reddi miras

Mirasın Reddi Süresi

Mirasın reddi süresi, miras bırakan kişinin ölmesi ile yasal olarak mirasçılarına düşen her türlü alacak ve mal varlığı üzerindeki hakların reddedilmesini kapsayan süredir. Miras bırakan kişinin ölümü ile kişinin tüm mal varlığı, borç ve alacak durumu miras süresi içerisinde işleme alınır. Mirasta hak sahibi olan kişilere, mal varlığı üzerindeki tüm yükümlülükleri de reddetme hakkı verilmektedir. […]

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras; kanuni ya da atanmış mirasçıların borç ve alacaklardan oluşan mirası kabul etmemeleri olarak tanımlanabilir. Mirasın reddi; mirasın intikalinden sonra mümkün olabilir. Miras bırakanın ölümü üzerine miras, hukuken mirasçılara geçmiş olur. Miras bırakan ölmeden miras reddedilemez. Reddi miras ya da mirasın reddedilmesi konusu, mirasçıları ilgilendiren önemli konular arasında yer alır. Mirasçılar iki şekilde mirasın reddedilmesi […]

Başa dön