Aile Hukuku

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımının nasıl yapılacağı evlilik birliğini sonlandırma noktasındaki eşlerin en çok merak ettiği sorulardandır. Eğer taraflar resmi nikâh öncesinde herhangi bir mal sözleşmesi imzalamadıysalar, yasal mal rejimine göre değerlendirilirler. Buna göre; evlilik birliğinin sona erdiği boşanma davasıyla kesinleştikten sonra usullere göre mal paylaşımı gerçekleştirilir. Eşlerin evlilik süresince edinmiş oldukları gayrimenkul, ev eşyaları gibi ortak […]

Soybağının Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soybağının reddi davası; diğer adıyla nesebin reddi davası, babalık karinesinin tersini ispatlamak için açılır. Baba ile çocuk arasında kurulmuş veya kurulacak bağın ortadan kaldırılmasına yönelik bir dava türüdür. Buna göre Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen kocanın babalığına ilişkin yükümlülük ve sorumlulukların reddedilmesidir. Anne ile çocuk arasındaki soybağı doğum ile kurulurken, baba için aynı durum geçerli değildir. […]

Evliliğin İptali Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Evliliğin iptali davası; evliliğin geçersiz olduğunun ileri sürüldüğü, boşanma davasından farklı bir dava türüdür. Buna göre evlilik sözleşmesi 4721 Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen usullere göre yapılmamıştır. Mevzuatta belirtilen durumlar dâhilinde gerçekleşen evlilikler için bu dava açılabilir. Boşanma davası ise evlilik birliğinin hukuka uygun şekilde gerçekleştiği durumlar için geçerlidir. Sıklıkla boşanma davası ile karıştırılan evliliğin iptali […]

Tedbir Nafakası Nedir? Şartları Nelerdir?

Tedbir nafakası, boşanma davasının açılmasından sonuçlandığı ana kadar süren geçici bir nafaka türüdür. Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından nafaka ödeyen eşin yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar. Boşanma davasının açılması sebebiyle yoksulluk yaşayacak eşin mağduriyetinin önlenmesi için verilir. Ayrıca 18 yaşından küçük çocuklar için kullanılmak üzere velayetin bırakıldığı eşe ödenir. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan dört nafaka türünden […]

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası; taraflar arasında tazminat, nafaka, velayet gibi boşanmanın sonuçları üzerinde uzlaşılamadığı durumlarda açılır. Eşlerden birinin boşanmayı istememesi halinde de çekişmeli süreç yaşanacaktır. Anlaşmalı boşanma davası haricinde kalan tüm boşanmalar bu sınıflandırma içerisinde yer alır. Konuya ilişkin hazırladığımız “Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?” makalemizi inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Aile hukuku içerisinde değerlendirilen boşanma davalarına […]

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması davası, babanın çocuğu kendi nüfus hanesine kayıt edebilmesi için açılır. Resmiyette evlilik birliği olmasa dahi doğumla birlikte anne ile çocuk arasında soybağı kurulur. Bu durumda çocuk annenin soyadını alacak ve velayeti annede olacaktır. Çocuğun baba ile arasında soybağı kurulabilmesi için ise hukuki sürecin başlatılması gerekebilir. Evlilik dışı dünyaya gelen çocukların […]

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanmaya ilişkin tüm hukuki sonuçlar üzerinde özgür iradeleriyle uzlaştıkları dava türüdür.  Buna göre evlilik birliğini sona erdirmek isteyen taraflar mali hesaplar, çocukların durumu gibi konularda anlaşmışlardır. Eşlerden birisinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesiyle bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenir. 8.12.2001 tarihinde yayınlanan 4721 sayılı Medeni Kanunu’na göre boşanma davaları çekişmeli […]

Şanlıurfa Boşanma Avukatı

Şanlıurfa boşanma avukatı, Şanlıurfa ilindeki boşanma davalarının çözümünde görev almaktadır. Medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukukunda yaşanmış uyuşmazlıkların sonucunda yapılan hukuki işlemlerde görev alan boşanma avukatı, boşanma süreci içerisindeki nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi işlemleri hukuki yollarla çözmeye çalışır. Boşanma, nafaka, velayet gibi davalara bakan avukatlar, halk arasında bazı kişiler için boşanma avukatı […]

Şanlıurfa Boşanma Avukatı

Şanlıurfa boşanma avukatı, aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet ve benzeri davalara girmektedir. Aile avukatı olarak da isimlendirilen boşanma avukatı, zorlu ve yıpratıcı süreç gerektiren boşanma davalarında görev alır. Boşanma sürecinde avukatlardan hukuki yardım alarak bu zorlu sürecin üzerinden daha kolay gelinebilir. Türkiye’de bu şekilde bir avukatlık alanı olmasa da halk arasında […]

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekçesi

Ailenin korunması için tedbir dilekçesi oluşturulmalıdır. Bu dilekçe mahkeme tarafından önlem alınması için oluşturulmaktadır ve dava açılmasına yardımcı olmaktadır. Ailenin korunması için tedbir dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir; ŞANLIURFA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE TEDBİR İSTEYEN        ŞİKAYETÇİ EŞ             :……. VEKİLİ                          :……. KARŞI TARAF DAVALI EŞ                  :……. KONU                          : 4320 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk. […]

Başa dön