İş hukuku

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası Nedir?

Kamu görevinden çıkarma iptal davası, 375 sayılı KHK ile kamu göreviyle ilişiği kesilen personelleri ilgilendirir. Bu kanunla birlikte çeşitli meslek gruplarından kamu personellerinin görevleriyle ilişkileri, tekrar kabul edilmemek üzere kesilmiştir. OHAL durumunun kaldırılmasının ardından eklenen ve geçici olan 35. madde 21 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir. 375 sayılı KHK’ya göre devlet memurluğundan çıkarılma ile kamu […]

İşçi Alacak Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

İşçi alacak davası, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen, işçinin haklarının korunmasına yönelik açılan dava türleridir. İşçinin işten ayrıldıktan sonra veya çalıştığı süre içerisindeki alacakları bu düzenleme ile tanınmıştır. Alacaklarından mahrum bırakılan veya işverenin almadığı önlemlerden dolayı mağdur olan işçi dava açabilir. Bu konu kendi içerisinde çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. 1 Ocak 2018 tarihinde yapılan düzenleme […]

Kötü Niyet Tazminat Davası Nedir?

Kötü niyet tazminat davası, iş güvencesinden faydalanamayan işçilerin, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda başvurulur. İş güvencesinden faydalanamama durumu belirsiz süreli işçiler için geçerlidir. Bu dava türünde işveren iş sözleşmesinin feshini kötü niyet çerçevesinde gerçekleştirmiş olmalıdır. İşçilerin ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında iş güvencesine dâhil olmaları önemlidir. Kötü niyet tazminat davası 6098 sayılı […]

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası tazminat davası, işçisinin iş yerinde iş nedeniyle yaralanması veya ölmesi halinde açılan davadır. Bu dava türü işverenin tazminat ödemesi yükümlülüğünü yerine getirmesini amaçlar. Asıl işverene açılabileceği gibi taşeronlara da (alt işverenlere) açılabilir. Eğer gerçekleşen kaza yaralanma ile sonuçlanmışsa işçi, ölüm ile sonuçlanmışsa yakınları davacı olabilir. Bir işveren, iş yerinde gerekli iş sağlığı ve […]

Yurtiçi ve Yurtdışı Şirket Avukatı ve Danışmanlık

Günümüzde teknolojik dönüşüme paralel olarak değişen ticari dünyada şirket avukatı ile çalışmak gereklilik haline geldi. Bir şirketin kuruluşundan faaliyetlerinin başlangıcına kadar geçen sürecin yasal prosedürleri karmaşık görünebiliyor. Tüm basamakların hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesiyle gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklar önlenebilmektedir.  Ayrıca şirket işleyişinin devam ettiği süreçte hukuki danışmanlık almak oldukça faydalı ve avantajlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı şirket kurma […]

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi?

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde nasıl bir yöntem ve hukuki süreç izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Bazı ülkeler yabancı yatırıcımlar için karmaşık veya yerel yatırımcıların süreçlerinden farklı prosedürler izleyebiliyorlar. Ancak Türkiye farklı olarak yabancı yatırımcıların özendirilmesine ilişkin yenilikçi adımlar atmıştır. Yabancıların şirket kurması konusunda hukuki anlamda eşitlik esasına dayalı düzenlemeler yapılmıştır. Son yıllarda Türkiye, yatırım yapmak […]

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

Şanlıurfa iş hukuku avukatı, işçi haklarının korunması ve taleplerinin karşılanması için hukuksal destek vermekte olan avukatlardır. Şanlıurfa ilinde sizlere destek olan AV. İbrahim Halil Aydın da iş hukuku avukatı olarak tüm hukuksal süreçlerde yanınızda olur. İşçi ve işveren arasında birçok sebep doğrultusunda problemler meydana gelebilir. Bu problemler işçinin iş akdi devam ederken de gerçekleşebileceği gibi […]

İş Akdinin Feshi Dilekçesi Örneği

İş akdinin bitirilmesi için öncelikle kurum ve işçi arasında iş akdinin feshi dilekçesi oluşturulmalıdır. Bu dilekçenin örneği ise aşağıdaki gibidir; ŞANLIURFA … SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                        ……. DAVACI                :……. VEKİLİ                  :……. DAVALI                :……. KONU              : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla  ……. İhbar tazminatı, ……. Sendikal tazminatın (Toplam:…….) İş akdinin  feshi tarihinden itibaren  yasal faiziyle beraber […]

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçesi

İş kazaları herkesin başına gelebilecek problemlerden biridir. İş yerinde kaza geçiren işçilerin dava açma ve tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Bunun için öncelikle iş kazası nedeniyle tazminat dilekçesi oluşturulmalıdır. İş davası dilekçesi örneği; Şanlıurfa İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE DAVACI                         : VEKİLLERİ                    : DAVALI                         : KONU                            : İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız […]

KIDEM TAZMİNATI NEDİR VE NASIL ALINIR ?

1. Kıdem Tazminatı Nedir Kıdem tazminatını şöyle tanımlayabiliriz ; bir yıl ve daha fazla bir işverene bağlı olarak bir işyerinde çalıştığını ispatlayan işçi, yasada öngürelen şartların gerçekleşmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. 2- Kıdem Tazminatının Şartları nelerdir ? Kıdem tazminatına hak kazanabilmek çin bir takım şartlar mevcut olup bu şartlar iş kanununda açıkça belirtilmiştir.bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz. a-Hizmet […]

Başa dön