Ağır Ceza

MASAJ SALONU DOLANDIRICILIĞI

Son yıllarda internetin hızla gelişimiyle birlikte insanların hayatının vazgeçilmez bir parçası konumuna gelmiştir. mekan ve zaman fark etmeksizin insanlar yanlarında taşıdıkları mobil cihazlarla diğer insanlarla iletişime geçmektedir. bu durumun bir çok olumlu yanı olmakla beraber ; maalesef olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bugünki yazımızda da kendilerini avukat olarak tanıtıp masaj salonu , jigololuk başvurusu ,cinsel ilaç siparişi ve benzeri sebepler insanları korkutarak nasıl dolandırmaya çalıştıkları kısaca özetleyeceğiz.

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolandırıcılık davası açılabilmesi için ortada bir dolandırıcılık suçunun olması gerekir. TCK kapsamında hileli davranışlar ile bireyleri aldatıp zarara uğratan, bununla birlikte kendine ya da bir başkasına fayda sağlayan kişiler dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilir. Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı TCK ilgili maddelerinde dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık başlıkları ile ayrılarak incelenmektedir. Suçun açığa çıkması ile birlikte kişiler görevli […]

Reşit Olmayanlarla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

Reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçunun cezası işlenen suçun kapsamına göre değişir. Reşit olmayan kişiler 18 yaş altında olan kişilerdir. Bu kişilere karşı işlenen cinsel bir istismar doğrudan yargılanmanın önünü açar. Çünkü burada küçük yaştaki bir kişiye filli olarak uygulanan bir istismar suçu söz konusudur. Cinsel istismar suçu failin bunu bilinçli ve bilinçsiz yapmasına göre değişir. […]

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, Türk ceza kanununa göre suçu ortaya çıkaran bir fiilin kastedilenden daha ağır bir neticeyi meydana getirmesidir.  5237 sayılı T.C.K. ye göre fail bir suç işliyor ve bu suç kasıtlı olarak işleniyor. Ancak alınan cezai durum ise bu kasıt nedeni göz önünde bulundurularak ortaya konmaktadır. Ağırlaşmış suçlar, kişinin kasti olarak yaptığı suç […]

Organ veya Doku Ticareti Cezası

Organ veya doku ticareti cezası Türk ceza kanunun yetkilerine göre şekillenir. Cezası ise 2 yıldan başlamakta ve 5 yıla kadar çıkmaktadır. Organ ticaret hukuken yanlış olan bir ticarettir. Birinin dokusunu satın alma ve başka bir kişiye belli bir para karşılığında satma ticareti kötüye kullanma anlamını taşır. Organ ticareti vücut dokunulmazlığını ihmal etme suçu adı altında […]

Kasten Yaralama Cezası

Kasten yaralama cezası 1 yıldan 3 yıla kadar çıkmaktadır. Ancak bu durum yaralamanın niteliğini de etkilemektedir. Eğer yaralama durumu mağdurun hayatını tehdit edecek şekildeyse o zaman kasten yaralamanın cezası 3 yılın üzerine de çıkabilir. Bu gibi durumlarda yüksek merci kurumları ceza kapsamını arttırabilmektedir. Kasten yaralama cezası kişinin komaya girmesine ve sağlığını büyük çaplı etkilemesine sebep […]

İnsanlığa Karşı Suçlar

İnsanlığa karşı suçlar, uluslararası suçlardan olup, Uluslararası Ceza Mahkemeleri tarafından yargılanabilen suçlar kapsamına girmektedir. Bu anlamda kapsam dahilinde bulunan suçlar; savaş suçları, soykırım suçları ve saldırı suçlarıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 77. Maddesi’nde bu suçlar hakkında bir düzenleme yapılmıştır. TCK’nın 77(1) kısmında ise ; kasten öldürme, kasten yaralama, işkence etme ve ya köleleştirme, kişiyi […]

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi kişinin sonucunu bilmeden yapması demektir. Burada planlayarak öldürme yoktur. Sadece öldürme durumu küçük bir ihmal sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise doğrudan ceza alma anlamına gelmez. Burada ceza indirimi de uygulanabilir. Alınan cezanın indirimine ise yargı karar verir. Kasten öldürme suçu hem bilinçli hem de bilinçsiz olacak şekilde işlenebilir. Burada […]

Taksirle Öldürme

Taksirle öldürme suçu bir ölüme dikkat dağınıklığı nedeniyle sebep olmak demektir. Burada hem nitelikli hem de niteliksiz öldürme devreye girmektedir. Eğer nitelikli olursa bu durum doğrudan ceza almanın da önünü açmaktadır. Ancak niteliksiz yani tamamen bilinç dışı olacak şekilde gerçekleşirse bu durum yargılamayı da etkiler. Taksirle öldürme suçu kişinin kasten adam öldürmese de buna ortam […]

Ağır Ceza Suçları

Ağır ceza suçları Türk hukuku içinde çeşitlenir. Bu suçlar kendi içinde tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanmanın da önünü açmaktadır. Ağır ceza suçları, ağır ceza mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu tür suçların işlenmesi sonucu detaylı bir dava süreci devreye girer. Çünkü bu tür suçlarda aklanma ya da iftira atma gibi durumlar çok sık yaşanmaktadır. Ağır ceza suçları […]

Başa dön