TCK 103 Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu 103. Maddesi uyarınca suçtur ve bu eylemin cezai yaptırımı vardır. Çocukların cinsel istismarı hakkındaki yasal düzenlemeler 103.madde kapsamında 6 fıkra halinde hükme bağlanmıştır.

Çocukların cinsel istismarı konusunun suç sayılması ile çocukların koruma altına alınan hakları şunlardır:

 • Cinsel dokunulmazlık
 • Cinsel özgürlük
 • Ruh ve beden bütünlüğü

Cinsel özgürlük kavramından kast edilen çocuğun herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan cinsel gelişimini tamamlamasıdır.

İçindekiler

 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?
 • Çocukların Cinsel İstismarı Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Çocukların Cinsel İstismarı İçin Takdir Edilen Ceza Hangi Hallerde Yarısı Oranında Artar?
 • Çocukların Cinsel İstismarı Nedeniyle Ağır Yaralanma Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Çocukların Cinsel İstismarı Neticesinde Ölüm ya da Bitkisel Hayata Geçiş Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Çocukların Cinsel İstismarı Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Çocukların Cinsel İstismarı Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Çocukların cinsel istismarı suçu tanımlandığında çocuğun isteği olmadan ya da iradesi çarpıtılarak rıza göstermesinin sağlanması ile, ve/veya çocuğa cebir ve tehdit yolu ile uygulanan bütün cinsel içerikli temas eylemleridir.

Çocukların Cinsel İstismarı Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Çocukların cinsel tacize uğraması TCK maddesinin 1. ve 2. fıkrasında hükme bağlanmıştır. Buna göre;

 • TCK 103. maddesinin 1. fıkrasında çocuklara uygulanan cinsel istismar suçunun sarkıntılık ile sınırlı kalmış suçlar ve basit cinsel istismar suçları tanımlanmıştır.

Çocukların cinsel istismarı faili için uygun bulanan cezai yaptırım 8 yıl ila 15 yıl arasında hapis cezasıdır.

Cinsel istismarın kapsamı sarkıntılık ile sınırlı kaldığı takdirde faile verilecek ceza 3 yıl ila 8 yıl arasında hapis cezasıdır.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun yaşı da uygulanacak cezada etkilidir. Buna göre; cinsel istismara uğrayan çocuk on iki yaşından daha küçük ise verilecek ceza, yapılan eylem sarkıntılık ise en az 5 yıl, istismar ise en az 10 yıl olarak hükme bağlanmıştır.

Suçun sarkıntılık ile sınırlı kalması sonucunda soruşturma ve kovuşturma başlatılması için çocuğun veli ya da vasisinin şikayetçi olması koşulu aranır.

 •  TCK 103. maddesinin 2. fıkrasında çocuklara uygulanan cinsel istismar suçunun nitelikli hale gelmesine yol açan eylemler hükme bağlanmıştır.  Bu fıkra uyarınca cinsel istismar eylemi  vücuda bir organ ya da herhangi bir cisim sokularak gerçekleştirildi ise, faile verilecek cezanın alt sınırı 16 yıl hapis cezası olarak belirlenmiştir. Söz konusu eyleme maruz kalan failin 12 yaşından küçük olması durumunda verilebilecek cezanın alt sınır 18 yıl hapis cezasıdır.

Çocukların Cinsel İstismarı İçin Takdir Edilen Ceza Hangi Hallerde Yarısı Oranında Artar?

Çocukların cinsel istismarı için takdir edilen temel cezanın yarısı oranında arttırılması TCK 103. maddesi 3. ve 4. fıkrasında hükme bağlanmıştır.

TCK 103.maddesi 3 fıkrası uyarınca karar verilen temel cezanın yarısı kadar arttırılmasına yol açabilecek nitelikli haller şunlardır:

 • Uygulanan cinsel istismar eylemi birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmişse
 • Çocukların cinsel istismarı faili yapmakta olduğu kamu görevini, vesayet yetkisini ya da hizmet bağlantısı, vasilik, eğitici, öğretici olmak, bakıcı koruyucu aile olmak, sağlık hizmeti vermek ya da çocuğu koruma, bakım ve gözetme sorumluluğu nedeniyle mağdur üzerinde oluşan etkisini kötüye kullanması halinde,  
 • Çocukların cinsel istismarı suçuna maruz kalan birey ile fail arasında 3. derece dahil olmak üzere kan ya da hısım akrabalık ilişkisi olması ya da failin üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen olması hali 
 • Failin toplu halde yaşam zorunluluğunda olan bireylerin bu durumundan faydalanması hailinde gerçekleşmesi halinde verilen temel ceza yarısı oranında arttırılır.

TCK 103. maddesi 4.fıkrası uyarınca karar verilen temel cezanın yarısı kadar arttırılmasına yol açabilecek nitelikli haller şunlardır:

 • Çocukların cinsel istismarı suçu işlendiğinde mağdurun on beş yaşından küçük olan ya da 15 yaşını tamamlamış olması
 • Mağdurun kendisine karşı işlenen suçun anlam ve neticesini kavrama yeteneğinde olmaması  
 • Suçun diğer çocuklara karşı silah kullanılarak gerçekleştirilmiş olması halinde, takdir edilecek cezanın verilen temel cezanın yarısı oranında arttırılması istenir.

Çocukların Cinsel İstismarı Nedeniyle Ağır Yaralanma Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Mağdurun uğradığı cinsel istismar nedeniyle kasten yaralama suçunun yol açabileceği zarara uğraması halinde verilen temel cezaya ilaveten TCK kasten yaralama suçu için belirlenen cezai hükümler de eklenir.

Çocukların Cinsel İstismarı Neticesinde Ölüm ya da Bitkisel Hayata Geçiş Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Çocukların cinsel istismar nedeniyle bitkisel hayat geçmesi ya da hayatını kaybetmesi halinde Türk Ceza Kanunu tarafından hükmedilen ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Türk Ceza Kanunu uyarınca 10 yıl ve daha fazla süre için verilen hapis cezası, müebbet hapis cezası ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına bakmakla yetkilendirilmiş mahkemeler ağır ceza mahkemeleridir.

Çocuklara cinsel istismar suçu sarkıntılık ile sınırlı kalmış ise verilecek ceza 8 yıl hapis olarak hükme bağlandığı için bu durumda davaya bakmakla yetkili mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir.

Türk Ceza Kanununa göre suçun işlendiği yerde görevli mahkeme davaya bakmakla yetkilidir. Suçun zincirleme işlenmiş olması durumunda yetkili kılınan mahkeme son suçun işlendiği yerde görevli, mahkemedir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Çocukların cinsel istismarı ile ilgili suçlar şikayete bağlı suçlar arasında yer almayıp, konu hakkında bilgi sahibi olan savcılık tarafından kovuşturma ve soruşturma resen yürütülebilir. Fakat bunu yanı sıra cinsel istismar sadece sarkıntılık ile sınırlı kalmış ise bu suçun kovuşturulması ve soruşturulması için  şikayet edilmiş olması koşulu aranır.

Çocukların Cinsel İstismarı Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Çocukların cinsel istismarı ile ilgili hiç bir suç, uzlaşma kapsamında değerlendirilmez.

Çocukların Cinsel İstismarı Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Çocukların cinsel istismarı suçu için belirlenen zamanaşımı süresi 15 yıldır. Çocuklarda cinsel istismar suçu ile ilgili zaman aşımı, suçun işlendiği tarihten veya çocuğun 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren geçerli sayılabilir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 103 Çocukların Cinsel İstismarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön