Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

Türk Ceza Kanunu 111.maddesinde tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması hakkında düzenleme yapılmıştır. 111. Madde 1 fıkra halinde düzenlenmiştir.

TCK 111.maddede ‘’ Tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur’’ denilmektedir.

İçindekiler

 • Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulaması Nedir?
 • Tüzel Kişiler Nedir?
 • Tüzel Kişiler Fail Olabilir Mi?
 • Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilecek Suçlar Nelerdir?
 • Tüzel Kişilikleri Verilebilecek Cezalar Nedir?
 • Güvenlik Tedbirleri Türleri Nedir?
  • Faaliyet İzni İptali Nedir?
  • Müsadere Nedir?

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulaması Nedir?

Türk Ceza Kanunu uyarınca tüzel kişiler fail olarak değerlendirilmez. Buna karşılık 2009 yılı itibariyle yapılan düzenlemede bazı suçlar nedeni ile özel hukuk tüzel kişilerine adli para cezası verilebilmektedir.

Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip şirketler ile ilgili olarak idari para cezası ve tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması kararı alınabilir. Söz konu ceza uygulaması yapılacak şirket türleri şunlardır:

 • Anonim
 • Limited
 • Kolektif
 • Komandit

Güvenlik tedbirleri denildiği zaman anlatılmak istenen durumlar şunlardır:

 • Kamu kuruluşları tarafından verilen faaliyet izninin iptali
 • Müsadere

Tüzel Kişiler Nedir?

Toplumsal yaşam gereği amaç birliğine bağlı kurulan şirketler, tüzel kişilikler olarak tanımlanabilir. Tüzel kişiliklerin kuruluş amacı şunlardır:

 • Bireylerin dağınık olan güçlerini bir araya getirmek
 • Maddi veya manevi çıkarları kollamak pekiştirmek
 • Diğer çıkarları kollamak ve pekiştirmek

Tüzel Kişiler Fail Olabilir Mi?

Her ne kadar Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler fail olarak değerlendirilemese de, kabahat faili olarak tanımlanabilirler. Bu sebepten haklarında idari tedbir ve idari para cezasına hükmolunabilir. Bu bilgiden hareketle tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması hüküm altına alınabilir.

 Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilecek Suçlar Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu uyarınca tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması yapılabilecek suçlar şunlardır:

 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Soykırım veya insanlığa karşı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
 • Göçmen kaçakçılığı
 • İnsan ticareti
 • İnsan üzerinde deney,
 • Organ ve doku ticareti
 • Tehdit, şantaj, cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Haberleşme gizliliğinin ihlali
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali
 • Kişisel verilerin katledilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme
 • Verileri yok etmeme
 • Hırsızlık
 • Güveni kötüye kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçları
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumara oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimi ifasına fesat karıştırma
 • Fiyatları etiketleme
 • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması
 • Mal veya hizmet satımından kaçınma
 • Tefecilik
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
 • Rüşvet
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığının değerlerini aklama
 • Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma,
 • Devlete karşı savaşa tahrik
 • Anayasayı ihlal

Tüzel Kişilikleri Verilebilecek Cezalar Nedir?

Yukarıda belirtilen suçlarda nedeniyle tüzel kişiye adli para cezası verilmesi mümkün değildir. Fakat bu suçların bazıları için idari para cezası verilebilecektir.

Güvenlik Tedbirleri Türleri Nedir?

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması kapsamında bahsi geçen güvenlik tedbirleri iki ana başlıkta incelenir. Bunlar:

 • Faaliyet izni iptali
 • Müsadere

Faaliyet İzni İptali Nedir?

Faaliyet izni iptali denildiğinde, ilgili şirketin söz konusu olay, iptale konu kapsamındaki alanlarda faaliyette bulunmasının yasaklanmasıdır. Faaliyet izni iptali süresi hakkında kanunda net olarak belirlenmiş bir ifade yoktur. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması uyarınca faaliyet izni iptali süreli ya da süresiz olabilir.

Faaliyet izni iptaline karar verilebilmesi için yasa gereği dikkate alınacak şartlar şunlardır:

 • Şirketin kamu kurumundan alınan izne bağlı olarak çalışması
 • Şirketin özel hukuk tüzel kişisi olması
 • İşlenen suçta kasıt bulunması
 • İşlenen suç ve kullanılan izin arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunması
 • Söz konusu suçun şirkete bağlı organ ve/veya temsilciler tarafından işlenmiş olması ve konu ile ilgili mahkumiyet kararına hükmedilmiş olması
 • Kanunlar kapsamında söz konusu suç hakkında tüzel kişi için güvenlik tedbiri alınacağının açıklanmış olması

Müsadere Nedir?

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması konusu içinde bahsi geçen müsadere, tam tanım olarak işlenen suç ile ilgili olarak elde edilen eşya ve/veya kazancın devletin mülkiyetine geçirilmesidir.

Söz konusu suç şirket yararına işlenmiş ise ve aşağıdaki koşulların varlığı halinde, suç neticesinde elde edilen eşya veya kazancın müsaderesine karar verilebilir. Müsadere kararının verilebilmesi için yasa gereği dikkate alınan koşullar şunlardır:

 • Söz konusu suç ile ilgili eşyanın suçsuz/iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmaması
 • Eşyanın kasıtlı bir suçun işlenmesi için ayrılmış olması
 • Müsadere altına alınacak eşyanın suçtan meydana gelmesi ya da üretimin, bulundurulmasının, kullanılmasının, taşınmasının, alım-satımının yasak olması
 • Eşyanın ekonomik bakımdan değerli olması
 • Söz konusu suçun tüzel kişin menfaati için yapılmış olması ve suç işleyen kişiler için mahkumiyet kararına hükmedilmiş olması
 • Kanunlar gereği söz konusu tüzel kişi hakkına güvenlik tedbiri uygulanacağının belirtilmiş olması
 • Söz konusu konuyla ilgili mahkeme kararının varlığı

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hu

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

kuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön