TCK 108 Cebir Suçu

Cebir suçunun hukuki tanımı bir kimsenin fiziksel kuvvet uygulaması ile bir başkasını belli bir eylemi yapmaya zorlaması olarak tanımlanabilir. Cebir suçunun Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanması aynı zamanda hukukta ‘’cebri’’lik kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Cebri kavramının açıklaması ise herhangi bir nedenle yasalara uygun eylemler yerine getirmek mecburiyetinde olmayan bireyin, yasalara uygun olmayan şekilde davranması durumunda, davranışından dolayı ortaya çıkacak olan yaptırımları yerine getirmekle yükümlü olması şeklinde açıklanabilir. Cebir suçu TCK 108.maddede 1 fıkra halinde hükme bağlanmıştır.

cebir sucu tck 108

İçindekiler

 • Cebir Suçu Nedir?
 • Cebir Suçu Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Cebir Suçunun Nitelikli Hali Nedir?
 • Cebir Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Cebir Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Cebir Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Cebir Suçu İçin Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Cebir Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Cebir Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Cebir Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Cebir Suçu Nedir?

Cebir suçu bir kimsenin sahip olduğu fiziksel gücü kullanmak suretiyle diğer bireyi herhangi bir eylemi yapmasına ya da yapmamasına zorlamasıdır. Failin fiziksel güç kullanarak bir başkasının yapacağı eylemi kendisinin yapmasına izin vermeye zorlaması da cebir suçu kapsamında incelenir.

Cebir eylemi suç kabul edilerek, bireyin vücut dokunulmazlığı, karar verme özgürlüğü ve hareket özgürlüğü yasalarla koruma altına alınmış olur.

Cebir suçuna başvurmak tehlike suçu işlemek anlamına gelir. Tehlike suçu işlendiğinde uygulanan fiziksel zorlamanın herhangi bir sonuca ulaşması gerekmez. Fiziksel zorlama ile cebir suçunun işlenmiş olması, cezai yaptırım uygulanması için yeterli kabul edilir.

 Cebir suçu zararlı suçlar kapsamında incelenir. Failin mağdurun vücuduna herhangi bir acı hissettirmeden zarar vermesi halinde ortaya çıkan suç cebir suçudur.

Cebir suçu her ne kadar TCK 108.maddede ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ başlığı altında incelense de aynı zamanda nitelikli yaralama suçu olarak da değerlendirilir.

Cebir Suçu Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Cebir suçu işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırım TCK 108. maddede belirtilmiştir. Bu madde uyarınca failin cebir eylemine başvurması sonucu verilecek ceza kasten yaralama için belirlenen temel cezaya 1/3 ya da yarısı kadar ilave yapılarak hükme bağlanır.

Cebir Suçunun Nitelikli Hali Nedir?

Cebir suçunun işlenmesi neticesinde kasten yaralama suçunun ağırlaşmış hallerinin ortaya çıkması durumunda işlenen suç nitelikli bir hal alır. Uygulanacak cezai yaptırım ise kasten yaralama suçundan verilecek cezalar temel alınarak belirlenir.

 Cebir Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Cebir suçu davasına bakmakla resmi olarak yetkilendirilen mahkeme, işlenen suç nedeniyle ortaya çıkan yaralama eyleminin niteliğine göre değişebilir. Cebir suçuna bakma yetkisine sahip mahkemeler:

 • Asliye ceza mahkemesi
 • Ağır ceza mahkemesi olabilir.

Cebir Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Cebir suçu için verilen kararda failin aldığı cezanın en fazla 1 yıl olması durumunda, failin hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Cebir Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Ceza ertelemesi denildiğinde kast edilen durum, faile verilen hapis cezasının belli koşullar altında hapishanede fiilen yatarak geçirmesinden yasal olarak vazgeçilmesidir. Cebir suçu için verilen hapis cezasının en fazla 2 yıl olduğu hallerde ceza ertelemesi yapılabilir.

Cebir Suçu İçin Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( HAGB) fail için takdir edilen cezanın belirlenen denetim süresi zarfında herhangi bir sonuca yol açmaması ve söz konusu denetim süresi içinde belli şartların sağlanması durumunda verilen cezanın ortadan kaldırılması ile davanın düşmesi durumudur.

Cebir suçu için verilen hapis cezasının en fazla 2 yıl olduğu hallerde hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

Cebir Suçu  Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Cebir suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer almaz. Herhangi bir vakada cebir uygulandığından şüphelenen savcılık makamı resen dava açabilir. Buna göre cebir suçu işlenmiş ise mağdurun şikayetçi olmaması ya da şikayetini geri alması neticesinde soruşturma durdurulmaz.

Cebir Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Suçun uzlaşmaya tabii olması, ilgili suçun cezalandırılmasından önce mağdur ve fail arasına arabulucu olarak dahil olan üçüncü tarafın, ikisi arasında iletişim kurulmasını ve söz konusu iletişim neticesinde bir uzlaşma sağlanmasına yardımcı olması durumudur.

Cebir suçu uzlaşmaya tabii suçlar arasında değildir.

Cebir Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Cebir suçu zamanaşımına tabii suçlar arasında değerlendirilir. Cebir suçunun işlenmesini takip eden ilk 8 yıl içinde herhangi bir şekilde dava açılmamış ya da açılan dava sonuca bağlanmamış ise 8 yılın dolması ile birlikte dava düşer.

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 108 Cebir Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön