İş hukuku

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

Şanlıurfa iş hukuku avukatı, işçi haklarının korunması ve taleplerinin karşılanması için hukuksal destek vermekte olan avukatlardır. Şanlıurfa ilinde sizlere destek olan AV. İbrahim Halil Aydın da iş hukuku avukatı olarak tüm hukuksal süreçlerde yanınızda olur. İşçi ve işveren arasında birçok sebep doğrultusunda problemler meydana gelebilir. Bu problemler işçinin iş akdi devam ederken de gerçekleşebileceği gibi […]

İş Akdinin Feshi Dilekçesi Örneği

İş akdinin bitirilmesi için öncelikle kurum ve işçi arasında iş akdinin feshi dilekçesi oluşturulmalıdır. Bu dilekçenin örneği ise aşağıdaki gibidir; ŞANLIURFA … SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                        ……. DAVACI                :……. VEKİLİ                  :……. DAVALI                :……. KONU              : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla  ……. İhbar tazminatı, ……. Sendikal tazminatın (Toplam:…….) İş akdinin  feshi tarihinden itibaren  yasal faiziyle beraber […]

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçesi

İş kazaları herkesin başına gelebilecek problemlerden biridir. İş yerinde kaza geçiren işçilerin dava açma ve tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Bunun için öncelikle iş kazası nedeniyle tazminat dilekçesi oluşturulmalıdır. İş davası dilekçesi örneği; Şanlıurfa İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE DAVACI                         : VEKİLLERİ                    : DAVALI                         : KONU                            : İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız […]

KIDEM TAZMİNATI NEDİR VE NASIL ALINIR ?

1. Kıdem Tazminatı Nedir Kıdem tazminatını şöyle tanımlayabiliriz ; bir yıl ve daha fazla bir işverene bağlı olarak bir işyerinde çalıştığını ispatlayan işçi, yasada öngürelen şartların gerçekleşmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. 2- Kıdem Tazminatının Şartları nelerdir ? Kıdem tazminatına hak kazanabilmek çin bir takım şartlar mevcut olup bu şartlar iş kanununda açıkça belirtilmiştir.bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz. a-Hizmet […]

Başa dön