#türkiye

Suçta ve Cezada Kanunilik ilkesi nedir?

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir? Bu konuya açıklık 5237 numaralı Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitap birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesinde net olarak dile getirilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitabında birinci kısım birinci bölüm ikinci maddesince kanunun açık ve net olarak suç saymadığı bir eylem için kimseye ceza uygulanamaz ve güvenlik tedbiri konamaz ibaresi […]

2023 Yılında Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku

Tüm hukuk öğrencileri genel anlamda hukuk eğitimi alırlar. Almış oldukları eğitim sonunda mezun olan daha sonra bölgelerindeki Barolara bağlı olarak hizmet vermeye başlayan avukatlar zamanla belirli dallarda uzmanlaşırlar. Uzmanlaştıkları dallara has avukatlık görevlerini yerine getirirler. Bugünkü yazımızda sizlere Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku hakkında bilgiler aktaracağız. Dolayısıyla bir gümrük avukatı ve dış ticaret avukatı nelerle […]

Başa dön