Miras Hukuku

Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı

  Almanya’da Türk Hukuku Danışmanlığı Hizmeti Nedir? Şanlıurfa’da hizmet veren İbrahim Halil Aydın Hukuk büromuz, Almanya’da yerleşmiş ya da yerleşmeyi düşünen Türk vatandaşları için de Hukuk Danışmanlığı hizmeti sunuyor. Almanya’da bulunan çalışma arkadaşlarımız  tarafından verilen hukuki danışmanlık çalışmaları içerisinde Türk vatandaşlarına kendi istekleri doğrultusunda Türkiye’de devam eden davalar hakkında birebir danışmanlık yapıyoruz. Avukat İbrahim Halil […]

Şanlıurfa Miras Avukatı

Şanlıurfa miras avukatı, miras paylaşımında veya miras hukukunu kapsayan her türlü konuda müvekkillere destek vermekte olan avukatlardır. Çalışma alanları arasında miras hukuku da yer almakta olan ve bu konuda uzmanlaşan avukatlar, miras hukuku kapsamındaki tüm sorunların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Miras hukuku ile ilgilenmekte olan ve sizlere bu konuda Şanlıurfa’da destek sağlayan avukatlar arasında İbrahim Halil […]

Miras, Mirasın Reddi, Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Miras, kısaca bir kimsenin vefatından dolayı ailesine kalan borçlar ve alacaklar da dahil olmak üzere tüm mal varlığına verilen isimdir. Miras konusu geçmişten günümüze kadar aileler arasında ciddi problemler oluşturmuştur. Miras, kişinin ölümünden sonra alt ve üst soyuna kalır bu kişiler yasal mirassçılardır. Vefat eden kişi mal varlığının tümünü ya da bir kısmını başka bir […]

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir?

Miras hukukunda saklı pay kavramı, mirasçıya bağlı ve yakın olan belirli kişilerin mirasçının mülkiyet hakkına sahip olması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Mirasçılar, belirli mirasçıları desteklemek için kendi mülklerini (miras hakları ve borçlarının toplamı) özgürce koruma hakkına sahiptir ve bu mülklerin belirli kısımlarına kanunun koyucu tarafından belirlenen kişilerin erişimi engellenir.  Varis, mülkün bu bölümünü kullanamaz. Kanuna göre, […]

Türk Miras Hukukunda Mirastan Çıkarma

Türk miras hukukunda mirastan çıkarma konusu fazlaca araştırılmaktadır. Miras paylaşımı geçmişten günümüze sorunlara ve aileler arasında anlaşmazlıklara yol açan bir konudur. Miras hukuku, vefat eden ya da gaip durumdaki kişinin mal varlığının kime ve ne oranda bölüneceğini inceleyen hukuk alanıdır. Bunun yanında miras hukuku, mirası bırakan ve mirasçı olan kimselerin gerçekleştirebileceği işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Ancak […]

Türk Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Türk miras hukukunda zümre sistemi, Medeni Kanun düzenlemelerine göre kan hısımı olan kişilerin mirasçı olmasının temelini oluşturmaktadır. Derece sistemi olarak da adlandırılan zümre sistemi ile mirasta mal paylaşımı yapılır. Murisin vefat etmesi nedeni ile yapılan mirasın paylaşımı için uygulanan miras hukuku 3 zümre sistemi ile yapılır. Mirasın paylaşımında hak iddia edebilmek için belirlenen üç zümreden […]

Türk Miras Hukukunda Miras Payları Ne Şekildedir?

Türk miras hukukunda miras payları, kişinin ölümü veya gaipliği yani nerede olduğunun bilinmemesi durumunda bu kişinin mal varlığının kimlere ve ne şekilde bölüneceği ile ilgilenen hukuk alanıdır. Eğer kişi ölümünden önce mirasının kime ne derecede kalacağını bir beyan ile belirtmemişse miras kanundaki hükümler doğrultusunda bölünür. Miras bırakan kişinin alacak ve borçlarına da dahil olmakla beraber […]

Mirasta Tenkis Davası

Mirasta tenkis davası; miras bırakan bireyin tasarruf özgürlüğünü aşarak mirasçıların saklı pay oranlarına olumsuz etki oluşturduğu durumlarda açılmaktadır. Bu gibi durumlarda mirasçıların miras hakkını koruyabilmeleri için tasarrufa bir sınır koyulur. Tenkis davası ile miras bırakan kişinin sağlığında yapılan tasarruflar kanuni sınırların içerisine çekilir. Miras bırakan birey; miras durumunda saklı pay adı verilen kanuni sınıra kadar […]

Miras Hakkı Devredilir mi?

Miras hakkı bir kişiye başka bir kişiden kalmış olan bir haktır. Bu hak kapsamında kişiye mal ve para alma hakkı tanınır. Miras hakkı, ölen kişiden kaynaklı üçüncü bir kişiye kalan hak olarak da tanımlanabilir. Ancak kişi bu hakkını başka bir kişiye devredebilir. Bunun için kendi hakkıyla ve imzasıyla mirastan feragat etmesi gerekir. Miras hakkı Türk […]

Miras Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesi miras bırakan kişi ile karşı taraf arasında yapılmaktadır. İki taraflı gerçekleşen bir hukuki süreçtir. Mirasa bağlı olan bir işlem olduğu için borç doğurmamaktadır. Sözleşme sayesinde kişi miras bırakanın ölümünden sonra hak elde eder. Miras sözleşmesi olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Olumlu Miras Sözleşmesi Nedir? Olumlu miras sözleşmesi, miras bırakan kişi ya […]

Başa dön