Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Nefret ve ayrımcılık nedeniyle yasal olmayan işleri yapması için bireylerin zorlanması, belli haklarından yararlanmasının, işe girmesinin ya da ekonomik faaliyetlerinin engellenmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suç sayılır. Nefret ve ayrımcılık suçu işleyen kişiye cezai yaptırım uygulanır. Nefret ve ayrımcılık suçu TCK ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ bölümünde 122.maddede 4 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Nefret ve ayrımcılığın yasal olarak suç kabul edilmesi ile birlikte bireylerin mülkiyet hakkı, ticaret hakkı ve bazı kamu hizmetlerinde yararlanma gibi temel anayasal hakları koruma altına alınır.

İçindekiler

 • Nefret ve Ayrımcılık Suçu Nedir?
 • Nefret ve Ayrımcılık Yapılması Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 • Nefret ve Ayrımcılık Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Nefret ve Ayrımcılık Suçu Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Nefret ve Ayrımcılık Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Nefret ve Ayrımcılık Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Nefret ve Ayrımcılık Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Nefret ve Ayrımcılık Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Nefret ve Ayrımcılık Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Nefret ve Ayrımcılık Suçu Nedir?

Nefret ve ayrımcılık eylemlerinin suç olarak kabul edilmesindeki temel prensip toplumsal yaşamın, barış ve huzurun sağlanması ve devam ettirilmesidir. Her toplumda değişik kültürden ve ırklardan bireyler bir arada yaşamaktadır. Bu nedenle toplum içinde birden fazla aidiyet duygusu vardır. Buna bağlı olarak, aidiyet ve nefret duygusu barındırarak bu doğrultuda hareket etmek suç kabul edilir.

Herhangi bir eylemin nefret ve ayrımcılık suçu olarak kabul edilmesi için birey veya bireylere karşı oluşan nefretin kaynağı aşağıdakilerden biri veya birkaç tanesi olmalıdır.

 • Dil farkı
 • Irk farkı
 • Milliyet farkı
 • Renk farkı
 • Cinsiyet farkı
 • Engelli olma durumu farkı
 • Siyasi düşünce farkı
 • Felsefi inanç farkı
 • Din veya mezhep farkı

Yukarıda belirtilen nefret sebebi ile bireylerin kamuya tahsis edilen taşınır/taşınmaz malın taşınması kiraya verilmesi ya da devredilmesine sebep olmak, herhangi bir bireyin kamu hizmeti hakkından yararlanmasını, işe girmesini, yasal bir ekonomik aktivitede bulunmasını engellemek nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında yer alır.

Nefret ve Ayrımcılık Yapılması Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Nefret ve ayrımcılık suçunu işleyen kişiye TCK 122.madde uyarınca, 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası verilir.

Nefret ve ayrımcılık suçu Tük Ceza Kanununda bir eylem suçu olarak yer alır. Nefret ve ayrımcılığa dayanılarak yapılan hareketin sonuca ulaşmaması, ya da mağdurun herhangi bir zarara uğramaması yapılan hareketi suç olmaktan çıkartmaz.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?

Nefret ve ayrımcılık suçu için Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli suç oluşturabilecek kriterler belirlenmemiştir.

Nefret ve ayrımcılık suçu kasıtlı işlenen suçlar arasında değerlendirilir. Nefret ve ayrımcılık suçunun birden fazla kişiye karşı işlenmesi halinde bu durum zincirleme suç kapsamında değerlendirilir ve verilen temel cezaya zincirleme suç hükümleri ilave edilir.

Nefret ve ayrımcılık suçunun cebir ve/veya tehdit yolu ile işlenmesi halinde işlenen suçun özelliğine göre hükme bağlanan temel cezaya cebir ve tehdit suçlarına ilişkin ceza da ilave edilir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Nefret ve ayrımcılık suçuna bakmakla resmi olarak yetkilendirilen mahkemeler ‘’asliye ceza mahkeme’’leridir. Nefret ve ayrımcılık suçunun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesi söz konusu davaya bakmakla yetkilidir.

Nefret ve ayrımcılık suçunun zincirleme olarak işlenmesi halinde suçun en son işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesi davaya bakmakla yetkilidir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçu Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Nefret ve ayrımcılık suçu için TCK 122.madde kapsamında bildirilen ceza 1 yıl ila 3 yıl arası hapis cezası olup, kanun metninde alternatif olarak adli para cezasından bahsedilmemektedir.

Mahkemede suçun temel halinin işlenmesi ve verilen cezanın alt sınırdan verilmiş olması durumunda hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Bir yıldan daha uzun süreli hapis cezasına hükmedilen durumlarda hapis cezası adli para cezasına çevrilmez.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Nefret ve ayrımcılık suçunun işlenmesi halinde belli koşullar altında ceza ertelemesi yapılabilir. Söz konusu suç için hükme bağlanan hapis cezası ertelenebilir. Belli bir süre sonunda failin başka bir suça karışmaması halinde de ertelenen hapis cezasından vazgeçilebilir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Nefret ve ayrımcılık suçunun işlenmesi halinde mahkeme tarafından verilen hükmün açıklanması belli şartlar altında geri bırakılabilir.

Failin suçlu bulunarak ceza almasına hükmedildiğinde, daha önceki hayatına ait sabıkası yok ise hükmün açıklanması 5 yıllık bir zaman dilimi için geri bırakılabilir. Bu süre denetim süresi olarak tanımlanır. Failin bu süre içinde hiç bir yasadışı olaya karışmaması halinde verilen cezadan vazgeçilebilir.

Nefret ve Ayrımcılık Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Nefret ve ayrımcılık suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer almaz. Nefret ve ayrımcılık suçunun işlendiği konusunda bilgi sahibi olan savcılık makamı resen dava açabilir.

Nefret ve ayrımcılık suçu için yasada belirtilen bir şikayet süresi bulunmadığı gibi mağdurun şikayetinden vazgeçmesi de davanın gidişi üzerinde herhangi bir etki yaratmaz.

Nefret ve Ayrımcılık Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Nefret ve ayrımcılık suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer almadığı gibi aynı şekilde uzlaşmaya bağlı suçlar arasında da yer almaz. Mağdur ile fail arasına giren üçüncü kişinin, diğer iki tarafın anlaşmasını sağlaması davanın yürütülmesini durdurmaz.

Nefret ve Ayrımcılık Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Nefret ve ayrımcılık suçunun işlenmesini takip eden ilk 8 yıl içinde konu ile ilgili bir dava açılmadığı ya da açılan davanın sonuca ulaşmadığı hallerde zamanaşımı uygulanır. Nefret ve ayrımcılık suçu için geçerli zamanaşımı yasal süresi 8 yıldır.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön