TCK 101 Kısırlaştırma

Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi rızası dışında herhangi bir bireyi kısırlaştırma suç kabul edilir. TCK 101. maddesinde kısırlaştırma eyleminin muhakkak bu konuda yetkili kişiler tarafından yapılması şartı bulunmaktadır. Kısırlaştırma suçunun yetkilendirilmemiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezada artış yapılır. Kısırlaştırma suçu ile ilgili hükümler TCK 101. maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kısırlaştırma eyleminin suç sayılması […]

TCK 100 Çocuk Düşürme Suçu

Türk Ceza Kanunu uyarınca gebelik süresinin 10 haftayı geçmiş olması halinde, gebe kadının çocuk düşürme eylemini gerçekleştirmesi ve  çocuğunu bilerek düşürmesi suç kapsamında incelenir ve cezai yaptırımı vardır. İçindekiler Çocuk Düşürme Suçu Nedir? Çocuk Düşürme Suçunun Cezası Nedir? Çocuk Düşürme Suçu Taksirle İşlenebilir Mi? Çocuk Düşürme Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Sayılır Mı? Çocuk Düşürme […]

TCK 99 Çocuk Düşürtme

Gebe kadının izni ya da bilgisi dışında çocuk düşürtme fiilinin gerçekleştirilmesi Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Karşılığında cezai yaptırım uygulanır. Eğer gebelik 10 haftayı geçmemiş ise ve kadının da rızası olması halinde çocuk düşürtme fiili suç kapsamında değerlendirilmez. Çocuk düşürtme suçuna ait hükümler TCK 99. maddede belirtilmiştir. TCK 99.maddesi 6 fıkradan ibarettir. Bu bölümde TCK […]

TCK 98 Yardım Ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi

Türk Ceza Kanunu uyarınca, yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi yani yaşı, yaralanmış olması ya da herhangi bir hastalık nedeniyle veya bütün bunlardan bağımsız bir sebeple bağımsız olarak yaşaması mümkün olmayan, yardım edilmesi gereken bireye yardım edilmemesi ya da durumun yetkili mercilere bildirilmemesi suç kapsamında incelenir. Bu konu Türk Ceza Kanunu 98. maddesinde yardım ve […]

TCK 96 Eziyet

Bir kimsenin bir başkasının fiziksel ya da manevi bütünlüğünü bozmak amacıyla yaptığı eylemler Türk Ceza Kanununda eziyet suçu olarak tanımlanır. Türk Ceza Kanununda eziyet cezai yaptırımı bulunan bir suç olarak kabul edilir. Yani bir başkasına eziyet etmenin yasal olarak cezai yaptırımı vardır.  Eziyet suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu 96. Maddede düzenlenmiştir. TCK 96 […]

TCK 95 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçlarından söz edilen TCK 95 madde uyarınca işkence sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal kusurlar nedeni ile faile verilen temel cezada artış olabilir. Bu bölümde neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen hükümler hakkında bilgi veriyoruz. Neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış işkence suçu Türk Ceza Kanununun  95. Maddesinde 4 […]

TCK 94 İşkence

Türk Ceza Kanunu üçüncü bölüm işkence ve eziyet konularına ayrılmıştır. 94. Maddede  işkence    hakkında hükümler düzenlenmiştir. İlgili maddede işkence tanımı, temel cezası ve cezayı arttıran sebepler üzerinde durulmaktadır. Türk Ceza Kanunu 94 maddede işkence hakkında belirlenmiş 6 fıkra bulunmaktadır. İçindekiler İşkence Nedir? İşkence ve Eziyet Arasında Fark Var mı? İşkence Kabul Edilen Eylemler Nedir? İşkence […]

TCK 93 Organ Veya Doku Ticareti Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık bütün suçlarda uygulanmaz. Türk Ceza Kanununda etkin pişmanlık organ ve/veya doku ticareti suçu için önemli bir kriter olma özelliğini taşır. Böyle bir suç işlediği için etkin pişmanlık yaşayan failin alacağı cezada indirim yapılabileceği gibi duruma göre cezai hükümden muaf olması da sağlanabilir. Etkin pişmanlık bireyin yaptığı herhangi bir suç nedeniyle pişman olması ve […]

TCK 92 Organ Veya Doku Ticareti Zorunluluk Hali

Zorunluluk hali verilecek cezada indirim yapılması için geçerli bir sebeptir. Organ ve/veya doku ticareti yapılması Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak değerlendirilse de, bu eylemi gerçekleştiren kişinin koşulları göz önünde tutularak cezada indirim yapılabilir.Bireyin organ ve/veya dokusunu, içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik zorluklar nedeniyle satması hukuk literatüründe ıztırar olarak da tanımlanır. Organ veya doku ticareti […]

TCK 91 Organ Veya Doku Ticareti

Organ veya doku ticareti suistimale açık bir konudur. Türk Ceza Kanununda, yasalara uygun olmayan koşullar altında ve organ veren kişinin rızası olmadan organ ve/veya dokusunun alınması ile organ veya doku ticareti yapılması suç olarak değerlendirilir. Organ veya doku ticareti ile ilgisi yasal düzenlemeler TCK 91. Maddede belirtilmiştir. TCK 91. madde  8 fıkradan meydana gelir. Bu […]

Başa dön