TCK 89 Taksirle Yaralama

Herhangi bir davranışın taksirle yaralama suçu olarak kabul edilebilmesi için failin davranışının sonucunda suç kabul edilebilecek bir yaralama meydana geleceğini tahmin etmiş olması gerekir. Taksir kelimesi Türk Ceza Kanununda failin yapması gereken eylemi yeterli dikkatle ve/veya özenle yapmaması neticesinde yasalarda suç olarak tanımlanan fiilin gerçekleşmesi durumunu tanımlar.

Herhangi bir şekilde kasıtlı olmayıp, taksirle işlenen suçlara ceza verilmez. Fakat taksirle yaralama ya da taksirle öldürme suçlarında olduğu gibi Türk Ceza Kanununda açıkça belirtilen hallerde taksirle yaralama oluşmasına sebep olan kişiye yani faile, kanunda belirtildiği şekilde ceza verilir.

İçindekiler

 • Hangi Durumlarda Taksirle İşlenen Suça Ceza Verilir?  
 • Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?
 • Taksirle Yaralama Hangi Hallerde Nitelikli Kabul Edilir Cezası Nedir?
 • Taksirle Yaralama Suçu Soruşturma ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Mıdır?

Hangi Durumlarda Taksirle İşlenen Suça Ceza Verilir?  

Herhangi bir eylemin taksirle işlenmesi nedeniyle ceza alması için gereken koşullar şunlardır:

 • Türk Ceza Kanununda failin taksirle yaptığı eylemin ceza alması gerektiği net bir şekilde belirtilmiş ise
 • Taksirle yaralama gibi sonucunda suç sayılabilecek eylemin failin dikkatsiz ve sorumsuzluğu nedeniyle gerçekleşmesi
 • Taksirle yaralama eylemi uygulanırken ortaya çıkacak sonucun tahmin edilebilir olması

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 89. Madde uyarınca taksirle yaralama suçu, mağdurun vücudunda acı hissetmesine yol açan bir duruma sebebiyet verilmesi ya da mağdurun sağlığına ve/veya algılama yeteneğine zarar verilmesi olarak tanımlanır. Yine aynı maddenin 1. Fıkrasına göre taksirle yaralama suçu için öngörülen ceza failin 3 ay ila 1 yıl arasında hapis yatması ya da adli para cezası ödemesidir.

Taksirle Yaralama Hangi Hallerde Nitelikli Kabul Edilir Cezası Nedir?

Nitelikli taksirle yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 89 maddesinin 2. ,3. Ve 4.fıkrasında tanımlanmıştır. Bu bölümde sırasıyla nitelikli taksirle yaralama suçu ve cezası hakkında bilgi veriyoruz.

 • Türk Ceza Kanunu 89 maddenin 2. fıkrasına göre failin sebep olduğu taksirle yaralamanın sonucu aşağıdaki gibi neticeleniyorsa, faile 1. fıkrada taksirle yaralama suçu için verilen temel cezaya yarısı kadar ilavede bulunulur. Temel cezanın yarısı kadar ilave ceza eklenmesi için aranan şartlar şunlardır:
 • Taksirle yaralama suçu sonucunda mağdurun duyu ve/veya organlarından en az birinin fonksiyonunun yaşam boyu güçsüzleşmesi
 •  Mağdurun yaralama sonucunda vücudunda en az 1 kemiğin kırılmış olması
 • Taksirle yaralama neticesinde mağdurun konuşmasının yaşam boyu zorlaşması
 • Failin mağdurun yüzünde kalıcı bir iz kalmasına neden olması
 • Taksirle yaralama sonucunda mağdurun hayati tehlike altında kalması
 • Yaralama eyleminin gebe bir kadına uygulanması sebebiyle erken doğuma neden olunması ,

Böyle durumlarda fail için takdir edilecek ceza, hapis cezası sınırlarının 4.5 ay ile 1.5 yıl arasına çekilmesi veya adli para cezası ödenmesi haline getirilebilir.

 • Türk Ceza Kanunu 89 maddenin 3. Fıkrasına göre failin sebep olduğu taksirle yaralama sonucu aşağıdaki gibi neticeleniyorsa, faile 1. Fıkrada taksirle yaralama suçu için verilen temel cezaya bir kat kadar ilavede bulunulur. Faile verilecek cezanın temel cezanın tamamı kadar arttırılmasını gerektiren haller şunlardır:
 • Taksirle yaralama neticesinde mağdurun ömür boyu iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa tutulması veya bitkisel hayata girmesi hali
 • Taksirle yaralama suçuna maruz kalan kişinin duyu ve/veya organlarından en az birinin fonksiyonunu geri dönüşsüz şekilde yitirmesi hali
 • Mağdurun çocuk yapma ve/veya konuşma kabiliyetinin geri dönüşsüz bir şekilde kaybolması hali
 • Taksirle yaralama suçu işleyen failin, mağdurun yüzünde  ömür boyu değişiklik kalmasına sebep olması hali
 • Taksirle yaralama eyleminin gebe bir kadına karşı  işlenmesi neticesinde çocuğun düşmesine sebebiyet verilmesi hali

Böyle durumlarda fail için takdir edilecek ceza, hapis cezasının sınırları 6 ay ile 2 yıl arasına çekilmesi veya adli para cezası ödenmesi haline getirilebilir.

 • Türk Ceza Kanunu 89 maddenin 4. Fıkrasına göre failin sebep olduğu taksirle yaralamanın sonucunda birden çok birey yaralanmış ise, faile 6 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir. Failin eylemi sonucunda birden fazla kişinin yaralanması halinde adli para cezası verilmez.

Taksirle Yaralama Suçu Soruşturma ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Mıdır?

 Türk Ceza Kanunu 89 madde 5. fıkrasına göre taksirle yaralama suçunun mahkeme tarafından takip edilebilmesi için mağdurun şikayetçi olması şartı aranır. Yani şikayetçi olunmayan hallerde failin cezalandırılması söz konusu değildir. Ancak 98. madde 1. fıkra kapsamının dışında kalan diğer nitelikli taksirle yaralama suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet şartı yoktur. Bu durumda dava mağdurun şikayeti olmadan da görülebilir.

Bütün bunların yanı sıra taksirle yaralama ya da bilinçli taksirle yaralama suçları ‘’etkin pişmanlık’’ hükümlerinden yararlanamaz.  Görüldüğü gibi taksirle yaralama suçunun değerlendirilmesi birden fazla koşula bağlı karmaşık bir durumdur. Böyle bir davanın ilerleyen aşamalarında mağdur olunmaması için davanın bir ceza avukatı liderliğinde yürütülmesi daha uygundur.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 89 Taksirle Yaralama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön