Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu

 Kişinin hatırasına hakaret suçu, bireylerin öldükten sonra hatıralarına hürmet edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kişinin hatırasına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ bölümünde 130.maddede 2 fıkra halinde düzenlenmiştir.

Kişinin hatırasına hakaret tek başına bir madde olarak hakaret suçları içerisinde ayrıca düzenlenmiştir. Burada amaç hakaret suçu yaşayan bireylere karşı işlenebileceği için, ölen bir kişinin hatırasına saygısızlık edilmesinin önlenmesidir.

İçindekiler

 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu Nedir?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu Nedir?

Kişinin hatırasına hakaret suçuna karar verilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi şartı aranır. Söz konusu şartlar şunlardır:

 • Vefat eden kişinin arkasından hakaret edecek biçimde konuşulmasının en az 3 kişi tarafından yapılması ya da duyulması
 • Vefat eden kişi hakkında sövülmesi ( sövgü sözleri kullanmak)
 • Vefat eden kişinin saygınlığına yönelik somut bir olgu ya da durumun isnat edilmesi ( hırsız, rüşvetçi vb.)
 • Vefat eden kişinin hatırasına uygunsuz davranışta bulunarak hakaret edilmesi ( vefat eden kişinin kabrine çiş edilmesi vs.)
 • Hakaretin açıkça herkesin duyup görebileceği bir şekilde yani aleni olarak gerçekleşmesi, (kişinin hatırasına hakaret edilmiş sayılabilmesi için yapılan hakaretin herkese açık alanda işlenmesi ya da medya ortamında işlenmesi gerekir.)
 • Vefat eden bireyin cesedinin ya da kemiklerinin tümünün ya da bir kısmının alınması ( Vefat eden kişinin cesedinin ya da kemiklerinin kabrinden dışarı çıkarılması)
 • Vefat eden bireyin cesedinin ve/veya kemiklerinin tümüne ya da bir kısmına tahkir edici eylemler düzenlenmesi

Kişinin Hatırasına Hakaret Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Kişinin hatırasına hakaret suçu için uygulanan cezai yaptırım suçun işlenme şekline şöyledir:

 • Suçun basit halinin işlenmesi yani vefat eden kişi hakkında en az 3 kişi ile birlikte ya da en az 3 kişinin duyabileceği şekilde hakaret edilmesi halinde faile 3 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası verilir.
 • Kişinin hatırasına hakaret suçunun aleni olarak herkesin duyabileceği şekilde işlenmesi durumunda verilen temel cezada 1/6 oranında ilave yapılır.
 • Kişinin hatırasına hakaret suçunun vefat eden bireyin kemiklerine ya da cesedine karşı yapılması halinde faile 3 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası verilir.

 Kişinin Hatırasına Hakaret Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Kişinin hatırasına hakaret suçuna bakmakla resmi olarak görevlendirilen mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Kişinin hatırasına hakaret suçunun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesi söz konusu davaya bakarak karar verir.

Kişinin Hatırasına Hakaret Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Kişinin hatırasına hakaret suçu için düzenlenen 130.maddenin 1.fıkrasında ;

 • ‘’Vefat eden kişi hakkında en az 3 kişi ile birlikte ya da en az 3 kişinin duyabileceği şekilde hakaret edilmesi halinde faile 3 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası verilir.’’
 • ‘’Yapılan hakaret eyleminin aleni bir şekilde gerçekleşmesi durumunda bir önceki fıkrada belirlenen ceza 1/6 oranında arttırılır’’   

İlgili madde fıkralarına göre yargılanan kişiye verilen hapis cezası için kanunda seçenek verilmiştir. Hakimin söz konusu iki seçenekten biri olan hapis cezasını seçmesi halinde, verilen ceza tekrar adli para cezasına çevrilemez.

Bu durumun dışında kalan hallerde faile verilen cezanın en fazla 1 yıl hapis cezası olması durumunda verilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilir. Adli para cezasının ödenmediği hallerde, söz konusu ceza tekrar hapis cezasına çevrilir.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Kişinin hatırasına hakaret suçunun işlenmesi durumunda verilen ceza kararı belli şartlar altında olmak kaydıyla ertelenebilir. Ceza ertelemesi hükme bağlanan hapis cezasının, cezaevinde yatma koşulunun ortadan kaldırılmasıdır.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Kişinin hatırasına hakaret suçunun işlenmesi sonucu verilen hükmün açıklanması bazı koşullar altında geri bırakılabilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için faile denetimli serbestlik süresi verilir. Bu süre zarfında failin herhangi bir suça karışmaması istenir. Böylece verilen cezanın düşmesi sağlanabilir.

Kişinin Hatırasına Hakaret Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kişinin hatırasına hakaret suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer alır. Böyle bir eylemin gerçekleşmesi halinde şikayet hakkı bulunan  kişiler şunlardır:

 • Vefat eden kişinin 2. Dereceye kadar üst soyu
 • Vefat eden kişinin 2 dereceye kadar altsoyu
 • Vefat eden kişinin eşi
 • Vefat eden kişinin kardeşleri

Şikayet edilebilmesi için şikayet hakkı bulunan kişilere yasal olarak tanınan süre, suçun işlenmesini takip eden ilk 6 aydır. İlk 6 aylık zaman geçtikten sonra bireylerin kişinin hatırasına hakaret nedeniyle şikayette bulunma hakkı ortadan kalkar.

Her ne kadar kişinin hatırasına hakaret suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer alsa da, ölen kişinin kamu görevlisi olması halinde savcılık makamı şikayet beklemeden resen soruşturma ve kovuşturma yürütebilir. Böyle bir durumda mağdurun şikayetinden vazgeçmesi davanın gidişatını etkilemez.

Kişinin Hatırasına Hakaret Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kişinin hatırasına hakaret suçu, şikayete bağlı bir suç olduğu gibi aynı zamanda uzlaşmaya tabii suçlar arasında da yer alır. Üçüncü tarafın şikayette bulunan kişi ile fail arasında iletişimi sağlayarak, anlaşmalarının sağlaması neticesinde dava düşebilir.

Kişinin Hatırasına Hakaret Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kişinin hatırasına hakaret suçunun işlenmesinde sonra yasal olarak belirlenen zamanaşımı süresi 8 yıldır. Kişinin hatırasına hakaret suçunun işlenmesini takip eden ilk 8 yıl içinde herhangi bir dava açılmaz ya da açılan dava sonuca bağlanmaz ise zamanaşımı nedeniyle dava düşer.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

 Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön