TCK 95 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence

Neticesi Nedeniyle Ağırlaştırılmış İşkence

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçlarından söz edilen TCK 95 madde uyarınca işkence sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal kusurlar nedeni ile faile verilen temel cezada artış olabilir. Bu bölümde neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen hükümler hakkında bilgi veriyoruz.

Neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış işkence suçu Türk Ceza Kanununun  95. Maddesinde 4 fıkra olarak hükme bağlanmıştır.

İçindekiler

 • Yasalara Göre İşkence Suçu Ne Demek?
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçları Nedir?
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Nedeni İle Kemik Kırılması Halinde Uygulanan Ceza Nedir?
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Sonucunda Ölüm Olması Halinde Uygulanan Ceza Nedir?
 • İşkence Suçu Nedeni İle Alınan Ceza Adli Para Cezası Olarak Ödenebilir Mi?
 • İşkence Suçu Nedeni İle Verilen Ceza Ertelenebilir Mi, Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • İşkence Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir?
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir?
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Zamanaşımına Uğrar Mı?
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Yasalara Göre İşkence Suçu Ne Demek?

İşkence suçu bir veya birden fazla kamu görevlisi tarafından mağdura uygulanan fiili ve ruhsal şiddet sonucunda, mağdurun gerek fiziksel gerekse ruhsal olarak acı çekmesine neden olunması tanımlanmaktadır. Uygulanan eylemin sistematik olması, süreklilik arz etmesi ve insan onuru ile bağdaşmayacak davranışlardan meydana gelmesi halinde Türk Ceza Kanununa göre işkence suçundan söz edilebilir.

İşkence suçu ve bu suç hakkında uygulanmasına karar verilebilecek cezalar TCK 94. maddede anlatılmaktadır. İşkence sonrası mağdurun yaşamak zorunda kaldığı olumsuzluklar verilen cezada artış olmasına neden olabilir. Bu durumda TCK 95. maddede neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış işkence başlığı altında düzenlenmiştir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırmış İşkence Suçları Nedir?

İşkence gören mağdurun aşağıdaki halleri yaşaması halinde faile verilecek ceza neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçuna verilecek ceza olarak kabul edilir. Bu nedenle verilen temel ceza yarısı oranında arttırılabilir. İşkence gören bireyin:

 • Duyularının ve/veya organlarının en az bir tanesinin fonksiyonunu sürekli olarak zayıflaması
 • Konuşmasında yaşam boyu sürecek zorluk gelişmesi
 • Yüz bölgesinde yaşam boyu iz kalması
 • Hayatının tehlikeye düşmesine sebep olunmasına
 • Mağdurun gebe olup, çocuğun erken doğmasına sebebiyet verilmesi halinde 

Faile verilen temel ceza TCK 95. Madde 1 fıkra gereği ceza yarısı oranında arttırılır.

İşkence gören mağdurun aşağıdaki halleri yaşaması halinde faile verilecek ceza neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçuna verilecek ceza olarak kabul edilir. Bu nedenle verilen temel ceza bir kat daha  arttırılabilir. İşkence gören bireyin:

 • İyileşemeyecek nitelikte bir hastalığa yakalanması ve/veya bitkisel hayata girmesi
 • Duyularının ve/veya organlarının en az bir tanesinin fonksiyonunu hayat boyu yitirmesi
 • Konuşma becerisinin ve/veya çocuk yapma yeteneğinin tümüyle fonksiyonunu yitirmesi
 • Yüzünde hayat boyu kalacak bir veya birden fazla değişiklik meydana gelmesi
 • İşkence yapılan bireyin gebe olup çocuğun hayatının kaybetmesine sebep olunması halinde,

Faile verilen temel ceza TCK 95. Madde 2 fıkra gereği bir kat daha arttırılır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Nedeni İle Kemik Kırılması Halinde Uygulanan Ceza Nedir?

İşkence yapılması sonucu mağdur olan bireyin vücudunda en az bir adet kemiğin kırılmasına yol açılması halinde, kırığın yaşamsal faaliyetlere etkisine bağlı olarak verilecek ceza sekiz yıl ila on beş yıl arasında değişebilir. Kemik kırılması gerçekleşmiş ise verilecek cezanın alt limitinin sekiz yıldan az olamayacağı TCK 95. Madde 3. Fıkrada belirtilmiştir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Sonucunda Ölüm Olması Halinde Uygulanan Ceza Nedir?

İşkenceye maruz kalan bireyin bu sebeple yaşamını yitirmesi halinde faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. (Müebbet hapis cezası, mahkumun yaşam boyu hapis cezası alması anlamına gelir)

İşkence Suçu Nedeni İle Alınan Ceza Adli Para Cezası Olarak Ödenebilir Mi?

Türk Ceza Kanunu 94. Ve 95. Maddelerinde belirtildiği üzere işkence suçu veya neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu için verilen cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

İşkence Suçu Nedeni İle Verilen Ceza Ertelenebilir Mi, Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Gerek işkence suçu, gerekse neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında verilen cezada Türk Ceza Kanunları kapsamında erteleme olamayacağı gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması da mümkün değildir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir?

Türk Ceza Kanunları hükmüne göre neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında karar vermekle yetkilendirilen mahkemeler ağır ceza mahkemeleridir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Zamanaşımına Uğrar Mı?

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında karar verilmesinde zamanaşımı göz önünde bulundurulmaz. Yani söz konusu suç zamanaşımına uğramaz. İşkencenin üzerinde kaç yıl geçmiş olursa olsun dava görülerek fail cezalandırılabilir.

Neticesi Sebebi İle Ağırlaştırılmış İşkence Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

İşkence suçu ve/veya neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış işkence suçunun yargıya taşınması için herhangi bir şikayette bulunulmasına gerek yoktur. Bu nedenle bahse konu dava için şikayet süresi de söz konusu olmaz. İşkence yapıldığını öğrenen savcılık makamı, işlemleri başlatarak failin ceza almasını sağlayabilir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 95 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön