Yazar: İbrahim Halil Aydın

Metaverse ve Hukuk

Metaverse ve hukuk ilişkisi, özellikle bu sanal evrenlerden satın alım gerçekleştirecek kişiler için oldukça önemli bir konudur. Dilimizde “sanal evren” olarak çevrilen Metaverse, blockhain ağının kullanımı ile gerçek ve sanal alemin birleştiği, kişilerin sanal gerçeklik cihazları kullanarak zihinsel olarak kendilerini orada hissettiği algısal evrendir. Metaverse evrenleri, yalnızca eğlence amacı taşımamak ile birlikte sanal araziler ve […]

Metaverse Arsa Alımının Hukuki Boyutu

Metaverse arsa alımı son dönemde adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Metaverse dünyasına girmek isteyen kişiler açısından fazlasıyla önem taşıyor. Ancak bu alanın kendi içerisinde bazı hukuki sorumlulukları da bulunuyor. Sanal dünyaya hevesli olanlar ve burada arsa alıp yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat alanı olan Metaverse evreninde alım yaparken bilinmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususların […]

Şanlıurfa İcra Avukatı

Şanlıurfa icra avukatı, icra ve iflas hukuku gibi alanlar üzerinde çalışma tercihinde bulunarak bu sorunların çözüme kavuşturulmasında görev alır. Şahıs ya da kurum olan alacaklının alacak tahsili, eğer müvekkil borçlu olan taraf ise dosya hesabı hakkında görüşmeler yapılması, icra takipleriyle ilgilenilmesi ve haciz gibi işlemler adına icra avukatları hizmet vermektedir. İcra dosyaları, sürekli olarak takip […]

Güveni Kötüye Kullanma Nedir? Cezası Ne Kadar?

Güveni kötüye kullanma da günümüzde en fazla işlenen suçlardan biridir. Her suçta olduğu gibi güveni kötüye kullanmanın cezası da bulunmaktadır. Güveni kötüye kullanma suçunda ceza suçun niteliği doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Güveni kötüye kullanma suçunda örneğin mal sahibi malını rızayla farklı birine teslim ettiğinde malı teslim alan kişinin malı, rıza sebebinden farklı şekilde kullanması belirli bir […]

Savcı Nedir? Görevleri Nelerdir?

Savcı, Türkiye hukuk sisteminde büyük bir yere ve yetkiye sahip olan kimselerdir. Savcı nedir sorusu, basit şekilde kamu adına ve yine kamu yararına, vatandaşın hakkını savunmak üzere görevlendirilen, devlet adına hareket ederek soruşturma ve araştırma faaliyetlerini yürüten kişi olarak cevaplanabilir. Savcı, ceza yargılamalarında iddia makamı olarak tanımlanır ve bu şekilde görev yapar. Devlet adına davayı […]

Urfa Boşanma Avukatı

Urfa boşanma avukatı, aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet ve benzeri davalara girmektedir. Aile avukatı olarak da isimlendirilen boşanma avukatı, zorlu ve yıpratıcı süreç gerektiren boşanma davalarında görev alır. Boşanma sürecinde avukatlardan hukuki yardım alarak bu zorlu sürecin üzerinden daha kolay gelinebilir. Türkiye’de bu şekilde bir avukatlık alanı olmasa da halk arasında […]

Cinsel İstismar Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

Cinsel istismar suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar kısmında yer alır. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 103. Maddede yer alan bu suç kapsamında çocuklara yönelik olan ve cinsel dürtülerini tatmin etme adına istismarda bulunan kişilere yaptırım yer alır. Cinsel istismar suçu; Basit cinsel istismar suçu, sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu ve nitelikli cinsel istismar […]

Uyuşturucudan Yakalanmanın Cezası Nedir?

Uyuşturucudan yakalanmanın cezası genel olarak 2 ile 5 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Genel olarak bu ceza yanında uyuşturucu taşıyan kişilere verilmektedir. Türkiye ceza hukuku kanunları doğrultusunda herhangi bir bireyin uyuşturucu taşıması, uyuşturucu kullanması veya uyuşturucu ticareti yapması kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan kişiler, uyuşturucuyla yakalanmaları veya uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilmeleri durumunda tutuklanmaktadır. Uyuşturucu sebebiyle […]

Mirasta İstihkak Davası

Miras sebebi ile açılması sağlanılan istihkak davası mirasçıları korumak amacı ile açılan bir davadır. Mirasçı sıfatı ile yer alan kişilerin tereke üzerinde sahip oldukları ne kadar hak varsa bunların her birine kavuşmalarını sağlamak adına kurulmuş bir düzendir. Korunan değerler bu noktada mal üzerinde yer alan mülkiyet hakkı olarak bilinmemelidir. Bu neden ile de miras sebebi […]

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası kanun koyucu olarak yer alan miras paylaşımı noktasında ölen kişinin özgür iradesi ile terekeye konu olan mallar üzerinde tasarruf etmesi, bunların belirli bir sınırları aşmaması dahilinde izin verilen bir durumdur. Belirlenen sınırlar içerisinde ölen kişinin yani miras bırakan kişinin terekeye konu edilen mallar üzerinde tasarruf etme yetkisi yer almaktadır. Bunun ışığında miras bırakan […]

Başa dön