YASAK SORGU

İŞKENCE

Giriş İşkence, modern öncesi çağlardan beri cezalandırmak, bilgi edinmek, itirafettirmek ve genel olarak mevcut düzeni korumak amacıyla iktidar sahiplerininkullandığı bir yöntem olmuştur.18. yüzyılın ortalarına kadar, ikrar elde etmek vecezalandırmak amacıyla işkence yöntemi yaygın olarak kullanılmıştır. Hatta hangidurumlarda nasıl işkence yapılabileceği dahi çeşitli yasalarla belirlenmiştir. Bununlabirlikte işkenceciler için ilk elkitabı, Malleus Maleficarum (The Hammer of Witchcraft– […]

Başa dön