir?

Miras hukukunda saklı pay kavramı, mirasçıya bağlı ve yakın olan belirli kişilerin mirasçının mülkiyet hakkına sahip olması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Mirasçılar, belirli mirasçıları desteklemek için kendi mülklerini (miras hakları ve borçlarının toplamı) özgürce koruma hakkına sahiptir ve bu mülklerin belirli kısımlarına kanunun koyucu tarafından belirlenen kişilerin erişimi engellenir.  Varis, mülkün bu bölümünü kullanamaz. Kanuna göre, […]

Türk Miras Hukukunda Mirastan Çıkarma

Türk miras hukukunda mirastan çıkarma konusu fazlaca araştırılmaktadır. Miras paylaşımı geçmişten günümüze sorunlara ve aileler arasında anlaşmazlıklara yol açan bir konudur. Miras hukuku, vefat eden ya da gaip durumdaki kişinin mal varlığının kime ve ne oranda bölüneceğini inceleyen hukuk alanıdır. Bunun yanında miras hukuku, mirası bırakan ve mirasçı olan kimselerin gerçekleştirebileceği işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Ancak […]

Türk Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Türk miras hukukunda zümre sistemi, Medeni Kanun düzenlemelerine göre kan hısımı olan kişilerin mirasçı olmasının temelini oluşturmaktadır. Derece sistemi olarak da adlandırılan zümre sistemi ile mirasta mal paylaşımı yapılır. Murisin vefat etmesi nedeni ile yapılan mirasın paylaşımı için uygulanan miras hukuku 3 zümre sistemi ile yapılır. Mirasın paylaşımında hak iddia edebilmek için belirlenen üç zümreden […]

Başa dön