kripto para

TCK 85 Kasten Öldürme Taksirle Öldürme

Bu bölümde taksirle öldürme suçu hakkında bilgi veriyoruz. ‘’Taksir’’ kelime anlamıyla Türk Ceza Kanununda, failin dikkatsiz ve/veya özensiz davranışı neticesinde gerçekleşen bir davranışı nedeniyle yasal olarak suç kabul edilen bir sonucun gerçekleşeceğinin tahmin edilememesine rağmen, bahse konu suçun işlenmiş olması halidir. Daha sade bir anlatımla failin isteyerek yaptığı bir eylemin istenmeyen bir sonuca ulaşması nedeniyle […]

TCK 81 Kasten Öldürme Nitelikli Haller

Türk Ceza Kanunu 82. Maddesinde kasten öldürme suçunun hangi hallerde nitelikli kabul edileceği  ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 82. Madde uyarınca kasten öldürme suçu, nitelikli suç olarak değerlendirildiği haller şunlardır: Tasarlayarak Kasten Öldürme Tasarlayarak kasten öldürme suçu, failin işleyeceği cinayeti önceden planlamış ve kararlı bir şekilde bu planı uygulamaya koymuş olması anlamına gelir. Failin ani bir […]

TCK 84 Kasten Öldürme  İntihara Yönlendirme

Türk Ceza Kanunun 84 maddesi gereğince birisini ortadan kaldırma amacı ile intihara yönlendirme yasal olarak suç sayılmaktadır. Bazı durumlarda söz gelimi bireyin algılama kapasitesinin yeteri kadar gelişmemiş olması ya da ağır bir hastalık nedeni ile çok acı çekiyor olması halinde birey  intihar etmeye yönelebilir. Fakat bu karar, ülkemizde hukuki açıdan geçerli kabul edilmemektedir. Yani söz […]

TCK 81 Kasten Öldürme

Türk Ceza Kanunu ikinci kısmında ‘’insanlara karşı işlenen suçlar’’ incelenir. İkinci kısım birinci bölümde ise ‘’Hayata Karşı Suçlar’’ başlığı altında bireylerin hayatlarına karşı işlenen suçlara karşı uygulanabilecek yasal yaptırımlardan bahsedilir.  Türk Ceza Kanunu 81. Maddesi ‘’Kasten Öldürme Suçu’’ hakkında düzenlenmiştir. Kasten öldürme denildiğinde anlatılmak istenen durum, bir bireyin bir başka bireyin yaşamına bilerek ve isteyerek […]

Kripto Para Dolandırıcılığının Hukuki Süreci

Kripto para dolandırıcılığının hukuki süreci, kripto paraların kullanımının yaygınlaşması ile her türlü olumsuz duruma karşı planlanan süreci ifade eder. Teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde artması sonucunda dünyada çeşitli yenilikler de meydana gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda meydana gelen en önemli yeniliklerden biri de kripto paralardır. Uluslararası para birimi şeklinde de ifade edilmektedir. Kripto paraların büyük oranda […]

Kripto Para Kullanımının Hukuki Süreci

Ticaret hukuku genel olarak hukukun bir alt dalıdır. Ulusal ve uluslararası anlamda bir ülkenin ticaret yükümlülüğünü nasıl yerine getirmesi gerektiğini kapsamaktadır. Ticaret hukuku sayesinde ticaret yapan tarafların hakları korunmaktadır. Ticaret kanunu, kripto para ticareti yapan iki tarafı da korumaktadır. Özellikle yapılan ticaretin belirli kurallarla ve kanunlarla korunması gerekir. Kripto paranın kullanıldığı alım satım işlemleri de […]

Ticaret Hukukunda Kripto Paranın Yeri

Ticaret hukukunda kripto paranın yeri özellikle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Bugün globalleşen dünyada ticaret artık sanal ortamda sadece tek bir tıkla yapılmaktadır. Burada ise devreye ticaret kanunu girer. Çünkü ticaret kanunu, paranın yasal çerçevede korunması ve kullanılması düzenler. Bu da yasa dışı durumlara karşı kripto para sahiplerini […]

Türk Hukukunda Bitcoin’in Yeri

Türk hukukunda Bitcoin kripto parasının yeri teknolojinin gelişimi ile birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Globalleşen dünyanın yeniliklerinden biri olan kripto paralar, günümüzde çok sayıda birey tarafından kullanılmaktadır. Yeni sistemli bu paralar, kurum ya da kuruluş denetimine tabi olmalıdır. Bitcoinlerin yaratıcısının belli olması ve yalnızca dijital ortamlarda var olması gerekir. Türk hukukunda Bitcoin kripto parasının yeri ise […]

Başa dön