VASİYETNAME

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık

 Etkin pişmanlık gösterilmesi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda göz önünde bulundurulan bir husustur. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlenmesini takip eden aşamada failin etkin pişmanlık hissetmesi ve bunu davranışları ile göstermesi durumunda verilecek cezada indirim yapılabilir. Etkin pişmanlık hali Türk Ceza Kanunun 110maddesinde 1 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. İçindekiler Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık […]

TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olarak kabul edilir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu TCK 109.maddede 6 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Bütün bireyler istedikleri yere gitmek ve istedikleri yerde kalmak hakkına sahiptir. Herhangi bir kişiyi yasalara ters düşecek şekilde bir yere gitmeye zorlamak ya da bir yerde kalmasına engel olmak kişiyi hürriyetinden […]

TCK 108 Cebir Suçu

Cebir suçunun hukuki tanımı bir kimsenin fiziksel kuvvet uygulaması ile bir başkasını belli bir eylemi yapmaya zorlaması olarak tanımlanabilir. Cebir suçunun Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanması aynı zamanda hukukta ‘’cebri’’lik kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Cebri kavramının açıklaması ise herhangi bir nedenle yasalara uygun eylemler yerine getirmek mecburiyetinde olmayan bireyin, yasalara uygun olmayan şekilde […]

TCK 106 Tehdit Suçu

Tehdit suçu bir kişinin bir başkasının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunarak kast edeceğini ya da söz konusu bireyin yakınlarının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunarak kast edeceğini sözlü olarak bildirmesi suçunun tanımlanması, için kullanılan bir ifadedir. Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu Yedinci Bölümde kayıt altına alınan ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ kapsamında incelenir. Tehdit suçu ile […]

TCK 105 Cinsel Taciz

 Cinsel taciz bir kimsenin bir başkasını cinsel amaçlı olarak taciz etmesi suçu için kullanılan bir kavramdır. Türk Ceza Kanunu uyarınca cinsel taciz yasal olarak suç kabul edilir ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Cinsel taciz suçu, TCK 105 maddesinde 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. 1. Fıkrada suçun basit hali, 2.fıkrada ise nitelikli hali hükme bağlanmıştır. İçindekiler Cinsel Taciz […]

TCK 104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki kurmak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç kabul edilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu TCK 104. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 104. maddede 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Söz konusu suç TCK’nın ‘’ Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ‘’bölümünde bulunmaktadır. İçindekiler Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Reşit Olmayanla Cinsel İlişki […]

TCK 103 Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu 103. Maddesi uyarınca suçtur ve bu eylemin cezai yaptırımı vardır. Çocukların cinsel istismarı hakkındaki yasal düzenlemeler 103.madde kapsamında 6 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Çocukların cinsel istismarı konusunun suç sayılması ile çocukların koruma altına alınan hakları şunlardır: Cinsel dokunulmazlık Cinsel özgürlük Ruh ve beden bütünlüğü Cinsel özgürlük kavramından kast edilen […]

TCK 102 Cinsel Saldırı

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu 6. Bölüm Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 102. madde kapsamında düzenlenmiştir. Cinsel saldırı denildiğinde failin cinsel arzularını gidermek için bir başkasının vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi anlaşılmaktadır.  Cinsel saldırı suçu TCK 102.maddede hüküm altına alınarak kişilerin beden ve ruh sağlığı ve cinsel bütünlüğü, kişisel özeli mahremiyeti korunma altına alınır. Cinsel […]

TCK 101 Kısırlaştırma

Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi rızası dışında herhangi bir bireyi kısırlaştırma suç kabul edilir. TCK 101. maddesinde kısırlaştırma eyleminin muhakkak bu konuda yetkili kişiler tarafından yapılması şartı bulunmaktadır. Kısırlaştırma suçunun yetkilendirilmemiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezada artış yapılır. Kısırlaştırma suçu ile ilgili hükümler TCK 101. maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kısırlaştırma eyleminin suç sayılması […]

TCK 100 Çocuk Düşürme Suçu

Türk Ceza Kanunu uyarınca gebelik süresinin 10 haftayı geçmiş olması halinde, gebe kadının çocuk düşürme eylemini gerçekleştirmesi ve  çocuğunu bilerek düşürmesi suç kapsamında incelenir ve cezai yaptırımı vardır. İçindekiler Çocuk Düşürme Suçu Nedir? Çocuk Düşürme Suçunun Cezası Nedir? Çocuk Düşürme Suçu Taksirle İşlenebilir Mi? Çocuk Düşürme Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Sayılır Mı? Çocuk Düşürme […]

Başa dön