hukuk devleti ilkesi

İFADE ALMA VE SORGUYA HAKİM OLAN İLKELER

1-Hukuk Devleti İlkesi Hukuk devletinin tanımı Anayasanın 2. maddesinde düzenlenmiş olup maddemetnine göre; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adaletanlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçtabelirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.”Hukuk devleti ilkesi ile insan haklarına saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyanve güçlendiren, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan, […]

Başa dön