TCK 105 Cinsel Taciz

 Cinsel taciz bir kimsenin bir başkasını cinsel amaçlı olarak taciz etmesi suçu için kullanılan bir kavramdır. Türk Ceza Kanunu uyarınca cinsel taciz yasal olarak suç kabul edilir ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Cinsel taciz suçu, TCK 105 maddesinde 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. 1. Fıkrada suçun basit hali, 2.fıkrada ise nitelikli hali hükme bağlanmıştır.

İçindekiler

 • Cinsel Taciz Suçu Nedir?
 • Cinsel Taciz Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Cinsel Taciz İçin Takdir Edilen Ceza Hangi Hallerde Yarısı Oranında Artar? Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 • Cinsel Tacizin Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Olması Ne Demektir?  
 • Cinsel Taciz Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Cinsel Taciz Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Cinsel Taciz Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Cinsel Taciz Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Cinsel Taciz Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Cinsel Taciz Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu, bir kimsenin sözlü, yazılı ve/veya bedensel eylemlerle bir başkasını cinsel arzularını tatmin etmek için tacizi halinde ortaya çıkan suçu tanımlar. Söz konusu suçun cinsel taciz kapsamında incelenebilmesi için failin, mağdurun vücuduna temas etmemesi şartı aranır.

Cinsel taciz suçunda failin bu eylemi kasıtlı olarak gerçekleştirdiği düşünülür. Failin mağdura genel olarak kast ederken, aynı zamanda cinsel amaçlı özel kast da uyguladığı kabul edilir.

Cinsel Taciz Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Tük Ceza Kanunu 105.madde 1. fıkrasında cinsel taciz suçunun cezai yaptırımı hükme bağlanmıştır. Bu maddeye göre bir kimsenin cinsel olarak taciz edilmesi sonucunda mağdurun şikayetçi olması durumunda 3 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası ya da adli para cezası almasına karar verilebilir.

Cinsel taciz suçunun bir çocuğa karşı işlenmesi, daha fazla cezai yaptırım içeren bir durumdur. Failin cinsel taciz suçunu bir çocuğa karşı işlemesi halinde, verilecek cezanın sınırları 6 ay ila 3 yıl arasında hapis cezasına yükseltilir.

Cinsel Taciz İçin Takdir Edilen Ceza Hangi Hallerde Yarısı Oranında Artar? Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?

Türk Ceza Kanunu 105.madde 2. fıkrasında cinsel taciz suçunun hangi durumlarda verilen temel cezanın yarısı kadar arttırılacağı belirtilmiştir.  Bu madde uyarınca;

 • Failin, mağdur ile arasında bulunan kamu görevi ya da hizmet ilişkisinin sağladığı bağlantının kolaylığından yararlanması
 • Failin, mağdur ile arasında bulunan aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanması
 • Failin, mağdur üzerinde vasi, eğitici, öğretici bakıcı, koruyucu aile ya da sağlık hizmeti vermek yolu ile etkisinin bulunması
 • Failin, mağdurun korunması, bakımı ve/veya gözetiminden sorumlu olması
 • Failin, mağdur ile aynı işyerine görev yapmanın sağladığı avantajdan yararlanması
 • Failin cinsel tacizi posta ve/veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı avantajlardan yararlanarak gerçekleştirmesi
 • Failin, cinsel taciz suçunu teşhir yolu ile gerçekleştirmesi

Cinsel taciz suçu yukarıda bildirilen hallere uygun bir biçimde gerçekleştirildi ise, faile verilen temel ceza yarısı oranında arttırılır.

Yukarıda anlatılan hallerde gerçekleşen taciz suçu, suçun nitelikli hallerini tanımlar.

Cinsel Tacizin Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Olması Ne Demektir?

Failin cinsel taciz suçu işlemesi nedeniyle mağdurun işinden ayrılmak, okulundan ve/veya ailesinden uzaklaşmak zorunda kalması halinde bu durum, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç kapsamına alınır. Böyle hallerde verilecek hapis cezasının alt sınırı 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Cinsel Taciz Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Cinsel taciz, basit ve nitelikli cinsel taciz suçu olarak 2 ana başlıkta değerlendirilir. Buna karşılık suçun her iki halinde de yasal olarak uygun bulunan hapis cezası 10 yıldan daha az olduğu için, söz konusu davaya bakmakla resmi olarak yetkilendirilmiş mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir.

Davaya bakmakla ve hükme bağlamakla yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerde bulunan asliye ceza mahkemesidir.

Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Cinsel taciz suçu ile ilgili 105.maddenin 1.fıkrasında suçun basit hali için verilen cezanın adli para cezası olabileceği belirtilmiş olmakla birlikte, mağdurun çocuk olması durumunda cezanın adli para cezasına çevrilebileceğini belirten bir kayıt bulunmamaktadır

Cinsel Taciz Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Cinsel taciz suçunda belli koşulların yerine gelmiş olması halinde cezanın ertelenmesi mümkündür.

Cinsel Taciz Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Cinsel taciz suçu için belirli koşulların gerçekleşmesi, sözgelimi sanığın suçu tekrar etmeyeceği kanaati edinilmesi halinde, hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

Cinsel Taciz Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Cinsel taciz suçunun basit hali işlenmiş ise, suçun soruşturulması ve kovuşturulması için mağdurun şikayetçi olma koşulu aranır. Bununla birlikte cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ve /veya neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halleri söz konusu ise, suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet şartı aranmaz. Savcılık resen mahkeme başlatabilir.

Cinsel Taciz Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu kapsamında uzlaşmaya tabii suçlar arasında yer almaz. Bireyin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen hiçbir suç uzlaşmaya tabii değildir.

Cinsel Taciz Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Cinsel taciz suçu zamanaşımına tabii suçlar arasında olmakla birlikte uygulamaya konulacak zaman aşımı süresi sanığın yaşına göre değişebilir. Buna göre,

 • Cinsel taciz failinin 18 yaşından büyük olması halinde zamanaşımı olağan durumlarda 8 yıl, uzatılmış olağanüstü hallerde ise 12 yıl olarak belirtilmiştir.
 • Failin 12 ila 15 yaş aralığında olması halinde uygulamaya alınacak zaman aşımı süresi olağan hallerde 4 yıl, olağanüstü uzatılmış hallerde ise en fazla 6 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Failin 15 ila 18 yaş arasında olması halinde olağan zaman aşımı süresi 5 yıl 4 ay, olağanüstü uzatılmış zamanaşımı süresi 7 yıl 12 ay olarak hükme bağlanmıştır.

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 105 Cinsel Taciz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön