Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir. Haberleşmenin gizliliğinin ihlali TCK dokuzuncu bölümde ‘’Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ bölümünde 132.maddede 4 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Yasanın bu maddesi içerisinde bireyler arası haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun işlenmesi halinde hapis cezasına hükmedileceği bildirilmektedir.

İçindekiler

  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali  Nedir?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Sonucu Kasten Yaralama Suçu Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halin Ortaya Çıkması Durumunda Ne Olur?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
  • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali  Nedir?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali bireylerin birbirleri arasında yaptıkları haberleşme eyleminin onların rızası dışında dinlenmesi, okunması, kayda alınması ya da ortaya dökülerek açığa vurulması suçu için kullanılan bir tanımlamadır.

Bu sırada bireylerin haberleşme amacı ile kullandıkları yöntemlerin,  suç üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Haberleşmenin gizliliğinin ihlalinin telefon, faks, internet, telsiz, mektup vb. yöntemlerle yapılırken, dinlenmesi, okunması, kaydedilmesi ya da afişe edilmesi yolu ile yapılması suç üzerinde etkili olmaz. Önemli olan bireylerin haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunu işlemiş olmasıdır.

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu TCK 132.maddeye göre aşağıdaki şekillerde işlenebilir:

  • En az 2 kişi arasında  yürütülen haberleşmenin mahremiyetinin , 3. kişi tarafından ihlal edilmesi
  • En az 2 kişi arasında yürütülen haberleşmenin 3 bir tarafça kayda alınması yolu ile gizliliğinin ihlal edilmesi
  • En az 2 kişi arasındaki haberleşmenin onların haberi olmadan açığa vurulması yolu ile gizliliğinin ihlali
  • Kişinin bir başkası ile arasında geçen haberleşmeyi yasalara aykırı bir şekilde açığa vurarak gizliliğini ihlal etmesi haberlerin gizliliğinin ihlali suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelir

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi suçu işlendiği takdirde verilecek ceza TCK 132.madde uyarınca hapis cezası olacaktır.  Yasalara göre böyle durumlarda suçun işlenme şekline bağlı olarak hükmedilecek ceza şöyledir: 

  • Bireylerin birbirleri ile yaptıkları haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda    1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir.
  • Bireylerin birileri ile yaptıkları haberleşmenin gizliliği ihlal edilmekle birlikte, haberleşmenin kayıt altına alınması halinde hükme bağlanan hapis cezası bir kat arttırılır. (2 yıl ila 6 yıl arası)
  • Bireylerin birbirleri ile yaptıkları haberleşmenin onların rızası dışında ifşa edilmesi halinde  verilecek ceza 2 yıl ila 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Söz konusu ifşanın medya  ya da basın yayın yolu ile yapılması halinde verilecek cezada değişim olmaz.

Bazı özel durumlarda yasal olarak hükme bağlanan cezanın arttırılması gerekebilir. Bu özel koşullar şunlardır:

  • Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun bir kamu görevlisi tarafından kendisine verilen yasal hakkı kötüye kullanarak işlenmesi halinde verilen temel ceza ½ oranında arttırılır.
  • Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun herhangi bir meslek ya da sanata vakıf olmanın getirdiği kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde verilen ceza ½ oranında arttırılır. (Söz gelimi çalışanın kendisine teslim edilen patrona ait mektupları afişe etmesi vb.)

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçunun Nitelikli Hali Nedir?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi suçunun, haberleşmenin kayda alınarak işlenmesi halinde suçun nitelikli hali işlenmiş kabul edilir ve verilecek hapis cezası 2 yıl ila 6 yıl arasında değişebilir. Bu konuda cezaya hükmedilirken, alınan kaydın anlaşılır ya da anlaşılamaz olmasının herhangi bir önemi yoktur. Failin haberleşmeyi kayıt altına almış olması suçun nitelikli halinin işlenmiş olduğunun kabulü için yeterlidir.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçuna bakmakla resmi olarak görevli mahkemeler asliye ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerde görevli asliye ceza mahkemesi söz konusu davaya bakmak ve karara bağlamakla sorumludur.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu için verilen hapis cezasının en fazla 1 yıl olması halinde, adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Verilen hapis cezasının 1 yıldan fazla olması halinde, hapis yerine adli para cezasına hükmedilemez.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu için ceza ertelemesi kararı verilerek failin cezasını, cezaevinde yatarak gerçekleştirmesinden belli koşullar altında vazgeçilebilir.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu işlendikten sonra mahkeme tarafından hükmedilen kararın açıklanması belli şartlara bağlı olarak geri bırakılabilir. Hakimin hükmün açıklanmasını geri bırakması için failin daha önce sabıka kayı olmaması, mahkemede aynı suçu tekrar işlemeyecek izlenimini vermiş olması ve işlediği suç sonucu mağdurun uğradığı zararı tazmin etmeyi kabul etmesi gereklidir. Bu koşullar altında hükmün açıklanması 5 yıllık bir zaman zarfı için geri bırakılabilir. Bu süre içinde failin hiçbir suça karışmamış olması halinde verilen cezadan vazgeçilebilir.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali ne şekilde işlenmiş olursa olsun şikayete bağlı suçlar arasında yer alır. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde davanın yürütülmesi durdurulur. Şikayet için yasal olarak mağdura tanınan süre suçun işlenmesini takip eden ilk 6 aydır. İlk 6 ay boyunca herhangi bir şikayette bulunmayan kişi şikayet hakkını kaybeder.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali uzlaşmaya tabii suçlar arasında yer alır. Bu nedenle haberleşmenin gizliğinin ihlali davasına bakılmadan önce fail ve mağdur arasında gelişecek uzlaşma prosedürünün tamamlanması beklenmelidir. Anlaşma sağlanması halinde dava düşer.

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali için dava açılması için yasal olarak uygun görülen süre 8 yıldır. Fakat failin bu suç için ceza almış olması halinde cezanın gerçekleştirilmesi için tanınan zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ceza alan kişinin cezası aradan geçen 10 yıl içinde infaz edilmezse zamanaşımı nedeniyle ceza ortadan kalkar

  • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
  • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
  • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön