vekalet verme

TCK 102 Cinsel Saldırı

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu 6. Bölüm Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 102. madde kapsamında düzenlenmiştir. Cinsel saldırı denildiğinde failin cinsel arzularını gidermek için bir başkasının vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi anlaşılmaktadır.  Cinsel saldırı suçu TCK 102.maddede hüküm altına alınarak kişilerin beden ve ruh sağlığı ve cinsel bütünlüğü, kişisel özeli mahremiyeti korunma altına alınır. Cinsel […]

TCK 101 Kısırlaştırma

Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi rızası dışında herhangi bir bireyi kısırlaştırma suç kabul edilir. TCK 101. maddesinde kısırlaştırma eyleminin muhakkak bu konuda yetkili kişiler tarafından yapılması şartı bulunmaktadır. Kısırlaştırma suçunun yetkilendirilmemiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezada artış yapılır. Kısırlaştırma suçu ile ilgili hükümler TCK 101. maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kısırlaştırma eyleminin suç sayılması […]

TCK 97 Terk Suçu

Terk suçu Türk Ceza Kanunu dördüncü bölümde koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali hakkında yapılması gerekenler kısmında belirtilmiş ve hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 97.maddede bireylerin terk suçu işlenerek, terk edilmesi konusundaki yasal yükümlülükler ve cezai yaptırımlardan bahsedilmektedir. Türk Ceza Kanunun terk suçu ile ilgili 97. maddesi 2 fıkradan ibarettir. İçindekiler Terk Suçu Nedir? Terk […]

TCK 96 Eziyet

Bir kimsenin bir başkasının fiziksel ya da manevi bütünlüğünü bozmak amacıyla yaptığı eylemler Türk Ceza Kanununda eziyet suçu olarak tanımlanır. Türk Ceza Kanununda eziyet cezai yaptırımı bulunan bir suç olarak kabul edilir. Yani bir başkasına eziyet etmenin yasal olarak cezai yaptırımı vardır.  Eziyet suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu 96. Maddede düzenlenmiştir. TCK 96 […]

TCK 95 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış İşkence

Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçlarından söz edilen TCK 95 madde uyarınca işkence sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal kusurlar nedeni ile faile verilen temel cezada artış olabilir. Bu bölümde neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen hükümler hakkında bilgi veriyoruz. Neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış işkence suçu Türk Ceza Kanununun  95. Maddesinde 4 […]

TCK 94 İşkence

Türk Ceza Kanunu üçüncü bölüm işkence ve eziyet konularına ayrılmıştır. 94. Maddede  işkence    hakkında hükümler düzenlenmiştir. İlgili maddede işkence tanımı, temel cezası ve cezayı arttıran sebepler üzerinde durulmaktadır. Türk Ceza Kanunu 94 maddede işkence hakkında belirlenmiş 6 fıkra bulunmaktadır. İçindekiler İşkence Nedir? İşkence ve Eziyet Arasında Fark Var mı? İşkence Kabul Edilen Eylemler Nedir? İşkence […]

TCK 93 Organ Veya Doku Ticareti Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık bütün suçlarda uygulanmaz. Türk Ceza Kanununda etkin pişmanlık organ ve/veya doku ticareti suçu için önemli bir kriter olma özelliğini taşır. Böyle bir suç işlediği için etkin pişmanlık yaşayan failin alacağı cezada indirim yapılabileceği gibi duruma göre cezai hükümden muaf olması da sağlanabilir. Etkin pişmanlık bireyin yaptığı herhangi bir suç nedeniyle pişman olması ve […]

TCK 92 Organ Veya Doku Ticareti Zorunluluk Hali

Zorunluluk hali verilecek cezada indirim yapılması için geçerli bir sebeptir. Organ ve/veya doku ticareti yapılması Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak değerlendirilse de, bu eylemi gerçekleştiren kişinin koşulları göz önünde tutularak cezada indirim yapılabilir.Bireyin organ ve/veya dokusunu, içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik zorluklar nedeniyle satması hukuk literatüründe ıztırar olarak da tanımlanır. Organ veya doku ticareti […]

TCK 91 Organ Veya Doku Ticareti

Organ veya doku ticareti suistimale açık bir konudur. Türk Ceza Kanununda, yasalara uygun olmayan koşullar altında ve organ veren kişinin rızası olmadan organ ve/veya dokusunun alınması ile organ veya doku ticareti yapılması suç olarak değerlendirilir. Organ veya doku ticareti ile ilgisi yasal düzenlemeler TCK 91. Maddede belirtilmiştir. TCK 91. madde  8 fıkradan meydana gelir. Bu […]

TCK 90 İnsan Üzerinde Deney

İnsan üzerinde deney yapılması Türk Ceza Kanuna göre suç kabul edilir. İnsan üzerinde deney yapan kişiler 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası alabilirler. Yapılan deneylerin bilimsel amaçla yapılmış olması söz konusu eylemi suç olmaktan çıkartmaz. TCK 90. madde kapsamında gerek sağlıklı, gerekse hasta insanlar üzerinde biyolojik ve/veya tıbbi deney yapılması Türk Ceza kanununa […]

Başa dön