TCK 102 Cinsel Saldırı

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu 6. Bölüm Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 102. madde kapsamında düzenlenmiştir. Cinsel saldırı denildiğinde failin cinsel arzularını gidermek için bir başkasının vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi anlaşılmaktadır.  Cinsel saldırı suçu TCK 102.maddede hüküm altına alınarak kişilerin beden ve ruh sağlığı ve cinsel bütünlüğü, kişisel özeli mahremiyeti korunma altına alınır.

Cinsel saldırı suçu TCK 102.maddede 5 fıkra halinde hüküm altına alınmıştır.

İçindekiler

 • Cinsel Saldırı Suçu Nedir?
 • Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu Nedir?
 • Basit Cinsel Saldırı ya da Sarkıntılık Suçu Nedir?
 • Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?
 • Basit Cinsel Saldırı ya da Sarkıntılık Suçunun Cezası Nedir?
 • Cinsel Saldırı Cezası Hangi Hallerde Yarısı Oranında Artar?
 • Cinsel Saldırı Nedeniyle Ağır Yaralanma Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Cinsel Saldırı Neticesinde Ölüm ya da Bitkisel Hayata Geçiş Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Cinsel Saldırı Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Cinsel Saldırı Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Cinsel Saldırı Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arsında Yer Alır Mı?
 • Cinsel Saldırı Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel saldırı suçu, bireyin karşısındaki kişiye cinsel amaçla ya da kendi cinsel isteklerinin giderilmesi için yaptığı eylemleri kapsar. Cinsel saldırı suçu TCK 102.maddede 3 ana grupta incelenir. Bu gruplar şunlardır:

 • Basit
 • Sarkıntılık
 • Nitelikli

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel saldırı sırasında mağdurun vücuduna organ ya da herhangi bir cismin sokulması halinde işlenen suç nitelikli cinsel saldırı grubuna girer.

Basit Cinsel Saldırı ya da Sarkıntılık Suçu Nedir?

Nitelikli saldırı dışındaki cinsel saldırı suçları basit cinsel saldırı ya da sarkıntılık suçu kapsamında değerlendirilir

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Mağdurun vücuduna organ ya da herhangi bir cismin sokulması yolu ile gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu için takdir edilen ceza en az 12 yıl hapis cezasıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçunda mağdurun failin eşi olması halinde söz konusu davanın açılabilmesi için mağdurun şikayette bulunması gereklidir.

Basit Cinsel Saldırı ya da Sarkıntılık Suçunun Cezası Nedir?

Basit cinsel saldırıya maruz kalan mağdur bireyin şikayette bulunması halinde TCK 102. madde 1 fıkrası uyarınca, failin alması uygun bulunan ceza 5 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezasıdır. Bu duruma karşılık fail tarafından gerçekleştirilen cinsel saldırının sarkıntılık ile sınırlı kalması durumu söz konusu ise TCK kapsamında verilmesi uygun bulunan ceza 2 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezasıdır

Cinsel Saldırı Cezası Hangi Hallerde Yarısı Oranında Artar?

Cinsel saldırıya maruz kalan kişinin özelliklerine ve işlenen suçun özelliklerine göre verilen cezada arttırma yoluna gidilebilir. Bu durum TCK 102. madde 3. fıkrasında hükme bağlanmıştır. Buna göre;

 • Cinsel saldırı halinde suça maruz kalan kişinin fiziksel ya da ruhsal bakımdan kendisini savunamayacak halde olması durumunda takdir edilen temel ceza yarısı oranında arttırılır.
 • Cinsel saldırı faili yapmakta olduğu kamu görevini, vesayet yetkisini ya da hizmet bağlantısı nedeni ile mağdur üzerinde oluşan etkisini kötüye kullanması halinde takdir edilen temel ceza yarısı oranında arttırılır.
 • Cinsel saldırıya maruz kalan birey ile fail arasında 3. derece dahil olmak üzere kan ya da hısım akrabalık ilişkisi olması ya da failin üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık olması halinde verilen temel ceza yarısı oranında arttırılır.
 • Cinsel saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi ve/veya silahla yapılması halinde verilen temel ceza yarısı oranında arttırılır.
 • Failin toplu halde yaşam zorunluluğunda olan bireylerin  bu durumundan faydalanması hailinde  verilen temel ceza yarısı oranında arttırılır.

Cinsel Saldırı Nedeniyle Ağır Yaralanma Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Cinsel saldırının cebir ve şiddet yolu ile meydana gelmesi neticesinde mağdurda kasten yaralama  sebebiyle meydana gelen ağır neticelere yol açılması halinde, verilen temel cezanın yanı sıra kasten yaralama suçunda düzenlenen hükümler de yürürlüğe konur.

Cinsel Saldırı Neticesinde Ölüm ya da Bitkisel Hayata Geçiş Olması Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Cinsel saldırı suçuna maruz kalan bireyin eylem sonucunda ya da eylem sırasında bitkisel hayata girmesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet (Ömür boyu) hapis cezası olabilir. Bu durum TCK 102. madde 5. fıkrada hükme bağlanmıştır.

Cinsel Saldırı Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Cinsel saldırı suçunun hangi gruba girdiğine göre konu ile yetkili kılınan mahkemeler fark gösterir. Sarkıntılık suçu ile sınırlı cinsel saldırı suçuna bakmak ve karar vermekle resmi olarak yetkilendirilmiş mahkemeler suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemeleridir.

İşlenen cinsel saldırı suçunun basit ya da nitelikli cinsel saldırı suç grubunda olması halinde konu hakkında davaya bakmak ve karar vermekle yetkilendirilen mahkemeler ağır ceza mahkemeleridir.

Cinsel Saldırı Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Cinsel saldırı suçunun şikayete bağlı olup olmaması işlenen suçun ve mağdur olan kişinin özelliklerine göre değişebilir. Gerçekleştirilen eylem sarkıntılık düzeyinde kaldığı takdirde söz konusu cinsel saldırı suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer alır. Mağdurun şikayetini geri çekmesi durumunda davanın yürütülmesi de durdurulur. Sarkıntılık suçunda şikayetini geri çeken kişi tekrar aynı suç için şikayette bulunma hakkını kaybeder.

Bununla birlikte işlenen cinsel saldırı suçu basit ya da nitelikli cinsel saldırı suçu kapsamında ise, suç şikayete bağlı suçlar kapsamında değerlendirilmez. Böyle bir suçun işlendiğini haber alan savcılık makamı resen dava açabilir. Mağdurun şikayetini geri çekmesi, davanın gidişatı üzerinde hiçbir şekilde etkili olmaz.

Nitelikli cinsel saldırı suçunda mağdur failin eşi ise, bu durumda eş şikayette bulunabilir. Eşin şikayetini geri çekmesi davanın düşmesini sağlar. Söz konusu eyleme maruz kalan eş olayın gerçekleşmesini takip eden ilk 6 ay içinde şikayette bulunabilir.

Cinsel Saldırı Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Gerçekleştirilen cinsel saldırı eyleminin türünden bağımsız olarak, söz konusu suç her durumda uzlaşmaya tabii suçlar arasında bulunmaz. Üçüncü tarafın araya girerek mağdur ve fail arasında anlaşma sağlaması Türk Ceza Kanuna göre mümkün değildir.

Cinsel Saldırı Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Cinsel saldırı suçu türüne göre zamanaşımına tabii olabilir. Sarkıntılık ile sınırlı kalan cinsel saldırı suçunda zaman aşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmişken, basit veya nitelikli cinsel saldırı eylemleri için uygulanacak zamanaşımı süresi 15 yıldır. Yani sarkıntılık suçunun üzerinden 8 yıl, basit veya nitelikli cinsel saldırı suçlarının üzerinden 15 yıl geçmiş ise, dava düşmüş kabul edilir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 102 Cinsel Saldırı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön