Blog Sayfası

Miras davasında kadının payı ne kadardır ?

Miras davasında kadının payı, eşi öldükten sonra mirasçıların kimler olduğuna göre değişir. Eğer ölen kocanın çocuğu varsa, kadının mirastaki pay hakkı 4’te 1’dir. Kadının ölen eşinin çocuğu yoksa, buna karşılık babası, annesi ve kardeşleri varsa, kadın mirasın yarısını alır. Ölen kocanın nenesi, dedesi, amca, dayı, hala ve teyzesi varsa, bu durumda sağ olan karısının mirastaki […]

Boşanma davalarında çocuğun velayeti kime bırakılır?

Boşanmak için mahkemeye başvuran çiftlerin çocukları, boşanmanın gerçekleşmesinden sonra, velayet kanunu gereğince mahkeme tarafından uygun görülen eşin himayesine bırakılır. Kanunda, anne ve babaların çocuklarına ve çocuklarının mallarına nasıl özen göstermeleri gerektikleri maddeler halinde sıralanmıştır.  Boşanma davalarında çocuğun velayeti için belirlenmiş bazı seçenekler söz konusudur, bunlar: Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? Evlilik akdi süresince ortak hak […]

Marka hakkına tecavüzün yaptırımı

Marka hakkına tecavüzün yaptırımı konusundaki kanun, SMK’ un  30. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre her bir fiil için farklı yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar şunlardır: Marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilen eylemler • markayı hiçbir yasal yetki olmadan reklam faaliyetlerinde kullanmak ve bundan maddi manevi menfaat elde etmek. Marka hakkına tecavüz suçlarından dolayı el konulan suça konu […]

Marka Tescili

Marka tescili, bir ticari kuruluşun kendi öz değerleri ile ortaya çıkardığı ürünü, o şirket adına koruma altına almaktır. Marka olma yolunda ilerleyen süreç oldukça zor ve meşakkatli olduğundan işletmeler, büyük emek vererek ortaya çıkardıkları değerin kendilerine ait olduğunun yasal olarak belgelendirilmesine ihtiyaç duyarlar. Bünyesinde markalar oluşturan şirketler, markalarını tek tek tescil ettirdikten sonra müşterilerini de […]

Nafaka Çeşitleri

Geçim miktarı, ya da geçinmek için gerekli olan ödenek anlamına gelen Nafaka, Medeni Kanunda dört şekilde düzenlenmiştir, bunlar: Tedbir Nafakasının Hesaplanması Tedbir nafakasında miktarın ne olacağına hakim karar vermektedir. Ancak hakimin kararını verirken bu konuyla ilgili Medeni Kanunda belirtilmiş kriterleri dikkate alması gerekir. Eşlerin barınması, geçimi ve çocukların bakım ve korunması, tedbir nafakasının belirlenmesindeki etkenler […]

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma hadisesi, iki ana başlık altında sebeplere ayrılmıştır. Genel boşanma ve özel boşanma olarak nitelendirilen bu boşanma nedenleri için ortak sebep, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına kesin kanaattir. Türk Medeni Kanunun 166. Maddesinde yer alan “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” cümlesi, bu konuyu detaylı […]

 Suçun Gece Vakti İşlenmesi

 Suçun gece vakti işlenmesi ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu Onuncu bölümde yer alan “Mal Varlığına Karşı Suçlar” kısmında 143.madde kapsamında tek fıkra halinde belirtilmiştir. Suçun gece vakti işlenmesi, TCK 143. Madde uyarınca nitelikli hal almasına yol açar. Böyle bir durumda basit hırsızlık, nitelikli hırsızlık olarak değerlendirilmeye alınır. Yargıtay kararına göre “hırsızlık suçunun hangi zaman […]

Nitelikli Hırsızlık

Nitelikli hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu Onuncu bölümde “ Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 142.madde kapsamında tanımlanmıştır. Nitelikli hırsızlık hakkında TCK 142.maddesinde 5 fıkra halinde bilgi verilmektedir. Nitelikli hırsızlık suçunun işlenmesi halinde mahkeme tarafından hükme bağlanan temel cezada belli oranlarda artırma yoluna gidilir. İçindekiler Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir? Nitelikli Hırsızlık Suçunun Gerekçesi Nedir? Nitelikli Hırsızlık […]

Hırsızlık

Hırsızlık Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir. Hırsızlık suçu TCK’nın 10. Bölümünde “Mal Varlığına Karşı Suçlar” kapsamında incelenir. Hırsızlık suçunun tanımı 141. Maddede yapılmış ve yine aynı maddede yasal cezası belirtilmiştir. Hırsızlık suçunu tanımlayan 141. Maddenin tam metni şöyledir. ”Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla […]

Başa dön