miras hakkı

Miras Hakkı Devredilir mi?

Miras hakkı bir kişiye başka bir kişiden kalmış olan bir haktır. Bu hak kapsamında kişiye mal ve para alma hakkı tanınır. Miras hakkı, ölen kişiden kaynaklı üçüncü bir kişiye kalan hak olarak da tanımlanabilir. Ancak kişi bu hakkını başka bir kişiye devredebilir. Bunun için kendi hakkıyla ve imzasıyla mirastan feragat etmesi gerekir. Miras hakkı Türk […]

Miras Hakkı Nedir?

Miras hakkı, mal varlığının paylaşılması halinde tereke üzerinde pay sahibi olan kişilerin sahip olduğu hakların bütününe denir. Atanmış mirasçı ve yasal mirasçı olarak iki farklı mirasçılık hakkı bulunmaktadır. Atanmış mirasçı, miras bırakan kişinin kendi isteği ile mal varlığının bir bölümünü ya da bütününü seçtiği birine vermesi sonucunda mirastaki paya ortak olan kişidir.  Yasal mirasçılık ise […]

Başa dön