Yazar: İbrahim Halil Aydın

Mirasta İstihkak Davası

Miras sebebi ile açılması sağlanılan istihkak davası mirasçıları korumak amacı ile açılan bir davadır. Mirasçı sıfatı ile yer alan kişilerin tereke üzerinde sahip oldukları ne kadar hak varsa bunların her birine kavuşmalarını sağlamak adına kurulmuş bir düzendir. Korunan değerler bu noktada mal üzerinde yer alan mülkiyet hakkı olarak bilinmemelidir. Bu neden ile de miras sebebi […]

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası kanun koyucu olarak yer alan miras paylaşımı noktasında ölen kişinin özgür iradesi ile terekeye konu olan mallar üzerinde tasarruf etmesi, bunların belirli bir sınırları aşmaması dahilinde izin verilen bir durumdur. Belirlenen sınırlar içerisinde ölen kişinin yani miras bırakan kişinin terekeye konu edilen mallar üzerinde tasarruf etme yetkisi yer almaktadır. Bunun ışığında miras bırakan […]

Vasiyetnamenin Açılması

Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan madde 595. sayılı kısım ile dikkatleri çeken durumdur. Miras bırakan kişinin ölüm işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından ele gelen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı durumlarına bakılmadan sulh işlemlerine teslim edilmesi zorunluluğu yer alır. Vasiyetname içerisinde düzenleme yapan ya da koruması ile yükümlü olan görevli veya da miras bırakan kişinin arzusu üzerine saklamaya […]

Yurtdışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Verme

Belirli durumlar içerisinde bir kişinin farklı bir kişiye kendi adına işlerini ve işlemlerini kendi adına yürütmesi adına yazılı olarak yetkilendirilmiş olan belgeye vekaletname denir. Genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılan belge türüdür. Genel vekaletnamelerin içeriğinde birden fazla yetki bulunurken özel olanlarda sadece boşanma, taşınmazların satımı gibi tek bir konu yer alır. Bazen yurt dışında […]

Mirasın Reddi

Mirastan feragat olarak da bilinir. Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan temel hukuki konularından bir tanesi olan ve miras bırakan kişinin ölümünün ardından geride kalanlar için yer alan yasal miras paylarını önemli ölçüde etkilemesi bilinmektedir. Biri birileri ile bağlantılı olan ret ve feragat kısmı mirasçıların alacakları pay oranlarının artışlarına katkı sağlamaktadır. Mirasın Reddi İşlemleri Miras […]

Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma işlemleri Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan 510 ve 513 maddeleri arasında bir düzenleme ile yapılmıştır. Bu maddeler içerisinde miras bırakan kişinin ölümüne bağlı bir tasarruf ile saklı bir paylı mirasçısını mirasçılık hakları içerisinden çıkarabilir. Bu hususlar; Mirasçı, miras bırakan kişi ya da yakınlarına karşı ağır suç işlemişse, Mirasçı, miras bırakan veya aile […]

yurtdışından türkiyedeki avukata vekalet

Yurtdışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Verme Belirli durumlar içerisinde bir kişinin farklı bir kişiye kendi adına işlerini ve işlemlerini kendi adına yürütmesi adına yazılı olarak yetkilendirilmiş olan belgeye vekaletname denir. Genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılan belge türüdür. Genel vekaletnamelerin içeriğinde birden fazla yetki bulunurken özel olanlarda sadece boşanma, taşınmazların satımı gibi tek bir konu […]

Yurtdışında Boşanma?

YURTDIŞINDA BOŞANDIM ANCAK TÜRKİYE DE HALA EVLİ GÖRÜNÜYORUM DİYE DÜŞÜNÜYORSANIZ KAFANIZDAKİ SORULARA BU MAKALEDE CEVAP BULACAKSINIZ. Yabancı bir ülkenin mahkemesinde almış olduğunuz boşanma kararının Türkiye’de bir hükmün ifade edebilmesi için başvurmanız gereken yol tanıma ve tenfiz olacaktır. Ancak yurt dışında verilmiş boşanma, ayrılık ve evliliğin butlanına dair kararlar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 17/04/2017 tarihli […]

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU VE CEZASI

TDK , Büyük Türkçe Sözlük’te “örgüt’’ kavramı; ‘”Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül ve ya teşkilat’’ olarak tanımlamaktadır. [1] Suç örgütünü, birliktelik, organizasyon, oluşum, platform ya da topluluklardan ayrıştıran nokta, kanunun yasakladığı fiilleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişiler tarafından oluşturulan bir yapı olmasıdır. Bu bakımdan, hukuka […]

DİNİ NİKAH İLE EVLENME

Evlilik kurumu, tarafların özgür iradeleriyle sürekli bir birlikteliği kabul ettikleri ve bununla bağlantılı olarak birçok sonuçları olan bir kurumdur. Sosyal, kültürel ve hukuksal birçok özelliği olan evlilik kurumunun; oluşumunu, sürdürülmesini, sonlandırılmasını ve bu kuruma bağlı ilişkilerin düzenlenmesini konu alan hukuksal kurallar kamu düzeninden kabul edilmektedir. Öyle ki, evlilik kurumunun da içinde yar aldığı kurallar, yalnızca […]

Başa dön