TCK 99 Çocuk Düşürtme

Çocuk Düşürtme Suçu

Gebe kadının izni ya da bilgisi dışında çocuk düşürtme fiilinin gerçekleştirilmesi Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Karşılığında cezai yaptırım uygulanır. Eğer gebelik 10 haftayı geçmemiş ise ve kadının da rızası olması halinde çocuk düşürtme fiili suç kapsamında değerlendirilmez. Çocuk düşürtme suçuna ait hükümler TCK 99. maddede belirtilmiştir. TCK 99.maddesi 6 fıkradan ibarettir. Bu bölümde TCK 99.madde kapsamında yer alan çocuk düşürtme suçu hakkında bilgi veriyoruz.

İçindekiler

 • Çocuk Düşürtme Suçu Nedir?
 • Annenin Rızası Olmadan Çocuk Düşürtme Suçunun Cezası Nedir?
 • Anne Karnında 10 Haftalık Gelişim Süresi Tamamlayan Çocuğun Düşürtülmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Çocuk Düşürtme Suçu Nedeniyle Annenin Sağlık Zararına Uğraması Ya da Ölmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Kadının Rızası Dahilinde Çocuk Düşürtme Sırasında Annenin Sağlık Zararına Uğraması Ya da Ölmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Çocuk Düşürtme Fiili Yetkili Olmayan Biri Tarafından Gerçekleştirilirse Cezası Nedir?
 • Kadın Kendi İsteği Dışında Gebe Bırakıldığı Takdirde Verilecek Ceza Nedir?
 • Çocuk Düşürtme Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Çocuk Düşürtme Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?
 • Çocuk Düşürtme Suçu İçin Zamanaşımı Geçerli Midir?
 • Çocuk Düşürtme Suçuna Bakmak ve Karar Vermekle Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Çocuk Düşürtme Suçu Nedir?

Çocuk düşürtme suçu yerel halk arasında kürtaj suçu olarak da tanımlanır. Gebe kadının karnındaki 10 haftayı doldurmuş bebeğin herhangi bir tıbbi zorunluluk olmaksızın, dışarıdan etkide bulunularak anne karnından dışarıya alınması çocuk düşürtme suçu olarak kabul edilir. Bir başka deyişle kürtaj suçu bebeğin ya da ceninin doğal olmayan yollara başvurularak ana rahminden uzaklaştırılmasıdır.

Çocuk düşürtme olayının suç kabul edilip edilmemesinde ayırıcı nokta, ceninin anne rahminden uzaklaştırılmasının herhangi bir tıbbi zorunluluk nedeniyle yapılıp, yapılmadığıdır.

Annenin Rızası Olmadan Çocuk Düşürtme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu 99. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca annenin hukuki olarak geçerli sayılabilecek rızası alınmadan, ya da annenin isteği dışında müdahalede bulunarak çocuk düşürtülmesi halinde verilmesi uygun bulunan ceza 5 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezasıdır.

Anne Karnında 10 Haftalık Gelişim Süresi Tamamlayan Çocuğun Düşürtülmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Tük Ceza Kanunu 99.maddesinin 2. fıkrasında belirtildiğine göre herhangi bir şekilde geçerli sayılabilecek tıbbi zorunluluk olmaksızın çocuk düşürtülmesi yasal olarak suç teşkil eder.  Böyle bir durumda eğer bebek/ cenin anne karnında en az 10 haftalık süreyi tamamlamış ise çocuk düşürtme için annenin rızası olsa dahi, bu suçu gerçekleştiren faile 2 yıl ila 4 yıl arasına hapis cezası verilir.

TCK 99. madde 2. fıkra uyarınca, çocuk düşürtme suçu için rıza gösteren anneye de iştirak suçu işlemiş olduğu için 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilir.

Kadının Rızası Olmadan Çocuk Düşürtme Suçu Nedeniyle Annenin Sağlık Zararına Uğraması Ya da Ölmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Kadının rızası dahilinde olmaksızın çocuk düşürtme suçu işlenirken, annenin beden sağlığı ya da ruhsal dengesinin zarar görmesi durumunda faile 6 yıl ila 12 yıl arasında hapis cezası verilir.

Çocuk düşürtme müdahalesinin annenin ölümüne yol açması durumunda ise, faile verilecek hapis cezası 15 yıl ila 20 yıl arasında değişecektir. Bu konu ile ilgili hükümler TCK 99.madde 3.fıkrada bildirilmektedir.

Kadının Rızası Dahilinde Çocuk Düşürtme Suçu Nedeniyle Annenin Sağlık Zararına Uğraması Ya da Ölmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Türk Ceza Kanunu 99.madde 4.fıkrada belirtildiğine göre annenin rızası olsa dahi çocuk düşürtme fiili nedeniyle, ruhsal ya da bedensel açıdan zarar görmesi halinde faile 3 yıl ila 6 yıl arasında hapis cezası verilebilir.

Yine aynı maddenin aynı fıkrasında annenin hukuken geçerli rızası olmasına rağmen çocuk düşürtme sırasında hayatını kaybetmesi durumunda, faile verilecek hapis cezası 4 yıl ila 8 yıl arasında değişebilir.

Çocuk Düşürtme Fiili Yetkili Olmayan Biri Tarafından Gerçekleştirilirse Cezası Nedir?

 Türk Ceza Kanunu 99.madde 5.fıkrada belirtildiğine göre annenin rızası olsa dahi çocuk düşürtme fiilinin yetkili olamayan bir kişi tarafından yapılması yasal değildir. Annenin rızası olduğu halde rahimde 10 haftadan daha az kalmış olan cenin için işlenen çocuk düşürtme eylemi, yetkili olmayan birisi tarafından yapıldığında verilecek hapis cezası 2 yıl ila 4 yıl arasında olabilir.

Yetkili olmayan birisi tarafından yapılan çocuk düşürtme eylemi  sırasında annenin ruh ve/veya beden sağlığının hasar görmesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda verilecek ceza 3. Fıkrada belirtilen cezanın yarısı kadar arttırılır.

Kadın Kendi İsteği Dışında Gebe Bırakıldığı Takdirde Verilecek Ceza Nedir?

Kadının kendi isteği dışında mağdur duruma düşerek gebe kalması halinde, kendi rızası da olmak şartı ile anne karnında en fazla 20 hafta kalmış bebeğin düşürtülerek, gebeliğin sonlandırılması suç olarak kabul edilmez. Fakat TCK 99.madde 6.fıkra uyarınca böyle bir durumda çocuk düşürtme fiilinin suç kabul edilmemesi için gebelik sonlandırma prosedürünün hastane ortamında ve yetkili doktorlar tarafından yapılması esastır.

Çocuk Düşürtme Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Uzlaşma 3.kişinin fail ile mağdur arasında iletişim sağlayarak anlaşma sağlanması demektir. Türk Ceza Kanunu uyarınca çocuk düşürtme suçu uzlaşmaya tabii suçlar arasında değerlendirilmez.

Çocuk Düşürtme Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Çocuk düşürtme suçu şikayete tabii suçlar arasında değildir. Cenin kamunun koruması altında olduğu için savcılık herhangi bir şikayet olmadan da bu suç hakkında resen mahkeme başlatabilir.

Çocuk Düşürtme Suçu İçin Zamanaşımı Geçerli Midir?

Çocuk düşürtme suçunda zamanaşımından yararlanılması mümkündür. Çocuk düşürtme suçunun rızaya bağlı olarak işlenmesi halinde göz önüne alınan zaman aşımı süresi Türk Ceza Kanununda 8 yıl olarak takdir edilmiştir. Annenin rızası olmadan çocuk düşürtme suçu işlenmesi halinde göz önüne alınacak zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Çocuk Düşürtme Suçuna Bakmak ve Karar Vermekle Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Çocuk düşürtme, kürtaj suçu davalarını değerlendirmek ve karara bağlamakla resmi olarak yetkilendirilen mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleridir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 99 Çocuk Düşürtme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön