Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık

 Etkin pişmanlık gösterilmesi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda göz önünde bulundurulan bir husustur. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlenmesini takip eden aşamada failin etkin pişmanlık hissetmesi ve bunu davranışları ile göstermesi durumunda verilecek cezada indirim yapılabilir. Etkin pişmanlık hali Türk Ceza Kanunun 110maddesinde 1 fıkra halinde hükme bağlanmıştır.

ÇBilanzÈ

İçindekiler

 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Nedir?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık İçin Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Olması Halinde Davaya Hangi Mahkeme Bakar?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Olduğunda Şikayete Bağlı Suç Sayılır Mı? 
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Suç Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Dava Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Nedir?

Kişiyi hürriyetinde yoksun kılmada etkin pişmanlık gösterilmesi önemli bir durumdur. Etkin pişmanlık failin TCK 109.madde uyarınca mağduru hürriyetinden yoksun kılmasının ardından ona zarar vermeden, güvenli bir yere bırakması şeklinde tanımlanmaktadır.

Etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için failin, mağdur bireyin cinsel özgürlüğüne, ruhsal ve fiziksel sağlığına zarar vermemiş olması gereklidir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık İçin Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Türk Ceza Kanunu 109.maddede tarif edildiği üzere failin mağduru hürriyetinden yoksun bırakmasından sonra onu zarar görmeden güvenli bir yere bırakması halinde verilen temel cezada 2/3’e varan oranda indirim yapılabilir.

Failin TCK 110maddede belirtilen etkin pişmanlık yasasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olması gereklidir.  

 • Fail mağduru güvenli bir yere bırakma eylemini herhangi bir zorlama olmadan kendi isteğiyle yapmış olmalıdır.
 • Etkin pişmanlık nedeni ile ortaya çıkan ceza indiriminden yararlanılabilmesi için mağdur bireyin soruşturma aşaması başlamadan önce serbest bırakılmış olmalıdır. 
 • Etkin pişmanlıktan söz edilebilmesi için failin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu tamamlamış olması şartı aranır. Suç tamamlanmadan failin mağduru serbest bırakması durumunda söz edilen durum etkin pişmanlık kapsamında olmayıp, gönüllü vazgeçme davranışı olarak tanımlanır.
 • Fail hürriyetinden yoksun bıraktığı kişiyi güvenli bir yere bırakmış olmalıdır.
 • Fail tarafından mağdura herhangi bir şekilde zarar verilmemiş olmalıdır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Olması Halinde Davaya Hangi Mahkeme Bakar?

TCK 110madde gereği etkin pişmanlık hükmünün uygulanıp uygulanmayacağına karar vermek öncelikle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna bakan mahkemenin yetki alanına girer. Bu bilgiden hareketle etkin pişmanlık olsa da, kişinin hürriyetinin tahdit edilmesi davası asliye ceza mahkemesinde görülür.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

TCK 109maddede belirtilen bireyin hürriyetinin tahdit edilmesi suçu için verilen cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi için yasal olarak gerekli koşullar şunlardır:

 • Hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel hali işlenmiştir 
 • Mahkeme tarafından takdir edilen ceza alt sınırdandır.

Bu iki koşulun bir arada bulunması durumunda, hükmedilen ceza adli para cezasına çevrilebilir.  Mahkeme tarafından aynı zamanda etkin pişmanlığa karar verilmiş olması bu iki şartın uygulanmamasını gerektirmez.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ceza ertelemesinden yararlanılabilmesi için gereken şartlar şunlardır:

 • Suçun temel halinin işlenmiş olması
 • Verilen cezanın 2 yılı geçmemesi

Bu şartlar dışında ve suçun nitelikli hallerinin gerçekleşmiş olması halinde fail etkin pişmanlık gösterse dahi ceza ertelemesinden yararlanamaz.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda, etkin pişmanlık şartları geçerli olsa bile failin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından (HAGB) yararlanılabilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

 • Suçun temel hali işlenmiştir.  
 • Verilen ceza en fazla 2 yıldır.

Bu şartlar dışında verilen cezalarda ve suçun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılamaz.  

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Olduğunda Şikayete Bağlı Suç Sayılır Mı? 

Etkin pişmanlık hükümlerinin hepsi gerçekleşmiş olsa, dahi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Bireyin hürriyetinin tahdit edildiğin öğrenen savcılık makamı resen dava açabilir. Mağdur şikayetçi olsa ve sonradan şikayetini geri çekse bile, bu durum davanın gidişi üzerinde etkili olmaz.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Suç Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, faili etkin pişmanlığı olsa bile yasalar uyarınca uzlaşmaya tabii suçlar arasında yer almaz. Yani söz konusu suç için mağdur ve fail arasında iletişimin üçüncü kişi tarafından sağlanarak ortak noktada anlaşılmasından söz edilemez.  

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık Varsa Dava Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, zamanaşımına tabii suçlar arasındadır. Suçun basit hali için belirlenen zaman aşımı süresi 8 yıldır. Etkin pişmanlık olup olmaması suçun zamanaşımına tabii olması hükmünü değiştirmez.  

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmada Etkin Pişmanlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön