Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Haberleşmenin engellenmesi yasal yollara uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilirse, Türk Ceza Kanunu uyarınca suç kabul edilir ve cezai yaptırımı vardır. Haberleşmenin engellenmesi TCK124.maddede 3 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Haberleşmenin engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu yedinci bölümde bulunan Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde yer alır.

İçindekiler

 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Nedir?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Nedir?

Haberleşmenin engellenmesi suç kabul edilerek, bireylerin anayasal hakkı olan haberleşme özgürlüğünün korunması hedeflenmiştir. Haberleşmenin engellenmesi 3 fıkra halinde hükme bağlanmıştır. Bu fıkralar itibariyle suç kabul edilen davranışlar şunlardır:

 • TCK 124.madde 1.fıkrada bireylerin birbirleri ile olan haberleşmelerinin yasal olmayan yollarla engellenmesinin suç kabul edildiği belirtilmiştir. Burada önemli olan kişiler arası iletişim / haberleşmenin önlenmesidir. Engellenen haberleşmenin türü ( mektup, telefon , e-posta vb.) önemli değildir.

Yine aynı fıkrada haberleşmenin engellenmesinin suç kabul edilmesi için hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi şartı aranmaktadır. Söz gelimi cezaevinde kalmak zorunda olan bir kişinin dışarısı ile haberleşmesinin engellenmesi hukuka aykırı olmadığından, bu durum suç kapsamında incelenmez.

 • TCK 124.madde 2.fıkrada  kamu kurumları arasında olabilecek iletişim ve/veya haberleşmenin yasal olmayan yollarla engellenmesinin suç kabul edileceği belirtilmiştir.
 • TCK 124.madde 3.fıkrada ise bütün basılı ve/veya yayın organlarının yayın yapmasının yasal yollara uygun olmayan şekilde engellenmesinin suç kabul edileceği bildirilmiştir. Bu kapsamda gazete ya da dergilerin basılmasının, dağıtımının ya da radyo veya televizyon kanallarının  yapmak istedikleri yayının yasalara aykırı şekilde engellenmesinin suç kabul edileceği bildirilmiştir.

Herhangi bir yayının yasal yollara uygun olarak engellenmesi, yapılan engellemenin söz konusu basın yayın organının suç işlemesini önlemek için olması ya da işlenen bir suçun cezası olarak engellenmesi gibi durumlar suç kabul edilmez.

Haberleşmenin Engellenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Haberleşmenin engellenmesi suçunun nasıl işlendiğine bağlı olarak uygulanacak cezai yaptırım da değişir. Bu konuda TCK 124.maddede belirlenen hükümler şunlardır:

 • Bireylerin birbiri ile haberleşmesinin yasalara aykırı olarak engellenmesi halinde faile 6 ay ila 2 yıl arasında hapis veya adli para cezası verilir.
 • Kamu kurumları arasındaki haberleşmenin yasalara aykırı olarak engellenmesi halinde faile 1 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası verilir.
 • Basın ve/veya yayın organlarının işlev görmesinin yasalara uygun olmayan biçimde engellenmesi durumunda faile 1 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası verilebilir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?

Haberleşmenin engellenmesi suçu için cezanın arttırılması yol açan nitelikli haller şunlardır:

 • Kamu kurumları arasındaki haberleşmenin yasalara uygun olmayan şekilde engellenmesi
 • Basın ve yayın organlarının işlev görmesinin yasalara uygun olmayan biçimde engellenmesi

Haberleşmenin engellenmesi suçunun basit hali için verilen temel ceza 6 ay ila 2 yıl arası hapis veya adli para cezası iken suçun yukarıda belirtilen nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda verilecek ceza arttırılarak 1 yıl ila 5 yıl arası hapis cezası haline gelebilir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Haberleşmenin engellenmesi suçuna bakmakla resmi olarak yetkilendirilen mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir. Haberleşmenin engellenmesi suçunun işlenmesi halinde dava hakkında karar vermekle görevli mahkeme o yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir.

Haberleşmenin Engellenmesi Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Haberleşmenin engellenmesi suçunun işlenmesi halinde suçun nasıl işlendiğine bağlı olarak adli para cezasına çevrilip çevrilemeyeceğine karar verilir. Bu konuda yasada belirtilen bilgiler şunlardır:

 • Kişilerarası haberleşmenin yasal olmayan yollarla engellenmesi yani suçun basit halinin işlenmesi durumunda hukuki olarak hem adli para cezasına hem de hapis cezasına hükmedildiği için, bu kapsamda verilen ceza adli para cezasına çevrilemez.
 • Haberleşmenin engellenmesi suçunun nitelikli halinin işlenmesi ve hükmedilen cezanın en alt sınırdan olması durumunda ise hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Haberleşmenin engellenmesi suçunun işlenmesi halinde verilen hapis cezasının cezaevinde yatılmadan denetimli serbestlik şartı ile ertelenebilmesi mümkündür.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Haberleşmenin engellenmesi suçunun işlenmesi durumunda hakim tarafından verilen hapis cezasının ve/veya adli para cezası hükmünün açıklanması geri bırakılabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için faile 5 yıllık denetimli serbestlik süresi tanınır. Bu süre zarında failin herhangi bir suça karışmaması halinde davanın düşmesine karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için failin daha önceki yaşamına ait bir sabıkası olmamalıdır.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Haberleşmenin engellenmesi suçunu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir. Haberleşmenin engellendiği bilgisini alan savcılık makamı resen dava açabilir. Yasada mağdurun şikayet hakkı için herhangi bir süre belirlenmemiş olup, şikayet hakkı zamanaşımı süresi boyunca geçerlidir.

Mağdurun şikayetten vazgeçmesi davanın gidişatını etkilemez.

Haberleşmenin Engellenmesi Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Haberleşmenin engellenmesi suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer almadığı gibi uzlaşmaya tabii suçlar arasında da değildir. Üçüncü tarafın mağdur ile fail arasına girerek bir noktada anlaşmalarını sağlamasının davanın gidişatı üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.

Haberleşmenin Engellenmesi Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Haberleşmenin engellenmesi suçu işlendiğinde, bu suçun soruşturulması, kovuşturulması ve hükme bağlanması için yasal olarak tanınan süre 8 yıldır. Suçun işlenmesinin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra haberleşmenin engellenmesi için dava açılamayacağı gibi açılan dava da zamanaşımı nedeniyle düşer.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

 

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön