TCK 88 Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

Türk Ceza Kanununda hükme bağlanan suçlar arasında yer alan kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, failin cezasında indirim yapılabilir. Türk Ceza Kanunu 88. Maddeye göre kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi durumunda yapılabilecek ceza indirimi, en fazla  karar verilen temel cezanın üçte ikisi oranında olabilir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmiş olmasına karar verilebilmesi için kasten öldürmenin […]

Madde 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 87. Maddesinde düzenlenmiştir. Esasen TCK 86.maddede kasten yaralama suçu hakkında gerekli hükümler belirtilmiştir. Fakat kasten yaralama sonucu TCK 87. Maddede belirtilen sonuçların ortaya çıkması halinde işlenen yaralama suçu, ağırlaştırılmış suç olarak kabul edilir. 87 Maddede belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun ilk aşaması 86. maddede tarif edilen […]

TCK 86 Kasten Yaralama

Türk Ceza Kanunun 86 maddesi uyarınca suç olarak kabul edilen kasten yaralama ‘’Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’’ kapsamı içinde değerlendirilir. Bu bölümde kasten yaralama suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen maddeler hakkında açıklayıcı bilgi veriyoruz. İçindekiler Kasten Yaralama Suçu Ne Demek? Kasten Yaralana Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir? Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir? Kasten Yaralama Suçunun […]

Başa dön