TCK 106 Tehdit Suçu

Tehdit suçu bir kişinin bir başkasının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunarak kast edeceğini ya da söz konusu bireyin yakınlarının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunarak kast edeceğini sözlü olarak bildirmesi suçunun tanımlanması, için kullanılan bir ifadedir. Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu Yedinci Bölümde kayıt altına alınan ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ kapsamında incelenir. Tehdit suçu ile ilgili tanımlar ve cezai hükümler TCK 106.maddesinde 3 fıkra halinde belirtilmiştir.

TCK 106.maddesi 1fıkrasında tehdit suçunun basit hali, 106 madde 2 fıkrada ise suçun nitelikli hali ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Tehdit Suçu

İçindekiler

 • Tehdit Suçu Nedir?
 • Tehdit Suçunun Nitelikli Hali Nedir?  
 • Tehdit Suçuna Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Tehdit Suçu Neticesinde Kasten Yaralama, Ölüm ya da Malvarlığına Zarar Verilmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • Tehdit Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Tehdit Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Tehdit Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Tehdit Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Tehdit Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Tehdit Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Tehdit Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu başka bir kişinin, bireyin kendisinin ya da yakınının/ yakınlarının yaşamına ya da vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı saldırıda bulunacağını beyan etmesidir. Yine aynı şekilde bir kişinin bir başkasını mal varlığı yönünden zarar uğratacağı vb. bir kötülük edeceğinden söz etmesi de basit tehdit suçu kapsamında değerlendirilir.

Tehdit Suçunun Nitelikli Hali Nedir?  

Basit tehdit suçunun nitelikli halleri 106madde 2 fıkrada hükme bağlanmıştır. Tehdit suçunun nitelikli hale gelmesi için hukuki olarak aranacak koşullar şunlardır:

 • Tehdit suçunun silahla işlenmesi
 • Tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi
 • Failin tehdit sırasında kimliğini gizlemesi ( sözgelimi imzasız mektup göndermek ya da bazı özel işaretler kullanılarak tehditte bulunulması)
 • Varlığı kanıtlanmış ya da bahsi geçen suç örgütlerinin korkutucu niteliklerinden yararlanarak tehditte bulunma hali söz konusu ise nitelikli tehdit suçu gerçekleşmiştir.

Tehdit Suçuna Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Basit tehdit suçu işlenmiş ise yani bir başkasının, bireyin kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahsederek, tehdit etmesi söz konusu ise verilecek ceza 6 ay ila 2 yıl arasında hapis cezasıdır.

Bir kişinin bir başkasının mal varlığına kasıtlı olarak zarar vereceğini beyan etmesi vb. yolla basit tehdit suçu işlenmiş ise,  bu durumda mağdurun şikayetçi olma şartı aranır ve şikayet üzerine verilecek ceza en fazla 6 ay hapis ya da adli para cezası olabilir.

Nitelikli tehdit suçu işlenmesi halinde yani tehdidin silahla veya birden fazla kişi tarafından, ya da örgütlü gurupların gücünden yararlanılarak ve/veya failin kimliğini gizleyerek tehditte bulunması durumunda verilecek ceza 2 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezasıdır.

Tehdit Suçu Neticesinde Kasten Yaralama, Ölüm ya da Malvarlığına Zarar Verilmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Tehdit suçu gerçekleştirilirken ya da tehdit suçunu takip eden zaman içinde mağdurun tehdit eden kişi veya kişilerce öldürülmesi, kasıtlı olarak yaralanması ya da mal varlığına zarar verilmesi halinde verilecek ceza 106maddenin 3 fıkrasında hükme bağlanmıştır. Buna göre faile hem tehdit suçu ile ilgili cezai yaptırım uygulanır, hem de ölüm, kasten yaralama ya da malvarlığına zarar verme suçu için TCK kapsamında hükme bağlanan cezalar, tehdit suçu cezasına ilave edilir.

Tehdit Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Basit  ya da nitelikli tehdit suçu için uygun görülen cezaların alt ve üst limitleri dikkate alındığında Türk Ceza Kanunu kapsamında tehdit suçuna bakmakla yetkilendirilen mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir.

Tehdit suçu davasına bakmakla yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir.

Tehdit Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Türk Ceza Kanunu 106.maddesi uyarınca mahkemenin verdiği hapis cezası, olayın etraflıca incelenmesi sonucu adli para cezasına çevrilebilir.

Özellikle mağdurun malvarlığına yönelik yapılan tehdit suçunun gerçekleşmesi durumunda verilen cezanın adli para cezasına çevrilebileceği 106madde açıkça belirtilmektedir.

Tehdit Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Ceza ertelemesi suçlunun hapis yatması için verilen cezanın, hapishanede yatarak uygulanmasından belli koşullar altında vazgeçilmesi halidir. Tehdit suçu cezası için mahkeme tarafından ceza erteleme kararı verilmesi mümkündür.

Tehdit Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Tehdit suçu işlediğine karar verilen fail için takdir edilen cezanın en fazla 2 yıl olması ya da adli para cezası olması halinde hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

Tehdit suçu işlendiğinde hükmün geri bırakılması için bazı koşullar aranır. Bu koşullar şunlardır:

 • Failin dana önceki yaşamında kasıtlı olarak herhangi bir suç işlememiş ve bu nedenle mahkum olmaması,
 • Failin bireysel nitelikleri ve mahkeme sırasındaki davranışlarına istinaden tekrar suç işlemeye yönelmeyeceği kanaatine varılmış olması
 • İşlenen suç nedeniyle mağdur olan kişinin ya da kamunun uğradığı zararın aynen iade edilmesi, suç işlemden önceki haline getirilmesi ya da tazminat verilerek giderilmesi hali oluşuyorsa hüküm açıklanması geri bırakılabilir.

Bütün bu maddeler geçerli olup da sanığın rızası olmaması halinde hükmün açıklanması geri bırakılamaz.

Tehdit Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

İşlenen suç basit tehdit suçu kapsamında ise davanın açılması için mağdur olan kişinin şikayet etmesi gerekir. Böyle bir durumda mağdur, tehdit suçunu işlenmesini takip eden 6 ay içinde şikayetçi olmalıdır.

Suçun nitelikli tehdit suçu kapsamında olması durumunda dava açılması için herhangi bir şikayete gerek yoktur. Cumhuriyet savcısı resen dava açma yetkisine sahiptir.

Tehdit Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Tehdit suçu uzlaşmaya bağlı suçlar arasında değerlendirilir. Üçüncü tarafın araya girmesi ile mağdurun ve failin herhangi bir şekilde anlaşması sonucunda, konu ile ilgili ceza yargılaması durdurulabilir.

Tehdit Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Tehdit suçu için zamanaşımı geçerlidir. Tehdit suçunun işlenmesini takip eden 8 yıl sonunda konu ile ilgili dava açılmamış ya da konu hakkında karar verilememiş ise, dava geçersiz sayılabilir.

Zamanaşımı ve şikayet süresi aynı değildir. Türk Ceza Kanununda zamanaşımı 8 yıl olarak takdir edilirken, tehdit suçu için mağdura tanınan şikayet süresi olayı takip eden ilk 6 aylık zaman dilimidir.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

TCK 106 Tehdit Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön