vasiyetname iptali

TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olarak kabul edilir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu TCK 109.maddede 6 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Bütün bireyler istedikleri yere gitmek ve istedikleri yerde kalmak hakkına sahiptir. Herhangi bir kişiyi yasalara ters düşecek şekilde bir yere gitmeye zorlamak ya da bir yerde kalmasına engel olmak kişiyi hürriyetinden […]

TCK 105 Cinsel Taciz

 Cinsel taciz bir kimsenin bir başkasını cinsel amaçlı olarak taciz etmesi suçu için kullanılan bir kavramdır. Türk Ceza Kanunu uyarınca cinsel taciz yasal olarak suç kabul edilir ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Cinsel taciz suçu, TCK 105 maddesinde 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. 1. Fıkrada suçun basit hali, 2.fıkrada ise nitelikli hali hükme bağlanmıştır. İçindekiler Cinsel Taciz […]

TCK 104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki kurmak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç kabul edilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu TCK 104. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 104. maddede 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Söz konusu suç TCK’nın ‘’ Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ‘’bölümünde bulunmaktadır. İçindekiler Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Reşit Olmayanla Cinsel İlişki […]

TCK 103 Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu 103. Maddesi uyarınca suçtur ve bu eylemin cezai yaptırımı vardır. Çocukların cinsel istismarı hakkındaki yasal düzenlemeler 103.madde kapsamında 6 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Çocukların cinsel istismarı konusunun suç sayılması ile çocukların koruma altına alınan hakları şunlardır: Cinsel dokunulmazlık Cinsel özgürlük Ruh ve beden bütünlüğü Cinsel özgürlük kavramından kast edilen […]

TCK 102 Cinsel Saldırı

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu 6. Bölüm Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 102. madde kapsamında düzenlenmiştir. Cinsel saldırı denildiğinde failin cinsel arzularını gidermek için bir başkasının vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi anlaşılmaktadır.  Cinsel saldırı suçu TCK 102.maddede hüküm altına alınarak kişilerin beden ve ruh sağlığı ve cinsel bütünlüğü, kişisel özeli mahremiyeti korunma altına alınır. Cinsel […]

TCK 101 Kısırlaştırma

Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi rızası dışında herhangi bir bireyi kısırlaştırma suç kabul edilir. TCK 101. maddesinde kısırlaştırma eyleminin muhakkak bu konuda yetkili kişiler tarafından yapılması şartı bulunmaktadır. Kısırlaştırma suçunun yetkilendirilmemiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezada artış yapılır. Kısırlaştırma suçu ile ilgili hükümler TCK 101. maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Kısırlaştırma eyleminin suç sayılması […]

TCK 100 Çocuk Düşürme Suçu

Türk Ceza Kanunu uyarınca gebelik süresinin 10 haftayı geçmiş olması halinde, gebe kadının çocuk düşürme eylemini gerçekleştirmesi ve  çocuğunu bilerek düşürmesi suç kapsamında incelenir ve cezai yaptırımı vardır. İçindekiler Çocuk Düşürme Suçu Nedir? Çocuk Düşürme Suçunun Cezası Nedir? Çocuk Düşürme Suçu Taksirle İşlenebilir Mi? Çocuk Düşürme Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Sayılır Mı? Çocuk Düşürme […]

TCK 99 Çocuk Düşürtme

Gebe kadının izni ya da bilgisi dışında çocuk düşürtme fiilinin gerçekleştirilmesi Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Karşılığında cezai yaptırım uygulanır. Eğer gebelik 10 haftayı geçmemiş ise ve kadının da rızası olması halinde çocuk düşürtme fiili suç kapsamında değerlendirilmez. Çocuk düşürtme suçuna ait hükümler TCK 99. maddede belirtilmiştir. TCK 99.maddesi 6 fıkradan ibarettir. Bu bölümde TCK […]

TCK 98 Yardım Ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi

Türk Ceza Kanunu uyarınca, yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi yani yaşı, yaralanmış olması ya da herhangi bir hastalık nedeniyle veya bütün bunlardan bağımsız bir sebeple bağımsız olarak yaşaması mümkün olmayan, yardım edilmesi gereken bireye yardım edilmemesi ya da durumun yetkili mercilere bildirilmemesi suç kapsamında incelenir. Bu konu Türk Ceza Kanunu 98. maddesinde yardım ve […]

TCK 97 Terk Suçu

Terk suçu Türk Ceza Kanunu dördüncü bölümde koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali hakkında yapılması gerekenler kısmında belirtilmiş ve hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 97.maddede bireylerin terk suçu işlenerek, terk edilmesi konusundaki yasal yükümlülükler ve cezai yaptırımlardan bahsedilmektedir. Türk Ceza Kanunun terk suçu ile ilgili 97. maddesi 2 fıkradan ibarettir. İçindekiler Terk Suçu Nedir? Terk […]

Başa dön