TCK 107 Şantaj Suçu

Şantaj sözlük anlamı ile bir kimsenin sahip olduğu avantajlı konumu kötüye kullanmak suretiyle bir başkasına zorla ve isteği dışında, yasal veya yasal olmayan bir şeyi yaptırmaya çalışması olarak tanımlanabilir. Şantaj kapsamına dahil olan durumlardan bir tanesi de, birisinin herhangi bir kişiden para vb. çıkar sağlamak amacıyla, hakkında duyulmasını istemediği bir bilgiyi açıklamakla tehdit etmesidir. Şantaj Türk Ceza Kanunu 107 maddesi uyarınca suçtur ve şantaj yapılması cezai sorumluluğun doğmasına yol açar. Şantaj suçu TCK 107.maddede 2 fıkra halinde hükme bağlanmıştır.

İçindekiler

 • Şantaj Suçu Nedir?
 • Şantaj Suçu Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 •  Zincirleme Şantaj Suçu Nedir?
 • Şantaj Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Şantaj Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Şantaj Suçu Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Şantaj Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Şantaj Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Şantaj Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Şantaj Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj bir kimseyi yapmak istemediği bir şeyi yapması ya da yapmaması için zorlama fiilini tanımlamak için kullanılır. Şantaj yapan birey karşısındaki kişiyi, saldırı yapacağı tehdidi ile zorlamaz. Burada bahsi geçen zorlama, kişinin yapması ya da yapmaması gereken bir şeyi karşısındakine bildirerek onu korkutması ve bu durumdan kendisine çıkar sağlamaya çalışmasıdır.

Söz konusu eylemin şantaj suçu olarak kabul edilebilmesi için, mağdurun zorlamaya maruz kalmış olması gerekir. Zorlama sonucu mağdurun failin isteğini yerine getirip getirmemesinin eylemin suç kabul edilmesinde bir etkisi yoktur. Zorlamak yapılan eylemin suç kabul edilmesi için yeterlidir.

Bireyin sahip olduğu hak ve sorumluluklarını kötüye kullanacağını bildirerek, karşısındakini istemediği bir şey yapmaya zorlaması ve söz konusu durumdan çıkar sağlaması halinde gerçekleştirilen eylem yasal olarak şantaj suçu kapsamında değerlendirilir.

Şantaj Suçu Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Bir kimsenin şantaj yaptığının ispat edilmesi halinde verilecek ceza 1 yıl ila 3 yıl arası hapis cezası ile 5000 gün karşılığı adli para cezası olarak hükme bağlanmıştır. Para cezasının ödenememesi halinde hapis cezasına çevrilmesi mümkündür.

Şantaj suçunda mağdurun porno görüntülerin kullanılması da, yapılan zorlama kapsamı içinde ise mağdur tarafından maddi manevi tazminat alma hakkı ortaya çıkabilir.

Zincirleme Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj suçunun fail tarafından bir defadan daha çok işlenmesi halinde, ortaya çıkan durum zincirleme  şantaj suçu olarak değerlendirilir. Böyle bir durumda verilen cezanın arttırılması yoluna gidilir.

Şantaj Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Şantaj suçuna bakmakla yetkilendirilen mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir.  Şantaj suçu nerde işlenmiş ise, o yere bağlı asliye ceza mahkemesi tarafından hükme bağlanır.

Zincirleme şantaj suçu söz konusu ise suçun en son işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesi tarafından davaya bakılabilir.

Eğer şantaj suçu nedeni ile tazminat talebinde bulunulacak ise, davaya bakmakla yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Şantaj Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

TCK 107 madde uyarınca belirlenen açık bir hüküm bulunmaması nedeniyle şantaj cezası adli para cezasına çevrilemez. Yani mahkeme tarafından verilen karar hem hapis cezası, hem de adli para cezası şeklinde olmalıdır.

Daha sonra verilen kararın para cezasına çevrilebilmesi mümkün olduğu gibi verilen adli para cezasının da hapis cezasına çevrilmesi mümkündür.

Şantaj Suçu İçin Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Şantaj suçu için hapis cezası verilmiş ise, yetkili mahkeme verilen hapis cezasını erteleme yetkisine sahiptir.

Şantaj Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Şantaj suçu için mahkeme tarafından verilen kararda belirtilen cezanın alt ve üst sınırları dikkate alınarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Böyle bir durumda fail hükmün geriye bırakıldığı tarihten itibaren 5 yıllık bir zaman dilimi içinde takip edilir. Bu süre zarfında, failin herhangi bir suça karışılmaması halinde verilen ceza kararı yürürlüğe konmaz.

Şantaj Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Türk Ceza Kanunu uyarınca şantaj suçu şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Şantaj yapıldığını öğrenen savcılık makamı resen dava açabilir. Şantaj nedeniyle mağdur, şikayette bulunmuş olsa dahi şikayetini geri çekmesi mahkemenin düşmesini gerektirmez. Soruşturma ve kovuşturma yürütülmeye devam eder.

Şantaj Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Şantaj suçu uzlaşmaya tabii suçlar arasında değildir. Yani üçüncü tarafın fail ile mağdur arasında iletişimi sağlayarak bir orta noktanın bulunması ve davadan vazgeçilmesi söz konu değildir.

Şantaj Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Şantaj suçu zamanaşımına tabii suçlar arasındadır. Şantajın yapıldığı tarihten itibaren 8 yıl geçmesi halinde şantaj suçu ile ilgili dava açılmamış ise dava zamanaşımına girer. Eğer şantaj nedeni ile dava  açılmış ve 8 yılda karar bağlanmamış ise yine zaman aşımı nedeniyle dava düşer.

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 107 Şantaj Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön