Madde 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

neticesi sebebiyle agirlasmis yaralama sucu

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 87. Maddesinde düzenlenmiştir. Esasen TCK 86.maddede kasten yaralama suçu hakkında gerekli hükümler belirtilmiştir. Fakat kasten yaralama sonucu TCK 87. Maddede belirtilen sonuçların ortaya çıkması halinde işlenen yaralama suçu, ağırlaştırılmış suç olarak kabul edilir.

87 Maddede belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun ilk aşaması 86. maddede tarif edilen kasten yaralama suçudur. Kasten yaralama suçu TCK 86. Madde uyarınca mağdurun ruh ve/ veya beden sağlığına ve/veya algılama yeteneğine fail tarafından zarar verilmesi olarak tanımlanır. Oysaki 87. Maddede kasten yaralama fiili sonucunda ortaya çıkan sonuçlar sebebiyle suçun ağırlaştırılmış şekli tanımlanmaktadır.

İçindekiler

 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu Ne Demek?
 • Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış  Yaralama Suçu Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar Nedir?
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu Cezası Nedir?
  • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 1. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza
  • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 2. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza
  • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 3. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza
  • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 4. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu Ne Demek?

Türk Ceza kanununa göre neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, kasten yaralama eyleminin failin ulaşmak istediği sonuçtan daha ağır sonuçlara neden olması ile ortaya çıkar.

Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar Nedir?

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçuna neden olan yaralama mağdurun vücudunda kalan etkiler bakımından değerlendirilir.

87. Maddenin 1. Fıkrasında suçun neticesi itibariyle ağırlaştırılmış yaralama suçu sayılabilmesi, için aşağıdaki hallerin gerçekleşmiş olması gerekir.

 • Mağdura ait duyu ve/veya organlardan en az 1 tanesini kalıcı olarak bozulması
 • Kasten yaralamanın mağdurun konuşması üzerinde kalıcı bozulmaya/ zorlanmaya yol açması
 • Kasten yaralama neticesinde mağdurun yüz bölgesinde kalıcı iz oluşması
 • Failin işlediği fiil sonucunda mağdurun hayati tehlike içeren bir duruma düşmesi
 • Failin kasten yaralama suçunu işlediği kişinin gebe olup, erken doğuma sebebiyet verilmesi

Kasten yaralama sonucu yukarıda sayılan durumlardan en az bir tanesi gerçekleşti ise, kasten yaralama suçu için verilen cezaya bir kat daha ceza ilave edilir. Ayrıca TCK 87.madde 1. fıkraya giren durumlarda verilecek ceza en az 3 yıl olmak zorundadır. Bu gibi durumlarda daha düşük süreli bir ceza verilemez.

Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu sayılabilmesi için  gereken diğer haller 87. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilmiştir. Bu fıkrada kasten yaralamanın, ağırlaştırılmış suç kapsamına girmesi için yasal olarak göz önünde tutulması gereken haller şunlardır

 • Kasten yaralama fiili sonucu mağdurun ömür boyu sürecek bir hastalığa maruz kalması ya da bitkisel hayata girmesi
 • Failin sorumlu olduğu kasten yaralama suçu sonunda mağdur olan bireyin duyu ve/veya organlarından en az bir tanesinin yaşam boyu çalışamaz hale gelmesi
 • Failin sorumlu olduğu kasten yaralama suçu neticesinde mağdur durumdaki bireyin konuşma ve/veya üreme yeteneğinin zarar görmesi hali
 • Failin sorumlu olduğu kasten yaralama suçu neticesinde mağdur duruma düşen bireyin yüzünde sürekli bir değişim veya iz meydana gelmesi
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun hamile bir kadına karşı işlenmesi ve bebeğin ölümüne sebebiyet verilmesi

Yukarıda sayılan sonuçların meydana gelmesi durumunda faile verilen hapis cezası 2 kat daha arttırılır. Ayrıca TCK 87.madde 1. fıkraya giren durumlarda verilecek ceza en az 5 yıl olmak zorundadır. Bu gibi durumlarda daha düşük süreli bir ceza verilemez.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu Cezası Nedir?

Neticesi itibariyle ağırlaştırılmış yaralama suçu için verilecek ceza 87. Maddede belirtilen değişik durumlara göre fark gösterir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 1. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza

Kasten yaralama suçu sonucunda mağdurun düştüğü durum aşağıdaki hallerden biri veya daha fazlası ise kasten yaralama suçu için faile verilen ceza 1 kat daha arttırılır. Bahse konu haller şunlardır:

 • Mağdurun duyu ve/veya organlarından en az bir tanesinin sürekli olarak fonksiyonunu yitirmesi
 • Mağdurun konuşma yetisinde yaşam boyu sürecek bozulma olması
 • Mağdurun yüzünde kalıcı bir veya daha fazla iz kalması
 • Mağdurun hayati tehlike altında kalması
 • Kasten yaralama suçunun hamile bir kadına karşı işlenmesi neticesinde erken doğuma sebebiyet verilmesi

Yukarı anlatılan durumlarda verilecek cezanın en alt limiti 3 yıldır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 2. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza

Kasten yaralama suçu neticesinde mağdurun düştüğü durum aşağıdaki hallerden en az birisi ise kasten yaralama suçu nedeniyle verilen ceza 2 kat arttırılır. Söz konusu haller şunlardır:

 • Mağdurun ömür boyu iyileşmeyecek bir hastalığa tutulması ya da bitkisel yaşama geçmesi
 • Mağdurun işlenen suç neticesinde duyularından ya da organlarından en az birinin fonksiyonunu yaşam boyu yitirmesi
 • Mağdurun işlenen suç neticesinde konuşma ya da çocuk yapma yeteneğinin yaşam boyu yitirilmesi
 • Mağdurun yüzünün hayat boyu değişmesi
 • Kasten yaralama suçu gebe bir kadına karşı işlendiği için bebeğin ölümüne sebebiyet verilmesi

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 3. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza

TCK 87. maddenin 3. fıkrasına göre kasten yaralama suçu neticesinde mağdurun vücudundaki kemiklerden bir veya birkaçının kırılması halinde verilecek ceza meydana gelen kırığın mağdurun yaşamsal işlevleri üzerindeki etkisine bağlı olarak yarısı oranında arttırılır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 87. Madde 4. Fıkrası Gereği Verilecek Ceza

TCK 87 Maddenin 4. ve son fıkrasına göre kasten yaralama neticesinde ölüm gerçekleşmesi halinde ağırlaştırılmış yaralama suçu ortaya çıkmış demektir. Eğer mağdurun ölümü 87 madde 1 fıkrada belirtilen sebepler nedeni ile ortaya çıkmış ise verilecek ceza 8 yıl ila 12 yıl arasında olabilir. Fakat kasten yaralama suçunun, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ile ölüm oluşması 87. Maddenin 4. Fıkrasında belirtilen sebepler nedeniyle ortaya çıkmış ise verilecek ceza 12 yıl ila 18 yıl arasında değişir.

BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.

MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.

MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Kasten Yaralama

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

Madde 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön