vasiyetname

TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bu bölümde taksirle öldürme suçu hakkında bilgi veriyoruz. ‘’Taksir’’ kelime anlamıyla Türk Ceza Kanununda, failin dikkatsiz ve/veya özensiz davranışı neticesinde gerçekleşen bir davranışı nedeniyle yasal olarak suç kabul edilen bir sonucun gerçekleşeceğinin tahmin edilememesine rağmen, bahse konu suçun işlenmiş olması halidir. Daha sade bir anlatımla failin isteyerek yaptığı bir eylemin istenmeyen bir sonuca ulaşması nedeniyle […]

TCK 81 Kasten Öldürme Nitelikli Haller

Türk Ceza Kanunu 82. Maddesinde kasten öldürme suçunun hangi hallerde nitelikli kabul edileceği  ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 82. Madde uyarınca kasten öldürme suçu, nitelikli suç olarak değerlendirildiği haller şunlardır: Tasarlayarak Kasten Öldürme Tasarlayarak kasten öldürme suçu, failin işleyeceği cinayeti önceden planlamış ve kararlı bir şekilde bu planı uygulamaya koymuş olması anlamına gelir. Failin ani bir […]

TCK 84 Kasten Öldürme  İntihara Yönlendirme

Türk Ceza Kanunun 84 maddesi gereğince birisini ortadan kaldırma amacı ile intihara yönlendirme yasal olarak suç sayılmaktadır. Bazı durumlarda söz gelimi bireyin algılama kapasitesinin yeteri kadar gelişmemiş olması ya da ağır bir hastalık nedeni ile çok acı çekiyor olması halinde birey  intihar etmeye yönelebilir. Fakat bu karar, ülkemizde hukuki açıdan geçerli kabul edilmemektedir. Yani söz […]

TCK 81 Kasten Öldürme

Türk Ceza Kanunu ikinci kısmında ‘’insanlara karşı işlenen suçlar’’ incelenir. İkinci kısım birinci bölümde ise ‘’Hayata Karşı Suçlar’’ başlığı altında bireylerin hayatlarına karşı işlenen suçlara karşı uygulanabilecek yasal yaptırımlardan bahsedilir.  Türk Ceza Kanunu 81. Maddesi ‘’Kasten Öldürme Suçu’’ hakkında düzenlenmiştir. Kasten öldürme denildiğinde anlatılmak istenen durum, bir bireyin bir başka bireyin yaşamına bilerek ve isteyerek […]

Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Vatandaşlar İçin ; Türkiye’de Miras Süreçleri Nasıl İşlemektedir?

Almanya’da yaşayan Türk Vatandaşlar için Türkiye’de miras konusu oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta gerçekleştirilecek olan davaların niteliği, kimler tarafından açılacağı, hangi ülke hukukuna uygun olacak şekilde açılması, alınan kararların tanıma tenfiz süreçleri gibi pek çok durum göz önüne alınarak gerekli süreçlerin başlatılması gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgelerin neler olduğunu ve hangi […]

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Türleri Nelerdir?

Vasiyetname türleri düzenleme olarak farklılık gösterir. Vasiyetnameler miras hukuku içerisinde Medeni Kanun ile düzenlenmiştir. Bu vasiyetnameler, bir kişinin vefatından sonra kendisinde bulunan mal varlığının dilediği kişilere dağıtılması konusundaki isteklerini sözlü ya da yazılı halde belirttiği irade beyanlarıdır. Vasiyetname çeşitleri 3’e ayrılır. Bunlar: Resmi Vasiyetname El Yazılı Vasiyetname Sözlü Vasiyetname Üstte belirtilmiş olan vasiyetname türlerinden herhangi […]

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası kanun koyucu olarak yer alan miras paylaşımı noktasında ölen kişinin özgür iradesi ile terekeye konu olan mallar üzerinde tasarruf etmesi, bunların belirli bir sınırları aşmaması dahilinde izin verilen bir durumdur. Belirlenen sınırlar içerisinde ölen kişinin yani miras bırakan kişinin terekeye konu edilen mallar üzerinde tasarruf etme yetkisi yer almaktadır. Bunun ışığında miras bırakan […]

Başa dön