İnanç Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme

 İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme eyleminin suç olarak tanımlanmasındaki amaç bireylerin ve toplumun inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin korunma altına alınmasıdır. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu Türk Ceza Kanunda ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ bölümünde yer alan 115.maddede 3 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Böylece bireylerin özgür bir şekilde inançlarına, düşüncelerine ve kanaatlerine uygun biçimde yaşayabilmeleri de hedeflenmiştir.

İçindekiler

 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu Nedir?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunun Nitelikli Hali İçin Takdir Edilen Ceza Nedir?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu İle Kasten Yaralama Suçu Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu Nedir?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme eyleminin suç sayılmasında amaç yasal olarak şu özgürlüklerin korunma altına alınmasıdır:  

 • Bireylerin inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğü
 • Toplumun din ve vicdan özgürlüğü
 • Bireylerin yaşam tarzı ve hayatını istediği gibi yaşama özgürlüğü

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu TCK 115. Maddenin 1.2. ve 3.fıkrasında aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 • Herhangi bir bireye cebir ve tehdit uygulayarak, onun dini, siyasi, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini zorla açıklamaya ya da değiştirmeye zorlamak suçtur. Ayrıca bireyin kendisine ait inanç, düşünce ve kanaatlerini yaymasını ya da açıklamasını cebir ve tehdit kullanmak yolu ile zorlayan kişiler de suç işlemiş kabul edilirler.
 • İnsanların dini ibadet ve ayinlerinin bireysel olarak ya da hep birlikte yapmalarına cebir ve tehdit yolu ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engel olunması, yasalar önünde suç kabul edilir.
 • Herhangi bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaatlerine uygun olarak oluşturmuş olduğu yaşam  tercihlerine cebir ve tehdit ya da hukuka aykırı başka bir yolla müdahale etmek, karışmak ya da ilgili tercihlerini değiştirmeye zorlamak Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eder.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçunun işlenmesi halinde TCK 115.madde uyarınca faile 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası verilir.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunun Nitelikli Hali  İçin Takdir Edilen Ceza Nedir?

İnanç ,düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu aşağıda belirtildiği şekilde işlenirse suçun nitelikli hale geldiği kabul edilir. Suçun nitelikli hale geldiğini belirten kriterler şunlardır:

 • Söz konusu suçun silahla işlenmesi
 • Suçun birden fazla kişi ile işlenmesi
 • Suçun halihazırda faaliyet gösteren ya da faaliyet gösterdiği varsayılan suç örgütlerinin topluma yaydığı korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
 • Suçu işleyen kişi veya kişilerin sahip oldukları kamu görevi itibarını kötüye kullanarak işlemeleri

Yukarıda belirtildiği gibi suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde verilen temel ceza, bir kat daha arttırılır.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu İle Kasten Yaralama Suçu Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi

Halinde Verilecek Ceza Nedir?

 İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu işlenirken ya da işlenmesi sonucunda ortaya çıkan durum kasten yaralama suçu neticesi sebebiyle ağırlaşmış haller kapsamında ise, mahkeme tarafından verilen temel cezaya, kasten yaralama suçu için uygun bulunan ceza hükümleri de ilave edilir

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi suçu işlenmesi halinde söz konusu dava ile ilgilenme yetkisi resmi olarak, suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesine verilmiştir.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engelleme suçunun basit halinin işlenmiş olması ve verilen cezanın alt sınırdan olması durumunda, verilen cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Eğer verilen adli para cezası fail tarafından ödenmezse, tekrar hapis cezası uygulamasına geçilir. Hapis cezasına çevrilen adli para cezasının bir kez daha değiştirilmesi mümkün değildir.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçunda ceza ertelemesinden yararlanılması mümkündür.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçunda hükmün açıklanmasını geriye bırakılması için gerekli koşullar şunlardır:

 • Söz konusu suç için verilen cezanın 2 yıldan az olması
 • Failin geçmiş hayatına ait sabıkası olmaması

Yukarıda sözü edilen 2 şartın sağlanması durumunda ve  belli koşullar altında hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu şikayete bağlı suçlar kapsamında değerlendirilmez. Böyle bir suçun işlendiğini haber alan savcılık makamı resen dava açabilir.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu şikayete bağlı olmayan bütün suçlar gibi uzlaşmaya tabii suçlar arasında da yer almaz. Üçüncü tarafın araya girerek mağdur ve fail arasında bir uzlaşma sağlamasının davanın gidişatı üzerinde hiçbir etkisi olmaz.

 İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu için zamanaşımı geçerlidir. Bu suç için takdir edilen zaman aşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlenmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen herhangi bir mahkeme açılmaz ya da açılan mahkeme karara bağlanmaz ise zamanaşımına bağlı olarak dava düşer.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

İnanç Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön