TCK 81 Kasten Öldürme Nitelikli Haller

Türk Ceza Kanunu 82. Maddesinde kasten öldürme suçunun hangi hallerde nitelikli kabul edileceği  ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 82. Madde uyarınca kasten öldürme suçu, nitelikli suç olarak değerlendirildiği haller şunlardır:

Tasarlayarak Kasten Öldürme

Tasarlayarak kasten öldürme suçu, failin işleyeceği cinayeti önceden planlamış ve kararlı bir şekilde bu planı uygulamaya koymuş olması anlamına gelir. Failin ani bir öfkeye kapılıp mağdura saldırması ve hareketin ölümle sonuçlanması tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamına alınamaz.

Suçun tasarlayarak kasten öldürme kapsamında kabul edilmesi için failin cinayeti planladıktan sonra sakinleşmesi ve cinayetten vazgeçebilmesi için bir süre geçtiği halde, failin öldürme eyleminden vazgeçmeden, öldürme planını uygulamasıdır. Failin cinayete ne zaman karar verdiği ve karar verme ile öldürme fiiliyatı arasında geçen zamanın sakinleşmek için yeterli olup olmayacağı, üzerinde düşünülerek değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Tasarlayarak öldürme suçu için sıkça başvurulan yöntemler şunlardır:

  • Pusu kurmak
  • Zehirlemek
  • Kiralık katil tutmak

Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme

Böyle bir durumda failin, mağdurun ölmesi için gerekenden daha fazla süre boyunca, gereğinden fazla şiddet uygulayarak cinayeti gerçekleştirmiş olması gerekir. Mağdurun derhal öldürülmeyip daha uzun sürede ve acı çekerek öldürülmesi  nitelikli kasten öldürme suçu kapsamında incelenir. Bu şekilde işlenen cinayet kamu vicdanı üzerinde de olumsuz etkide bulunacağı için durumun doğru değerlendirilmesi önemlidir.

Yangın Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme

Türk Ceza Kanunu 82. Maddenin c fıkrası, işlene suç için uygulanan şiddet karşısında mağdurun ne derece aciz kaldığının vurgulanmasının ve uğranılan mağduriyetin açıkça görülerek,  cinayetin nitelikli kasten öldürme suçu kapsamına girmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 Üstsoy Veya Altsoydan Birine Ya Da Eş Veya Kardeşe Karşı Kasten Öldürme

Cinayeti işleyen kişi ile öldürülen birey arasında birinci dereceden kan bağı olması işlenen suçun nitelikli kasten öldürme suçu kapsamında incelenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir. Fakat bu fıkranın uygulanabilmesi için failin öldürdüğü kişi ile arasındaki kan bağının farkında olması şartı aranır. Söz gelimi failin bütün yaşamı sırasında hiç görmediği biyolojik kardeşini öldürme suçu bu kapsamda incelenemez

Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı Kasten Öldürme

Bu kapsamda çocuk olarak tanımlanan birey 18 yaşını doldurmamış kişileri kapsar.  TCK 82. Madde e fıkrasında sözü edilen kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı suç işlemek denirken, kişinin saldırı anında kendini savunamayacak derece alkollü olması ya da uyuşturucu madde kullanmış durumda olduğu hallerde olması da bu ceza maddesi kapsamı içinde yer alacağını belirtir. Savunmasız kişilere karşı kasten öldürme suçu işlenmesi kamu vicdanını yaralayacak bir vaka olduğundan ve toplumda infial yaratabilecek potansiyele sahip olduğu için, nitelikli kasten öldürme suç kapsamı içinde değerlendirilir.

Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Kasten Öldürme

Fail öldürdüğü bireyin hamile olduğunu bilmiyorsa işlenen suç bu kapsamda değerlendirilemez. Failin gebe olduğunu bildiği kadını öldürürken, ceninin de ölmesi ya da erken doğuma sebebiyet verilmesi gibi hallerde ortaya çıkan diğer suçlar da işlenen asıl nitelikli kasten öldürme suçu üzerine ilave edilerek değerlendirme yapılır.

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme

Bu kapsamda failin, mağduru uygulamaya koyduğu kamu görevi nedeni ile öldürmüş olmasından bahsedilmektedir. Failin kasten öldürme suçu işlendiği sırada mağdurun kamu görevlisi olması şartı yoktur. Emekli bir kamu görevlisinin çalışırken uyguladığı kamu görevi nedeniyle daha sonradan öldürülmüş olması da bu madde kapsamında incelenir ve değerlendirilir.

Bir Suçu Gizlemek, Delilerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Ya Da Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme

Daha önce işlenen bir suçun aydınlatılmasına kullanılabilecek delilleri karartmak ya da suçun işlenmesine uygun zemin hazırlamak amacı ile öldürme eyleminin gerçekleşmesi ya da failin işlediği suçtan dolayı kaçmasına engel olunduğu için işlenen kasıtlı cinayet suçları da nitelikli kasten öldürme   suçu kapsamında değerlendirilir

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme

Bu fıkrada söz konusu edilen durum failin herhangi bir suçu işleyememekten dolayı kapıldığı öfke nedeniyle kendisine engel olan kişiyi ya da konudan bağımsız olan üçüncü kişiyi kasten öldürmesi halidir. Böyle bir durumda fail işlediği bütün suçlar için ilave ceza alır.

Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme

İşlenen kasıtlı cinayetin kan gütme amacı ile işlendiğinin kabul edilmesi için yerine gelmesi gereken şartlqr şunlardır:

  • İşlenen cinayet sebebi olan bir önceki olay da cinayet sonucu ölümle sonuçlanmış olmalıdır.
  • Fail cinayeti bir görev ya da kin gütme duygusu altında yapmış olmalıdır.
  • İlk işlenen cinayet ile ikinci nitelikli kasten öldürme suçunu işleyen kişi arasında kan bağı olması şart değildir
  • İlk işlenen cinayet ve ikinci öldürme vakası arasında çok kısa olmayan bir zaman dilimi geçmiş olmalıdır. Bu zaman içinde failin ani duygulanmalardan arınarak sadece kan gütme amacı ile öldürme olayını gerçekleştirmiş olması şartı var ise işlenen kasten öldürme suçu bu madde kapsamında değerlendirilir.

Töre Saikiyle Kasten Öldürme

Yaşanılan mahaldeki insan topluluğu tarafından kabul edilen ahlak, gelenek ve görenek kurallarına aykırı davrandığı için bir kişinin öldürülmesi töre saikiyle işlenmiş nitelikli kasten öldürme suç kapsamı içinde yer alır. Bu suçun sıklıkla işlenme şekli şöyledir:

  • Aşiret kararı ile mağdurun planlı bir şekilde öldürülmesi

Kasten Nitelikli Öldürme Suçuna Bakma Yetkisi Bulunan Mahkeme Neresidir?

Kasten öldürme suçuna bakması için resmi olarak görevlendirilen mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleridir. Kasten öldürme suçu için karar verme yetkisine sahip mahkemeler ise suçun işlendiği yerde bulunan mahkemedir.

Kasten Öldürme Suçu Veya Nitelikli Kasten Öldürme Suçu İçin Zaman Aşımı Var Mı?

Türk Ceza Kanunun 82. maddesinde tanımlanan ‘’nitelikli kasten öldürme suçu’’ ya da ‘’kasten öldürme suçu’’ için kabul edilebilir zaman aşımı 30 yıl olarak belirlenmiştir.

Türk Ceza Kanunun 82. Maddesinde Belirtilen Nitelikli Öldürme Suçunun Cezası Nedir?

82. Maddenin alt bentlerinde tarif edildiği şekilde nitelikli kasten öldürme suçu için yasal olarak kabul edilen ceza ‘’ağırlaştırılmış müebbet hapis’’ olarak belirlenmiştir.

BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN'A AİTTİR.İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU ,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER  . MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR. 
MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Kasten Öldürme Nitelikli Haller

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 81 Kasten Öldürme Nitelikli Haller

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön