yabancı mahemeler

TCK 91 Organ Veya Doku Ticareti

Organ veya doku ticareti suistimale açık bir konudur. Türk Ceza Kanununda, yasalara uygun olmayan koşullar altında ve organ veren kişinin rızası olmadan organ ve/veya dokusunun alınması ile organ veya doku ticareti yapılması suç olarak değerlendirilir. Organ veya doku ticareti ile ilgisi yasal düzenlemeler TCK 91. Maddede belirtilmiştir. TCK 91. madde  8 fıkradan meydana gelir. Bu […]

TCK 90 İnsan Üzerinde Deney

İnsan üzerinde deney yapılması Türk Ceza Kanuna göre suç kabul edilir. İnsan üzerinde deney yapan kişiler 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası alabilirler. Yapılan deneylerin bilimsel amaçla yapılmış olması söz konusu eylemi suç olmaktan çıkartmaz. TCK 90. madde kapsamında gerek sağlıklı, gerekse hasta insanlar üzerinde biyolojik ve/veya tıbbi deney yapılması Türk Ceza kanununa […]

TCK 89 Taksirle Yaralama

Herhangi bir davranışın taksirle yaralama suçu olarak kabul edilebilmesi için failin davranışının sonucunda suç kabul edilebilecek bir yaralama meydana geleceğini tahmin etmiş olması gerekir. Taksir kelimesi Türk Ceza Kanununda failin yapması gereken eylemi yeterli dikkatle ve/veya özenle yapmaması neticesinde yasalarda suç olarak tanımlanan fiilin gerçekleşmesi durumunu tanımlar. Herhangi bir şekilde kasıtlı olmayıp, taksirle işlenen suçlara […]

TCK 88 Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

Türk Ceza Kanununda hükme bağlanan suçlar arasında yer alan kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, failin cezasında indirim yapılabilir. Türk Ceza Kanunu 88. Maddeye göre kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi durumunda yapılabilecek ceza indirimi, en fazla  karar verilen temel cezanın üçte ikisi oranında olabilir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmiş olmasına karar verilebilmesi için kasten öldürmenin […]

Madde 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 87. Maddesinde düzenlenmiştir. Esasen TCK 86.maddede kasten yaralama suçu hakkında gerekli hükümler belirtilmiştir. Fakat kasten yaralama sonucu TCK 87. Maddede belirtilen sonuçların ortaya çıkması halinde işlenen yaralama suçu, ağırlaştırılmış suç olarak kabul edilir. 87 Maddede belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun ilk aşaması 86. maddede tarif edilen […]

TCK 86 Kasten Yaralama

Türk Ceza Kanunun 86 maddesi uyarınca suç olarak kabul edilen kasten yaralama ‘’Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’’ kapsamı içinde değerlendirilir. Bu bölümde kasten yaralama suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen maddeler hakkında açıklayıcı bilgi veriyoruz. İçindekiler Kasten Yaralama Suçu Ne Demek? Kasten Yaralana Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir? Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir? Kasten Yaralama Suçunun […]

Başa dön