miras hukuku

Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Vatandaşlar İçin ; Türkiye’de Miras Süreçleri Nasıl İşlemektedir?

Almanya’da yaşayan Türk Vatandaşlar için Türkiye’de miras konusu oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta gerçekleştirilecek olan davaların niteliği, kimler tarafından açılacağı, hangi ülke hukukuna uygun olacak şekilde açılması, alınan kararların tanıma tenfiz süreçleri gibi pek çok durum göz önüne alınarak gerekli süreçlerin başlatılması gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgelerin neler olduğunu ve hangi […]

Mirastan Mal Kaçırma İle İlgili Davalar

Mirastan mal kaçırma davası, hukuki terim olarak aynı zamanda muvazaa terimi olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Bu tür davalar genellikle mirasçısı olduğunuz kişileri vefatlarından sonra ortaya çıkmaktadır. Eğer ki anneniz, babanız ya da diğer mirasçısı olabileceğiniz kişilerin sizin de bildiğiniz mal ya da mülkleri varsa ancak ölümünden sonra sizlere herhangi pay düşmüyorsa ya da bu paylar […]

Miras, Mirasın Reddi, Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Miras, kısaca bir kimsenin vefatından dolayı ailesine kalan borçlar ve alacaklar da dahil olmak üzere tüm mal varlığına verilen isimdir. Miras konusu geçmişten günümüze kadar aileler arasında ciddi problemler oluşturmuştur. Miras, kişinin ölümünden sonra alt ve üst soyuna kalır bu kişiler yasal mirassçılardır. Vefat eden kişi mal varlığının tümünü ya da bir kısmını başka bir […]

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir?

Miras hukukunda saklı pay kavramı, mirasçıya bağlı ve yakın olan belirli kişilerin mirasçının mülkiyet hakkına sahip olması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Mirasçılar, belirli mirasçıları desteklemek için kendi mülklerini (miras hakları ve borçlarının toplamı) özgürce koruma hakkına sahiptir ve bu mülklerin belirli kısımlarına kanunun koyucu tarafından belirlenen kişilerin erişimi engellenir.  Varis, mülkün bu bölümünü kullanamaz. Kanuna göre, […]

Türk Miras Hukukunda Mirastan Çıkarma

Türk miras hukukunda mirastan çıkarma konusu fazlaca araştırılmaktadır. Miras paylaşımı geçmişten günümüze sorunlara ve aileler arasında anlaşmazlıklara yol açan bir konudur. Miras hukuku, vefat eden ya da gaip durumdaki kişinin mal varlığının kime ve ne oranda bölüneceğini inceleyen hukuk alanıdır. Bunun yanında miras hukuku, mirası bırakan ve mirasçı olan kimselerin gerçekleştirebileceği işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Ancak […]

Türk Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Türk miras hukukunda zümre sistemi, Medeni Kanun düzenlemelerine göre kan hısımı olan kişilerin mirasçı olmasının temelini oluşturmaktadır. Derece sistemi olarak da adlandırılan zümre sistemi ile mirasta mal paylaşımı yapılır. Murisin vefat etmesi nedeni ile yapılan mirasın paylaşımı için uygulanan miras hukuku 3 zümre sistemi ile yapılır. Mirasın paylaşımında hak iddia edebilmek için belirlenen üç zümreden […]

Mirasta Tenkis Davası

Mirasta tenkis davası; miras bırakan bireyin tasarruf özgürlüğünü aşarak mirasçıların saklı pay oranlarına olumsuz etki oluşturduğu durumlarda açılmaktadır. Bu gibi durumlarda mirasçıların miras hakkını koruyabilmeleri için tasarrufa bir sınır koyulur. Tenkis davası ile miras bırakan kişinin sağlığında yapılan tasarruflar kanuni sınırların içerisine çekilir. Miras bırakan birey; miras durumunda saklı pay adı verilen kanuni sınıra kadar […]

Miras Hakkı Devredilir mi?

Miras hakkı bir kişiye başka bir kişiden kalmış olan bir haktır. Bu hak kapsamında kişiye mal ve para alma hakkı tanınır. Miras hakkı, ölen kişiden kaynaklı üçüncü bir kişiye kalan hak olarak da tanımlanabilir. Ancak kişi bu hakkını başka bir kişiye devredebilir. Bunun için kendi hakkıyla ve imzasıyla mirastan feragat etmesi gerekir. Miras hakkı Türk […]

Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması

Türk miras hukukunda alacaklıların korunması, kişilerin mirasçıdan alacaklı sayılmasını konu alır. Genel olarak mirasçıların, tereke borçlarının ödenmesinde sorumlu olunan ilke olarak da açıklanabilir. Tereke, mirasçının mirasa konu olan mallar anlamına gelir. Tereke borçları kapsamında, miras bırakan bireyin öldüğü gün ile birlikte icra takibinin başlaması gerekir. Bu kapsamda icra takip süresi se 3 gündür. Mirasçıların, terekelerden […]

Mirasın Reddi Süresi

Mirasın reddi süresi, miras bırakan kişinin ölmesi ile yasal olarak mirasçılarına düşen her türlü alacak ve mal varlığı üzerindeki hakların reddedilmesini kapsayan süredir. Miras bırakan kişinin ölümü ile kişinin tüm mal varlığı, borç ve alacak durumu miras süresi içerisinde işleme alınır. Mirasta hak sahibi olan kişilere, mal varlığı üzerindeki tüm yükümlülükleri de reddetme hakkı verilmektedir. […]

Başa dön