Evliliğin İptali Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Evliliğin iptali davası; evliliğin geçersiz olduğunun ileri sürüldüğü, boşanma davasından farklı bir dava türüdür. Buna göre evlilik sözleşmesi 4721 Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen usullere göre yapılmamıştır. Mevzuatta belirtilen durumlar dâhilinde gerçekleşen evlilikler için bu dava açılabilir. Boşanma davası ise evlilik birliğinin hukuka uygun şekilde gerçekleştiği durumlar için geçerlidir. Sıklıkla boşanma davası ile karıştırılan evliliğin iptali […]

Tedbir Nafakası Nedir? Şartları Nelerdir?

Tedbir nafakası, boşanma davasının açılmasından sonuçlandığı ana kadar süren geçici bir nafaka türüdür. Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından nafaka ödeyen eşin yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar. Boşanma davasının açılması sebebiyle yoksulluk yaşayacak eşin mağduriyetinin önlenmesi için verilir. Ayrıca 18 yaşından küçük çocuklar için kullanılmak üzere velayetin bırakıldığı eşe ödenir. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan dört nafaka türünden […]

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası; taraflar arasında tazminat, nafaka, velayet gibi boşanmanın sonuçları üzerinde uzlaşılamadığı durumlarda açılır. Eşlerden birinin boşanmayı istememesi halinde de çekişmeli süreç yaşanacaktır. Anlaşmalı boşanma davası haricinde kalan tüm boşanmalar bu sınıflandırma içerisinde yer alır. Konuya ilişkin hazırladığımız “Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?” makalemizi inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Aile hukuku içerisinde değerlendirilen boşanma davalarına […]

İşe İade Davası Şartları ve Sonuçları

İş güvencesine sahip işçiler, haklı gerekçelere dayanmaksızın iş akitleri sonlandırıldığı takdirde işe iade davası açabilir. İş hukuku içerisinde görülen bu dava türünde iş akdinin feshinin durumu mahkeme aracılığıyla tespit edilir. Feshin geçerli olduğuna karar verilir ve mahkeme işvereni haklı bulursa dava reddedilir. Yapılan incelemeler doğrultusunda fesih halinin geçersizliği anlaşılır ve işçi haklı bulunursa işe iade […]

Tüketici Hukuku Avukatı ve Danışmanlığı

Tüketici hukuku avukatı; tüketici haklarına ilişkin her konuda müvekkilini temsil eden ve danışmanlık sunan kişidir. 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerince, tüketici tarafın mağduriyetinin önlenmesi ve giderilmesi için çalışır. Bununla birlikte satıcı veya hizmet sağlayıcı ile aradaki uyuşmazlıkların çözülmesinde görev alır. 7.11.2013 tarihinde kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile birlikte tüketici hukuku büyük […]

Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız el atma, iradenin ihtiyaç duyduğu özel mülkiyete ait taşınmazlara, malikin rızasına başvurmaksızın el koymasıdır. Taşınmazlar üzerinde kamulaştırma işlemi uygulamadan veya sürecin tamamlanmasından önce mülkiyet hakkının kullanılması engellenir. Taşınmazın bir kısmı veya tamamı fiilen ve sürekli olarak kamulaştırma usullerine aykırı şekilde tahsis edilir. Kamu hizmetlerini uygulayan iradeler, gerektiği takdirde taşınmazlar üzerinde kamulaştırma yoluna gidebilir. Kamulaştırma […]

E-Ticaret Hukuku ve Danışmanlık

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte e-ticaret hukuku hayatımıza giren yeni kavramlardan birisi oldu. Bu konu hakkındaki ayrıntılar e-ticaret yapanlar kadar tüketicileri de ilgilendiriyor. Ancak online ticaret yapanlar için ayrı bir öneme sahip. Çünkü bilgi ve iletişim teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte yasal düzenlemeler de yenileniyor. İnternet üzerinden yapılan alış-verişlerin sağlam bir […]

Boşanma Davasında Altınlar Kadına Mı Verilir?

Boşanma davasında altınların kime bırakılacağı konusu taraflar arasında sıkça rastlanan anlaşmazlıklar arasındadır. Düğünde takılan altınlar, ziynet eşyaları veya diğer kıymetli hediyeler boşanma aşamasında sorunlara sebep olabilmektedir. Bu konuya dair mevzuatta net bir madde bulunmamakla birlikte Yargıtay’ın emsal kararları vardır. Talepte bulunan taraf, gerekçelerini ve ispatlarını hukuka uygun şekilde, eksiksiz sunmalıdır. Yargıtay kararları incelendiğinde boşanma davasında […]

Mavi Kartlılar Türkiye’de Şirket Kurabilirler mi?

Türkiye’de şirket kurmak isteyen mavi kartlılar, ne gibi avantajları veya dezavantajları olacağını merak ediyor. Şirket kurma prosedürleri devletlerin hukuki değişkenlerine göre farklılık gösterebiliyor. Bununla birlikte Türkiye’de mavi kartlılar şirket kurarken T.C. vatandaşları ile aynı haklara sahiptir. Ek olarak ülkemize yurtdışından gelecek yatırımlar konusunda önemli ölçüde teşvik yapılmaktadır. Türkiye son yıllarda uluslararası yatırım açısından en cazip […]

Boşanma Davasında Çocuklar Kime Bırakılır?

Boşanma davasında çocukların kime bırakılacağı, velayet hakkının kimde olacağına ilişkin detaylar Türk Medeni Kanununda belirtilmiştir. Boşanma davalarında görevli birim aile mahkemeleri, aile mahkemelerinin olmadığı bölgelerde ise asliye hukuk mahkemeleridir. Çocukların velayet hakkı ve davanın diğer hukuki sonuçları ile ilgili yetkili mercileridir. Mahkeme karar verirken ebeveynlerin durumunu ayrıntılı şekilde inceler. Evliliklerinin sonuna gelen eşler arasında yaşanan […]

Başa dön