Ağır Ceza

Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı

  Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı Hizmeti Nedir? Şanlıurfa’da hizmet veren İbrahim Halil Aydın Hukuk büromuz, Almanya’da yerleşmiş ya da yerleşmeyi düşünen Türk vatandaşları için de Hukuk Danışmanlığı hizmeti sunuyor. Almanya’da bulunan çalışma arkadaşlarımız  tarafından verilen hukuki danışmanlık çalışmaları içerisinde Türk vatandaşlarına kendi istekleri doğrultusunda Türkiye’de devam eden davalar hakkında birebir danışmanlık yapıyoruz. Avukat İbrahim Halil […]

TCK 108 Cebir Suçu

Cebir suçunun hukuki tanımı bir kimsenin fiziksel kuvvet uygulaması ile bir başkasını belli bir eylemi yapmaya zorlaması olarak tanımlanabilir. Cebir suçunun Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanması aynı zamanda hukukta ‘’cebri’’lik kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Cebri kavramının açıklaması ise herhangi bir nedenle yasalara uygun eylemler yerine getirmek mecburiyetinde olmayan bireyin, yasalara uygun olmayan şekilde […]

TCK 104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki kurmak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç kabul edilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu TCK 104. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 104. maddede 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Söz konusu suç TCK’nın ‘’ Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ‘’bölümünde bulunmaktadır. İçindekiler Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Reşit Olmayanla Cinsel İlişki […]

TCK 103 Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu 103. Maddesi uyarınca suçtur ve bu eylemin cezai yaptırımı vardır. Çocukların cinsel istismarı hakkındaki yasal düzenlemeler 103.madde kapsamında 6 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Çocukların cinsel istismarı konusunun suç sayılması ile çocukların koruma altına alınan hakları şunlardır: Cinsel dokunulmazlık Cinsel özgürlük Ruh ve beden bütünlüğü Cinsel özgürlük kavramından kast edilen […]

TCK 102 Cinsel Saldırı

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu 6. Bölüm Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 102. madde kapsamında düzenlenmiştir. Cinsel saldırı denildiğinde failin cinsel arzularını gidermek için bir başkasının vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi anlaşılmaktadır.  Cinsel saldırı suçu TCK 102.maddede hüküm altına alınarak kişilerin beden ve ruh sağlığı ve cinsel bütünlüğü, kişisel özeli mahremiyeti korunma altına alınır. Cinsel […]

TCK 95 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçlarından söz edilen TCK 95 madde uyarınca işkence sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal kusurlar nedeni ile faile verilen temel cezada artış olabilir. Bu bölümde neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen hükümler hakkında bilgi veriyoruz. Neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış işkence suçu Türk Ceza Kanununun  95. Maddesinde 4 […]

TCK 94 İşkence

Türk Ceza Kanunu üçüncü bölüm işkence ve eziyet konularına ayrılmıştır. 94. Maddede  işkence    hakkında hükümler düzenlenmiştir. İlgili maddede işkence tanımı, temel cezası ve cezayı arttıran sebepler üzerinde durulmaktadır. Türk Ceza Kanunu 94 maddede işkence hakkında belirlenmiş 6 fıkra bulunmaktadır. İçindekiler İşkence Nedir? İşkence ve Eziyet Arasında Fark Var mı? İşkence Kabul Edilen Eylemler Nedir? İşkence […]

Madde 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 87. Maddesinde düzenlenmiştir. Esasen TCK 86.maddede kasten yaralama suçu hakkında gerekli hükümler belirtilmiştir. Fakat kasten yaralama sonucu TCK 87. Maddede belirtilen sonuçların ortaya çıkması halinde işlenen yaralama suçu, ağırlaştırılmış suç olarak kabul edilir. 87 Maddede belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun ilk aşaması 86. maddede tarif edilen […]

TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bu bölümde taksirle öldürme suçu hakkında bilgi veriyoruz. ‘’Taksir’’ kelime anlamıyla Türk Ceza Kanununda, failin dikkatsiz ve/veya özensiz davranışı neticesinde gerçekleşen bir davranışı nedeniyle yasal olarak suç kabul edilen bir sonucun gerçekleşeceğinin tahmin edilememesine rağmen, bahse konu suçun işlenmiş olması halidir. Daha sade bir anlatımla failin isteyerek yaptığı bir eylemin istenmeyen bir sonuca ulaşması nedeniyle […]

TCK 81 Kasten Öldürme Nitelikli Haller

Türk Ceza Kanunu 82. Maddesinde kasten öldürme suçunun hangi hallerde nitelikli kabul edileceği  ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 82. Madde uyarınca kasten öldürme suçu, nitelikli suç olarak değerlendirildiği haller şunlardır: Tasarlayarak Kasten Öldürme Tasarlayarak kasten öldürme suçu, failin işleyeceği cinayeti önceden planlamış ve kararlı bir şekilde bu planı uygulamaya koymuş olması anlamına gelir. Failin ani bir […]

Başa dön