Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz

1. Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz Süresi Sınır dışı etme olayları genel olarak yabancı uyruklu kişilerin ülkeye sınır dışı yollar ile gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bir göçmenin sınır dışı edilmesine deport denmektedir. Bu isim genelde hukuk camiasında kullanılan hukuki bir terimdir. Bir kişinin deport edilmesi yani sınır dışı edilmesine itiraz için deport davası açılmaktadır. Bu yolla hakkını […]

Gözetim altına alma kararına itiraz

Gözetim altına alma kararına itiraz Gözetim altına alma kararı, bir kişinin suç işleme ihtimali nedeniyle polis tarafından tutuklanması veya gözaltına alınmasına ilişkin bir karardır. Bu tür bir kararın alınması, bir kişinin hak ve özgürlüklerine doğrudan etki edebileceği için, gözetim altına alma kararı nedeniyle bireyin itiraz etme hakkı vardır. Eğer bir kişi göz altına alma kararına […]

Almanya’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Almanya’da Çalışma İzni Nasıl Alınır? Almanya’da çalışma izni almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ulusal bir vize başvurusu yapması gerekmektedir. Kişinin geçerli Alman vatandaşlığı yoksa Alman çalışma vizesinin bir parçası olarak alınması gereken vizeye verilen isim Almanya çalışma vizesidir. Almanya çalışma izni başvuruları bir Alman Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne yapılır. Bu konudaki yegâne otoriteler bunlardır. Almanya çalışma vizesi başvuruları yapmak için […]

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası Nedir?

Kamu görevinden çıkarma iptal davası, 375 sayılı KHK ile kamu göreviyle ilişiği kesilen personelleri ilgilendirir. Bu kanunla birlikte çeşitli meslek gruplarından kamu personellerinin görevleriyle ilişkileri, tekrar kabul edilmemek üzere kesilmiştir. OHAL durumunun kaldırılmasının ardından eklenen ve geçici olan 35. madde 21 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir. 375 sayılı KHK’ya göre devlet memurluğundan çıkarılma ile kamu […]

İşçi Alacak Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

İşçi alacak davası, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen, işçinin haklarının korunmasına yönelik açılan dava türleridir. İşçinin işten ayrıldıktan sonra veya çalıştığı süre içerisindeki alacakları bu düzenleme ile tanınmıştır. Alacaklarından mahrum bırakılan veya işverenin almadığı önlemlerden dolayı mağdur olan işçi dava açabilir. Bu konu kendi içerisinde çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. 1 Ocak 2018 tarihinde yapılan düzenleme […]

Kötü Niyet Tazminat Davası Nedir?

Kötü niyet tazminat davası, iş güvencesinden faydalanamayan işçilerin, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda başvurulur. İş güvencesinden faydalanamama durumu belirsiz süreli işçiler için geçerlidir. Bu dava türünde işveren iş sözleşmesinin feshini kötü niyet çerçevesinde gerçekleştirmiş olmalıdır. İşçilerin ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında iş güvencesine dâhil olmaları önemlidir. Kötü niyet tazminat davası 6098 sayılı […]

Trafik Kazası Tazminat Hakkı Nedir?

Trafik kazası tazminat hakkı, mağdur tarafın fiziksel veya malvarlığına ilişkin zararını telafi etmek için ödenir. Kaza sonrasında yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış düzenlemedir. Hukuki kurallar içerisinde güvence altına alnınmış olan bu düzenleme mağdurun bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. Kaza sonucunda meydana gelen hasar veya mağduriyet türüne göre trafik kazası tazminat hakkı da değişmektedir. Maddi veya […]

Göç ve İltica Avukatı

Göç ve iltica avukatı, zorunlu veya kişisel sebeplerle başka ülkelere taşınma konusunda hukuki danışmanlık sağlar. Bu alandaki uzmanlar, yabancılar hukuku avukatı olarak da bilinir. Çünkü iltica ve göç, Türkiye’de “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” kapmasında değerlendirilmektedir. Özellikle günümüzde uluslararası avukatlık hizmeti verebilecek uzman ihtiyacı giderek artış göstermektedir. Son yılların toplumsal değişimleriyle birlikte dünya genelinde göç […]

Evliliğin İptali Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Evliliğin iptali davası; evliliğin geçersiz olduğunun ileri sürüldüğü, boşanma davasından farklı bir dava türüdür. Buna göre evlilik sözleşmesi 4721 Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen usullere göre yapılmamıştır. Mevzuatta belirtilen durumlar dâhilinde gerçekleşen evlilikler için bu dava açılabilir. Boşanma davası ise evlilik birliğinin hukuka uygun şekilde gerçekleştiği durumlar için geçerlidir. Sıklıkla boşanma davası ile karıştırılan evliliğin iptali […]

Tedbir Nafakası Nedir? Şartları Nelerdir?

Tedbir nafakası, boşanma davasının açılmasından sonuçlandığı ana kadar süren geçici bir nafaka türüdür. Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından nafaka ödeyen eşin yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar. Boşanma davasının açılması sebebiyle yoksulluk yaşayacak eşin mağduriyetinin önlenmesi için verilir. Ayrıca 18 yaşından küçük çocuklar için kullanılmak üzere velayetin bırakıldığı eşe ödenir. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan dört nafaka türünden […]

Başa dön