TCK 86 Kasten Yaralama

kasten yaralama sucu

Türk Ceza Kanunun 86 maddesi uyarınca suç olarak kabul edilen kasten yaralama ‘’Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’’ kapsamı içinde değerlendirilir. Bu bölümde kasten yaralama suçu hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen maddeler hakkında açıklayıcı bilgi veriyoruz.

İçindekiler

 • Kasten Yaralama Suçu Ne Demek?
 • Kasten Yaralana Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir?
 • Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?
 • Kasten Yaralama Suçunun Ağırlaştırıcı Unsurları Ve Cezası Nelerdir?

Kasten Yaralama Suçu Ne Demek?

Kasten yaralama, fail tarafından bilerek ve isteyerek yani kasıtlı olarak mağdur bireyin vücuduna acı verilmek suretiyle işlenen bir suçtur. Kasten yaralama suçunun Türk Ceza Kanunun 86 madde   kapsamında olması için, failin mağdurun sağlığını bozucu, algılama yeteneğini zayıflatıcı sonuca yol açan bir faaliyette bulunmuş olması şartı aranır.

Kasten yaralama suçu kapsamında bireyin vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğü hakkının korunması hedeflenmiştir. Yine aynı madde kapsamında bireyin fiziksel özelliklerinin yanı sıra psikolojik varlığı ve ruh sağlığının da korunması amacı güdülmektedir.

TCK 86 maddesi 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. Bu fıkralar genel olarak aşağıdaki konulara açıklık getirmektedir:

 • 86.madde 1 fıkrasında kasten yaralama suçu en sade haliyle tanımlanır. Bu kapsamda failin mağduru kasıtlı olarak sağlığını bozacak ya da algılama yeteneğini zayıflatacak bir muameleye tabii tutması kasten yaralama suçunun işlendiğini belirtir.
 • 86. maddenin 2. Fıkrasında kasten yaralama suçunun en hafif halinin tanımı yapılmıştır. Bu fıkraya göre, yaralanmanın karmaşık olmayan tıbbi yardım ile iyileştirilebilir olması, kasten yaralamanın hafif halini tarif eder.
 • 86 maddenin 3. Fıkrasında kasten yaralama suçuna ait ağırlaştırıcı sebepler hakkında bilgi verilmektedir.

Her 3 fıkrada da işlenen suçun cezası hakkında verilecek hükümler ayrı ayrı belirlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Hangi Mahkeme Tarafından Değerlendirilir?

Kasten yaralama suçu hakkında açılan davaya bakma ve dava hakkında karar verme yetkisi Asliye Ceza mahkemelerine verilmiştir.  Kasten yaralama suçunun ilk iki fıkrası üzerinde uzlaşma yapılması mümkün olabildiği halde suçu 3 fıkra kapsamında incelenmesini gerektiren ağırlaştırıcı unsurlar mevcut ise konu uzlaşma kapsamında incelenmez. Bunun anlamı 86 maddenin ilk iki fıkrası gereği faile ceza verilmesi için mağdurun yasal yolla şikayette bulunması gerekirken, 3. Fıkra kapsamında failin cezalandırılması için mağdurun davacı olma şartı aranmaz.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralama suçu için, suçun işlenme şekli ve ağırlaştırıcı unsurların olup olmamasına bağlı olarak çeşitli sürelerde hapis veya adli para cezası verilir.

 • 86. Madde 1. Fıkrada belirtilen basit kasten yaralama suçu için yasal olarak uygun bulunan ceza, failin 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis yatmasıdır.
 • 86 maddenin 2. fıkrasına göre kasten yaralama suçu için verilebilecek cezada 3 ayrı unsur dikkate alınır. Bu unsurlar şunlardır:
  • Yaralanma karmaşık olmayan bir tıbbi yardım ile tedavi edilebilecek boyutlarda ise  
  • Mağdur bu durumdan yasal olarak şikayetçi ise
  • Mağdur kadın ise

Bahse konu suç için verilecek ceza failin 4 aydan ila 1 yıla kadar zaman diliminde hapis yatması ya da cezasını adli para cezası olarak ödemesi gereklidir. Mağdurun kadın olması halinde ise verilebilecek ceza failin hapis yatması için uygun görülen alt sınır en az altı ay şeklinde yükseltilmiştir. 

Kasten Yaralama Suçunun Ağırlaştırıcı Unsurları ve Cezası Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu 86. maddenin 3. fıkrasında kasten yaralama suçunu ağırlaştıran sebepler altı ayrı başlık halinde incelenmektedir. Bu sebepler şunlardır:

 • Kasten yaralama suçunun failin altsoyuna, üst soyuna, resmi nikahlı eşine veya daha önce boşanmış olduğu eşine ya da kardeşine karşı işlenmiş olması hali,

Fail ile üvey olarak üstsoy ya da altsoy ilişkisi içinde bulunan kişiler bu kapsama dahil değildir. Yalnızca üvey kardeş bu madde kapsamına dahil edilmiştir.

 • Kasten yaralama suçuna maruz kalan kişinin bedensel ya da ruhsal bakımdan kendini savunmakta aciz olması hali,

Kişinin kendini savunmaktan aciz olması denildiğinde kast edilen, mağdurun yaşının çok küçük veya çok ileri olması, mağdurun hasta veya engelli olması,  mağdurun bilincinin yerinde olmaması, mağdurun narkoz veya uyuşturucu madde etkisi altında bulunması ya da mağdurun içinde bulunduğu ruhsal hastalıklar sebebiyle kendini korumasının mümkün olmadığı durumlar kast edilir.

 • Mağdurun hali hazırda ifa etmekte olduğu ya da daha önceden yerine getirmiş olduğu kamu görevi nedeni ile kasten yaralanmış olması hali

Bu madde uyarınca mağdurun yaralanma neden ile kamu görevini doğru biçimde uygulaması arasında bir sebep sonuç bağlantısı olmalıdır.

 • Fail durumdaki kamu görevlisinin görevini ve bu görev nedeni ile kendisine tanınan  nüfuzunu kötüye kullanması hali,

Bu kısımda anlatılmak istenen durum, failin kamu görevlisi olup, mağdur üzerinde görevinden kaynaklanan nüfuz yetkisinin bulunması ve bu yetkinin haksızca kötüye kullanılmasıdır. Bu duruma örnek olarak müdürün yanında çalışan memuru döverek yaralaması örnek olabilirken,  iki kamu görevlisinin aralarında tartışıp, birinin diğerini dövmesi ve yaralaması bu madde kapsamına dahil edilemez.

 • Kasten yaralama suçunun herhangi bir silahla işlenmesi hali

Bu maddeye göre kast edilen silahlar, ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici ve bereleyici aletler, fiili saldırma için kullanılmaya elverişli objeler, yanıcı, korozif, boğucu, yaralayıcı, radyoaktif, zehirleyici, nükleer, biyolojik, kimyasal maddelerdir.

 • Kasten yaralama suçunun canice duygularla işlenmiş olması hali

Yukarıda belirtilen kasten yaralama suçlarının işlenmesi halinde mağdur şikayetçi olsun veya olmasın, suçun faili yasal olarak cezalandırılır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri içerisinde barındıran kasten yaralama suçu için uygun görülen cezalar yarısı oranında arttırılır. Eğer kasten yaralama suçu canice duygular etkisi ile işlenmiş ise verilecek ceza bir kat daha arttırılır.

BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.

MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.

MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Kasten Yaralama

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 86 Kasten Yaralama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön