İstenmeyen Gebelik Sonucu Dünyaya Gelen Bebeklerin Evlatlık Verilme Süreçleri Hakkında Bilinmesi Gereken Hukuki Detaylar

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizdeki kadınlarında belirli yasalarla kürtaj hakları bulunmaktadır. Bu yasalar gereğince hükümet kadınlara kürtaj yasası adı altında belirli haklar vermiştir. Bu hakların başında gebeliğin 10. haftasına kadar anne adayının kesin karar vermesi ve doktoruna kürtaj için başvurması gerekiyor. Peki, 10. haftaya kadar kürtaj olma hakkı kimlere hangi koşullarda veriliyor? İşte […]

Evlatlık Olan Kişinin Türkiye’de Mirasçılık Durumu Ne Şekilde Gerçekleşir?

Evlatlık olan kişi, kendilerini nüfuslarına geçirmek isteyen kişilere yapay soy yoluyla bağlanmaktadırlar. Bu gibi durumlarda kan bağı olmaksızın yapay yollarla oluşturulan bu durum, hukuki çerçeveler dahilinde korunmakta ve gerekli işlemlerin yapılması sonrası gerçekleşmektedir. Ayrıca kişiler başka birilerinin evladı olsalar bile biyolojik anne-babalarının soyundan düşmezler. Türk Hukukunda evlat edinen kişilerin öz ailelerinden düşen miras payından yararlanabilmeleri […]

Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Vatandaşlar İçin ; Türkiye’de Miras Süreçleri Nasıl İşlemektedir?

Almanya’da yaşayan Türk Vatandaşlar için Türkiye’de miras konusu oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta gerçekleştirilecek olan davaların niteliği, kimler tarafından açılacağı, hangi ülke hukukuna uygun olacak şekilde açılması, alınan kararların tanıma tenfiz süreçleri gibi pek çok durum göz önüne alınarak gerekli süreçlerin başlatılması gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgelerin neler olduğunu ve hangi […]

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi Üzerine Davalar

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi üzerine kanuni olarak belirli sınırlamalar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde gerekli olan sınırlamalar düzgün bir şekilde karşılandığı takdirde hukuki çerçeveler aracılığı ile gereken işlemler yapılabilmektedir. Bu hususta yasal düzenlemeler konusunda 2466 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi gereğince işlemler yapılıp gerekli düzenlemeler çerçevesinde şahıslar mal sahibi ya da konut kiralama ve […]

Mirastan Mal Kaçırma İle İlgili Davalar

Mirastan mal kaçırma davası, hukuki terim olarak aynı zamanda muvazaa terimi olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Bu tür davalar genellikle mirasçısı olduğunuz kişileri vefatlarından sonra ortaya çıkmaktadır. Eğer ki anneniz, babanız ya da diğer mirasçısı olabileceğiniz kişilerin sizin de bildiğiniz mal ya da mülkleri varsa ancak ölümünden sonra sizlere herhangi pay düşmüyorsa ya da bu paylar […]

Tanıma Tenfiz Davasının Türkiye’deki Süreci Nasıl İşlemektedir?

Yabancı ülkelerde gerçekleşen boşanma, velayet vb. mahkemelerin Türkiye vatandaşlığı bulunan ya da Türkiye Hukuku çerçevesinde işler gerçekleştiren kişiler için bu kararın Türk Hukuku çerçevesinde geçerli olabilmesi için Türkiye’de tanıma tenfiz davası süreçleri gerçekleştirilmektedir. Bu dava yurt dışındaki mahkemeleri aldığı kararın doğru olup olmadığını ya da kararı değiştirilmesi, karara müdahale edilmesi gibi unsurlar ile ilgilenmez. Türk […]

İsim Değişikliği İle İlgili Davalarda Süreç Ne Şekilde İşlemektedir?

İsim değişikliği sebebi ile son zamanlarda çok sayıda dava süreçleri meydana gelmektedir. Bu davalarda isim ekleme, isim sildirme ya da soyadı değişikliği olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kişinin toplum içerisinde kendi kimliğini oluşturan ve hitap biçiminde oldukça önemli bir unsur olan ad çeşitli sebeplerden dolayı değiştirebilme hakkı olduğu ve dava sürecine gerek kalmadan bir dilekçe ile düzenleneceği […]

Hollanda Mahkemelerince Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Midir? 

Hollanda’da yaşamakta olan Türk vatandaşları ya da Hollanda vatandaşlığına geçmiş kişiler evliliklerini sonlandırmak için Hollanda mahkemelerine boşanma kararı hususunda başvuruda bulunabilmektedirler. Mahkemenin alacağı bu karar hususunda, Türk Kanunu ya da Hollanda Kanununun yükümlülüklerine istinaden kararlar alabilmektedir ve buna uygun sonuçlar elde edilebilmektedir. Alınan kararlar sonrasında hukuken kişi Hollada’da boşanmış kabul edilebilmektedir ancak Türkiye’de hala evli […]

Başa dön