TCK 94 İşkence

İşkence

Türk Ceza Kanunu üçüncü bölüm işkence ve eziyet konularına ayrılmıştır. 94. Maddede  işkence    hakkında hükümler düzenlenmiştir. İlgili maddede işkence tanımı, temel cezası ve cezayı arttıran sebepler üzerinde durulmaktadır.

Türk Ceza Kanunu 94 maddede işkence hakkında belirlenmiş 6 fıkra bulunmaktadır.

İçindekiler

 • İşkence Nedir?
 • İşkence ve Eziyet Arasında Fark Var mı?
 • İşkence Kabul Edilen Eylemler Nedir?
 • İşkence Uygulayan Kamu Görevlisine Uygulanacak Cezai Yaptırım Nedir? Kamu Görevlisi Kadına Karşı İşkence Uygularsa Cezai Yaptırım Ne Olur?
 • İşkence Suçu İçin Verilecek Ceza Mağdurun Bireysel Özelliklerine Göre Değişir Mi?
 • İşkence Suçu Cinsel Taciz Olarak Uygulanırsa Cezai Yaptırım Ne Olur?
 • İşkence Suçu Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenirse Uygulanacak Cezai Yaptırım Nedir?
 • İşkence Suçu İçin Verilen Cezada İndirim Olur Mu?
 • İşkence Suçu Zamanaşımına Uğrar Mı?
 • İşkence Suçunda Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

İşkence Nedir?

Türk Ceza Kanunu kapsamında işkence 94. Madde 1. Fıkrada şöyle tanımlanmaktadır. İşkence bir kişiye karşı kamu görevlileri tarafından insan onuruna aykırı bir şekilde gerçekleştirilen eylem veya eylemlerdir. Söz konusu eylemin  işkence olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • Yapılan eylem insan onuru ile bağdaşmamalıdır.
 • İşkence mağduru bedensel ve/veya ruhsal acı çekmiştir.
 • Yapılan hareketler nedeniyle mağdurun algılama ve/veya irade yeteneği olumsuz etkilenmiştir.
 • Mağdur aşağılanmıştır.
 • İşkenceyi yapan fail kamu görevlisi ya da kamu görevlileridir.

İşkence ve Eziyet Arasında Fark Var Mı?

Bir önceki paragrafta belirtilen davranışların işkence suçu sayılması için fiilin kamu görevlileri tarafından yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde yani bu eylemleri gerçekleştiren kişi veya kişilerin kamu görevlisi olmaması halinde işlenen suç eziyet suçu tanımı altında incelenir. (TCK 96)

 

İşkence Kabul Edilen Eylemler Nedir?

İşkence kapsamında kabul edilen fiiller şunlardır:

 • Kasten yaralama
 • Hakaret
 • Tehdit
 • Cinsel taciz

Yukarıda sayılan fiiller işkence kapsamına girse de, Türk Ceza Kanunu uyarınca bu fiiller nedeniyle ceza alınabilmesi için bu davranışlar aniden gerçekleşmiş değil, sistematik biçimde belirli bir sürece yayılarak gerçekleştirilmiş olmalıdır.

İşkence Uygulayan Kamu Görevlisine Uygulanacak Cezai Yaptırım Nedir? Kamu Görevlisi Kadına Karşı İşkence Uygularsa Cezai Yaptırım Ne Olur?

Türk Ceza Kanunu 94. Madde 1. Fıkrasında belirtildiği üzere işkence failinin kamu görevlisi olması halinde 3 yıl ila on iki yıl arasında hapis cezası verilebilir.

İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi verilecek cezanın arttırılması için yeterli bir sebep olarak kabul edilir. İşkence fiiliyatı kadına karşı gerçekleştirilmiş ise, verilecek ceza en az beş yıl hapis olabilir. Verilecek hapis süresi beş yıldan daha az olamaz.

İşkence Suçu İçin Verilecek Ceza Mağdurun Bireysel Özelliklerine Göre Değişir Mi?

TCK 94. Madde 2. Fıkrası uyarınca işkence suçuna maruz kalan bireyin özellikleri, davanın sonunda verilecek cezai hüküm üzerinde etkilidir. Bu bilgiden hareketle mağdurun durumu ve verilecek cezalar şu şekilde hükme bağlanmıştır.

İşkence suçunun aşağıda belirtilen mağdurlara uygulanması halinde verilecek ceza sekiz yıl ila on beş yıl hapis cezası olabilir. Mağdurun;

 • Çocuk olması
 • Bedensel ya da ruhsal açıdan kendini koruyacak durumda olmaması
 • Hamile olması
 • Avukat olması
 • Kamu görevlisi olması halinde verilecek hapis cezası için belirlenen en alt sınır sekiz yıldır.

İşkence Suçu Cinsel Taciz Olarak Uygulanırsa Cezai Yaptırım Ne Olur?

Türk Ceza Kanunu 94 . maddesinin 3. fıkrası gereği, işkence suçunun cinsel taciz şeklinde gerçekleştirilmesi halinde, verilecek hapis cezası süresi on yıl ila on beş yıl arasında değişir. Cinsel taciz yolu ile işkence suçlarında verilecek hapis cezası alt limiti on yıldan az olamaz.

İşkence Suçu Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenirse Uygulanacak Cezai Yaptırım Nedir?

İşkence suçuna bir kişiden daha fazla sayıda kişi iştirak etmiş ise, bu durumda verilecek ceza TCK 94. madde 4. fıkrada açıklanmıştır. İşkence suçunun işlenmesinde payı olan herkes 94. madde 1. fıkrada belirtildiği gibi işkence uygulayan kamu görevlisine verilecek ceza ile cezalandırılır. Yani suça ortak olan kişilere verilecek ceza üç yıl ila on iki yıl arasında değişebilir.

İşkence Suçu İçin Verilen Cezada İndirim Olur Mu?

Türk Ceza Kanunu 94. madde kapsamında işkence eylemi kesinlikle suç sayılır ve söz konusu eylemin ihmali davranış sonucu gerçekleşmesi halinde dahi, verilecek cezada indirim yapılmaz. Bu durum TCK 94 madde 5. fıkrada açıklanmıştır.

İşkence Suçu Zamanaşımına Uğrar Mı?

İşkence suçu için zamanaşımı söz konusu değildir. Yani işkence suçu işlendikten sonra, aradan kaç yıl geçmiş olursa olsun, bu suç mahkemeye intikal edebilir ve fail veya failler cezalandırılır.

İşkence Suçunda Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

İşkence suçu işlenmesi halinde söz konusu davaya bakmak ve karar vermekle yetkili mahkemeler ağır ceza mahkemeleridir. Buna karşılık işkence suçunda genel yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerde görev yapan mahkemedir.

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 94 İşkence

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön