İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali anayasada bütün vatandaşların istedikleri alanda çalışma hakkına sahip bulunduğuna dair verilen hakkı güvence altına alır. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali yasası ile özel çalışma girişimlerinde bulunmak vb. temel özgürlükler koruma altına alınmıştır. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali hakkındaki hükümler Türk Ceza Kanunu 117. Maddesinde 4 fıkra halinde düzenlenmiştir. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali yasası TCK’nın Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde değerlendirilir.

İçindekiler

 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu Nedir?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Sonucu Kasten Yaralama Suçu Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halin Ortaya Çıkması Durumunda Ne Olur?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu Nedir?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun işlenmiş kabul edilmesi için TCK 117. Madde uyarınca aşağıda belirtilen koşulların gerçekleşmiş olması şartı aranır. Bu koşullar şunlardır:

 • Bir kişinin iş ve çalışma hakkının cebir, tehdit ya da yasal olmayan herhangi bir yöntemle engellenmesi
 • Bir kimsenin çaresiz, kimsesiz olmasından ya da bağlılığından istifade ederek, onu herhangi bir karşılık ödemeden ya da yapılan işe uygun olmayacak derecede az bir ücret vererek çalıştırmak
 • Bir kimsenin çaresiz, kimsesiz olmasından ya da bağlılığından istifade ederek, çalışma ve konaklama şartları insan onuruna uygun düşmeyecek yerde ve koşulda yaşamak zorunda bırakılması
 • Bir kimsenin daha önceki maddelerde belirtilen koşullara maruz kalacağını bilerek bir yerden bir yere sevk ve/veya nakil edilmesi ya da çalışacak eleman olarak tedarik edilmesi
 • İşçiyi ya da işvereni ücretlerde azaltma ya da çoğaltma yapmaya cebir veya tehdit yolu ile zorlamak
 • İşçiyi veya işvereni, işe girilmeden önce yapılan anlaşmalar dışında maddelere uymaları için zorlamak
 • Yapılan işin durmasına, sonlanmasına ya da durdurulması halinin devamına sebep olmak yasal olarak suç kabul edilir.

Böyle davrananlar hakkında cezai yaptırım uygulanır.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlal edilmesi halinde suçun nasıl işlendiğine bağlı olarak verilen cezada değişiklik olabilir. TCK 117. Madde uyarınca iş ve çalışma hakkını engelleyen bireylere verilebilecek cezalar şunlardır:

 • Herhangi bir kimsenin iş ve çalışma hakkının cebir, tehdit ya da yasal olmayan yollarla engellenmesi ve mağdurun şikayetçi olması halinde faile 6 ay ila 2 yıl arasında hapis ya da adli para cezası verilir.
 • Çalışan kişinin çaresiz, kimsesiz ya da bağlı olmasının sömürülmesi suretiyle insan onuruna yakışmayacak yerde konaklamaya ya da çalışmaya zorlanması halinde 6 ay ila 3 yık hapis ya da en az 100 gün adli para cezası verilir.
 • Çalışanın ya da çalışacak kişinin yukarıda sayılan durumlara maruz kalacağı bilinerek, bahse konu işyerine getirilmesi, sevk edilmesi ya da tedarik edilmesi halinde, faile en az 6 ay olmak üzere 2 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası ya da 100 günden az olmamak üzere adli para cezası verilebilir.
 • İşçiyi ya da işvereni ücretlerde azaltma ya da çoğaltma yapmaya cebir veya tehdit yolu ile zorlamak ya da işçiyi veya işvereni, işe girilmeden önce yapılan anlaşmalar dışında maddelere uymaları için zorlama halinde 6 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir.
 • Yapılan işin durmasına, sonlanmasına ya da durdurulması halinin devamına sebep olan kişiye de en az 6 ay en fazla 3 yıl olmak üzere hapis cezası verilir.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Nitelikli Halleri Nedir? 

İş ve çalışma hürriyetinin ihlalinin aşağıda belirtilen şekillerde gerçeklemesi halinde suçun nitelikli hali işlenmiş kabul edilir. Bu durumda verilen temel ceza bir kat daha arttırılır. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Söz konusu suçun silahla işlenmesi
 • Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi
 • Suç işleyen kişinin kimliğini gizlemesi, imzasız mektup yollaması ya da özel işaretler kullanması
 • Hali hazırda faal olan ya da olduğu varsayılan suç örgütlerinin toplumda yarattığı korkutucu nitelikten yararlanılması
 • İşve çalışma hürriyetini ihlal eden kişinin yapmakta olduğu kamu görevi nedeni ile kendisine tanınan nüfuzunu kötüye kullanması

İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Sonucu Kasten Yaralama Suçu Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halin Ortaya Çıkması Durumunda Ne Olur

Bu suçlar işlenirken ya da işlenmesi sonucu kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin ortaya çıkması durumunda, verilen temel cezaya kasten yaralama suçu ile ilgili cezai yaptırımlar da ilave edilir.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu işlendiğinde, konu hakkında karar vermekle yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Söz konusu dava, suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesinde görülür

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile ilgili kanun maddesinde ( TCK 117) adli para cezası bir seçenek olarak sunulduğu için verilen hapis cezasının tekrar adli para cezasına çevrilmesi söz konusu olamaz.

Yalnızca aynı maddenin son fıkrasında cebir veya tehdit yolu ile işin durdurulması ya da durmasının devamına neden olunmasına sebep olunması söz konusu ise bu fıkra gereği verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu işlendiği takdirde ceza ertelemesi yapılarak, verilen hapis cezasından şartlı olarak vazgeçilebilir.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunda, failin denetimli serbest bırakılması şartı ile hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için sanığın daha önce sabıkası olmaması şartı aranır.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun basit hali işlenmiş ise dava açılması için mağdurun şikayetçi olması şartı aranır. Söz konusu suçun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda savcılık şikayete bağlı olmadan resen dava açabilir.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlal edilmesi söz konusu olduğunda suçun basit hali işlenmiş ise mağdur ve sanık arasında üçüncü taraf yardımı ile bir uzlaşma sağlanarak, davadan vazgeçilebilir. Fakat suçun nitelikli hali uzlaşmaya bağlı suçlar kapsamında değerlendirilmez.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu işlendikten sonra 8 yıl geçtiği halde herhangi bir dava açılmamış ya da açılan dava sonuca bağlanmamış ise, zamanaşımı yürürlüğe girer ve dava düşer.

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön