Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK 134.maddede 2 fıkra halinde hükme bağlamıştır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu 9 bölümde ‘’Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar ‘’ kapsamında incelenir.

 Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinin suç sayılması ile kişilerin özel yaşamlarına karışılması ya da müdahalede bulunulması engellenmektedir.  

İçindekiler

 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmenin suç sayılması nedeniyle, böyle bir harekette bulunan kişiye ceza verilir. Böylece bireylerin hayatlarına ait diğer insanların bilmesini istemediği özel alanlara izinsiz girilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.

Burada sözü edilen ‘’özel hayat’’ kavramı bireylerin hayatlarının, diğerleri tarafından bilinmeyen ve bilinmesini istemedikleri için ifşa etmedikleri kısmıdır. Özel hayat bütün bireylerin hem kişisel, hem de sosyal yaşamlarına ait olabilir.  

Bireylerin diğer insanlara paylaştığı yerlerde dahi, bazı koşullara bağlı olarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlenebilir. Söz gelimi yüzmek için, ilgili tesise giren bir kadının fotoğrafını çekmek özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında olmasa da, aynı kadının bikinili kıyafeti ile fotoğrafını çekmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olarak değerlendirilir.

Bireyin kamuya açık yerlerde diğer insanlarla birlikte yaptığı yeme, içme, eğlenme, gezme vb. eylemlerin kayıt altına alınarak ifşa edilmesi de özel hayatın gizliliğini ihlal suçu sayılır. Söz gelimi bireyin herhangi bir yemekte içki içerken çekilmiş fotoğrafının kendi rızası dışında kaydedilerek, dijital ortama verilmesi gibi eylemler özel hayatın gizliliğini ihlal etmek sayılır.

Kamuya açık yerlerde dahi kişilerin kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, gizlilik hakları bulunmaktadır.

Türk Ceza Kanunu 134.maddesi gereği özel hayat gizliliğinin ihlal edilmiş kabul edilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • Söz konusu suçun işlenmiş sayılması için bireyin özel hayatının gözle izlenip, habersiz olarak dinlenmesi yeterlidir. Böyle bir hareketin suç sayılması için, bireyin faaliyetlerinin herhangi bir kayıt cihazı ile kaydedilmesi şartı aranmaz. Bu durum suçun temel halini oluşturur.
 • Söz konusu eylemlerin ses veya görüntü kaydının alınması durumunda suç, nitelikli hal alır ve verilen cezada artırma yoluna gidilir.
 • Bireyin özel hayatına dair ses ve/veya görüntü kaydının bireyin rızası ve/veya bilgisi dışında ifşa edilmesi de özel hayatın gizliliğini ihlal konusunda ayrı bir suç olarak değerlendirilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için hakim tarafından hükme bağlanacak cezai yaptırım aşağıdaki koşullara göre değişiklik gösterir. Suçun işlenme şekline bağlı olarak uygulanan cezai yaptırımlar şunlardır:

 • Suçun temel halinin işlenmesi yani bireyin özel yaşamının bilgisi ve rızası dışında izlenip, dinlenmesi halinde faile 1 yıl ila 3 yıl arası hapis cezası verilir.
 • Bireyin özel hayatına ait ses ve/veya görüntülerin kayıt altına alınması durumunda ise verilen temel ceza 1 kat daha arttırılır.
 • Bireyin özel hayatı ile ilgili bilgilerin yasalara uygun olmayan biçimde ilan edilmesi durumunda verilecek ceza 2 yıl ila 6 yıl arası hapis cezasıdır. Elde edilen bilgilerin ilan edilmesinin basın yayın yolu ile ya da bir başka yolla yapılması verilen cezada değişiklik gerektirmez.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli hal alması için söz konusu suçu işleyen bireyin mağdurun özel hayatına ait sesleri ve/veya görüntüleri kayıt altına almış olması şartı aranır. Suçun nitelikli halinin işlenmesi durumunda hükme bağlanan temel ceza bir kat arttırılır.

Ayrıca suçun nitelikli halinin işlenmiş olduğunu gösteren diğer durumlar şunlardır:

 • Failin kamu görevlisi olması ve kendisine görev yapması için verilen yetkiyi kötüye kullanarak suç işlemesi
 • Failin yürüttüğü meslek ve/veya sanat dalının avantajını kullanarak bireylerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmesi

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna bakmakla resmi olarak yetkilendirilen mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Bahse konu suçun işlendiği yerde görevli mahkeme bu davaya bakmak ve hükme bağlamakla yetkilidir.

Suçun birkaç yerde birden fazla sefer işlenmesi halinde yani zincirleme suç işlendiğinde, davanın sorumluluğu suçun en son işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesinindir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun işlenmesi sonucu hükme bağlanan cezanın belli koşullar altında hakimin takdir yetkisine bağlı olarak, adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Adli para cezasının ödenmemesi halinde verilen ceza tekrar hapis cezasına çevrilir ve kararda yeniden değiştirme yapılmaz.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlendikten sonra verilen ceza belli koşullara bağlı olarak ertelenebilir. Bu ertelenen zaman dilimi içinde failin hiçbir suça karışmaması iyi halli davranışlar sergilemesi sonucu verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle verilen ceza hükmünün açıklanması, belli şartlar altında 5 yıllık bir zaman dilimi için geri bırakılabilir. Failin bu süre içinde hiç bir suça karışmaması durumunda davanın düşmesi mümkündür.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlendiği takdirde kovuşturma ve soruşturma yürütülmesi için mağdurun şikayetçi olması şartı aranır. Ortada herhangi bir şikayet olmadan suçun ister basit, ister nitelikli hali işlenmiş olsun savcılığın resen dava açma yetkisi yoktur.

Mağdurun şikayetinden vazgeçmesi durumunda dava düşer. Mağdur şikayetten bir kez vazgeçtikten sonra tekrar aynı suç için şikayetçi olamaz. Mağdur, özel hayatının gizliliğini ihlal suçunun işlenmesini takip eden 6 ay içinde şikayetçi olmalıdır. Aksi takdirde konu ile ilgili şikayet hakkı kaybolur.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu uzlaşmaya tabii suçlar arasındadır. Üçüncü tarafın mağdur ile fail arasında iletişim sağlayarak işlenen suç nedeniyle aralarında ortak bir noktada buluşmaları sağlanabilir. Kurulan iletişim sonucu mağdur ve fail arasında anlaşma sağlandığı takdirde dava düşer. Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda dava devam eder. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için dava görülmeden önce uzlaşma çabalarının sonuçlanması beklenmelidir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun işlenmesinden sonraki ilk 8 yıl içinde konu ile ilgili hiçbir dava açılmamış ya da açılan dava karara bağlanamamış ise zamanaşımı nedeniyle dava düşürülür.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön