VİZE MUAFİYETİ NEDİR ?

6458 Sayılı kanunun ikinci kısım yabancılar hakkında olup, ikinci kısmın birinci bölümü Türkiye’ye giriş ve vize hakkındaki yaptırımları bildirmektedir.

Vize Muafiyeti

Türkiye’ye giriş yapılması için vize muafiyeti hakkındaki yasal hükümler 6458 sayılı kanunun 12. Maddesinde açıklanmıştır.

 • 12. Madde 2 fıkradan oluşmaktadır. 6458 sayılı kanunun 12 . maddesi 1. Fıkrasında bildirilen mevzuat hükümleri birebir şöyledir:

‘’Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz;

 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Cumhurbaşkanı kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları
 2. Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla geçerli ikamet ve çalışma izni bulunanlar
 3. 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 18. Maddesine göre verilmiş ve geçerliliklerini yitirmemiş, yabancılara mahsus damgalı pasaport sahipleri

Ç)    29/5/2019 Tarihli ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olduğu anlaşılanlar

Açıklama:

 1. Türkiye’ye giriş yapması sırasında kendisinden vize sorulmayacak yabancılar yani Türkiye tarafından vize muafiyeti uygulanan ülkeler şunlardır:
 2. Almanya
 3. Andora
 4. Arjantin
 5. Arnavutluk
 6. Avusturya
 7. Belarus
 8.  Belçika
 9. Belize
 10. Bolivya
 11. Bosna Hersek
 12. Brezilya
 13. Brunei
 14. Bulgaristan
 15. Büyük Britany ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
 16. Çekya
 17. Danimarka
 18. Ekvator
 19. El Salvador
 20. Endonezya
 21. Estonya
 22. Fas
 23. Finlandiya
 24. Fransa
 25. Guatemala
 26.  Güney Kore
 27. Gürcistan
 28. Hırvatistan
 29.  Hollanda
 30. Honduras
 31.  İran
 32. İrlanda
 33. İspanya
 34. İsrail
 35. İsveç
 36. İsviçre
 37. İtalya
 38. İzlanda
 39. Japonya
 40. KKTC
 41. Karadağ
 42. Katar
 43. Kazakistan
 44. Kırgızistan
 45. Kolombiya
 46. Kosova
 47. Kosta Rika
 48. Kuveyt
 49. Kuzey Makedonya
 50. Letonya
 51. Lihtenstayn
 52. Litvanya
 53. Lübnan
 54. Lüksemburg
 55. Macaristan
 56. Makao
 57. Malezya
 58. Malta
 59. Moğolistan
 60. Moldova
 61. Monako
 62. Nikaragua
 63. Norveç
 64. Özbekistan
 65. Panama
 66. Paraguay
 67. Peru
 68. Polonya
 69. Portekiz
 70. Romanya
 71. Rusya
 72. San Marino
 73. Seyşeller
 74. Sırbistan
 75. Singapur
 76. Slovakya
 77. Slovenya
 78. St. Christopher Nevis
 79. Şili
 80. Tacikistan
 81. Tayland
 82. Trinidad-Tobago
 83. Tunus
 84. Ukrayna
 85. Uruguay
 86. Ürdün
 87. Vatikan
 88. Venezuela
 89. Yeni Zelanda
 90. Yunanistan
 91. Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancıların giriş yaptıkları tarih sırasında resmi geçerliliği bulunan ikamet ve çalışma izin belgeleri varsa, vize muafiyetinden yararlanabilirler.
 92. 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 18. Maddesinde belirtilen hususlar şunlardır:

‘’Tabiiyetsiz bulunan veya tabiiyet durumlarının muntazam bulunmaması sebebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen tabiiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tabi tutulmasında İçişleri Bakanlığınca zaruret görülen kimselere  icabında mezkur Bakanlığın alacağı kararla ‘’yabancılara mahsus damgası taşıyan ve Türk Vatandaşlığını  iktisap bakımından  herhangi bir manayı veya hamili  lehine herhangi bir hak iktisabını tazammun etmeyen bir pasaport verili. Bu pasaport iki nevidir.

 1. Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den yalnız bir çıkış için muteber pasaportlar

Giriş için verildiği takdirde Türkiye’ye girişin vukuu; Türkiye’den çıkış için verildiği takdirde de üzerindeki şerhte tasrih edilen memlekete vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak olan bu pasaportların sahipleri tarafından itası tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memleketi terk etmek suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerekir.

 • Bir gidiş ve geliş içi verilen pasaportlar üç aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığı’nın takdirine göre belirlenecek süreyle geçerli olmak üzere tanzim edilir

Her iki neviden pasaportlar İçişleri Bakanlığı ve yabancı memleketlerde İçişleri Bakanlığının talebi veya tasvibi üzerine Dış İşleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk makamı tarafında verilir.

A fıkrasında yazılı neviden pasaportların yürürlüğünü kaybetmesi tarihinden itibaren iki ay geçmiş ise bunların yenilenmesi işlemi İçişleri Bakanlığı kararına bağlıdır.

Pasaport sahibinin tabiyet bakımından aynı durumda bulunup, reşit olmayan ve iş sahibi bulunmayan kız veya erkek çocuklarının o pasaportun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasıyla tabiyet bakımından aynı durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabilir.

Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı olanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva etmesi lazımdır. ‘’

Ç)  5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 maddesi kapsamındaki bahsedilen vize muafiyeti bulunan kişiler şunlardır:

‘’Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kazanan Kadın

5901 Sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca evlenme ile Türk vatandaşı olma hakkını kazanan kadınlar evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yıl içinde evlenmeden önce sahip oldukları devlet vatandaşlıklarını muhafaza ettikleri veya bu vatandaşlığa dönebildikleri takdirde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler’’

Yukarıdaki maddede bahsi geçen 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 5. Maddesinde bildirilen hükümler şunlardır

 1. ‘’5901 Sayılı Türk vatandaşlığı Kanunun 5. Maddesi Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Ve Çıkarılması ile ilgilidir. Bu kanunda belirtildiğine göre genel olarak uygulamaya alınan kaybettirme ve çıkarma kararları şahsi olup, ilgilinin eş ve çocukları üzerinde etkili değildir.’’
 2. ‘ ‘ 26. madde gereğince vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin Türkiye’de bulunan malları Hazinece tasfiye edilir. Ve bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır. Bu kişiler çıkarma kararı aleyhine Danıştay’a başvurduğu takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır.

Bu gibiler Türkiye’ ye yerleşmemek ve genel hükümlere tabi olmak şartıyla Türkiye’ye gelebilirler.

Vatandaşlıktan çıkartma kararının ilgiliye tebliğinden veya Resmi Gazetede yayınlanmasından önce Türkiye’ye dönenler hakkında vatandaşlıktan çıkarma işlemi durdurulur.

Türk vatandaşlığından çıkarılanlar hiçbir şekilde yeniden Türk vatandaşlığını kazanmazlar.’’

Açıklama : Bir önceki paragrafta bahsi geçen 26 maddede belirtilen hükümler şunlardır:

‘’Yurtdışında bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliği ile kanunun suç saydığı şekilde iktisadi veya mali güvenliği aleyhinde faaliyette bulunan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da, her ne surette olursa olsun yurtdışına çıkan ve gelmesi için yapılan duyuruya rağmen üç ay içinde savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandaşlığını sonrada kazanmış kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabilir.

Bu hüküm Türkiye savaş halinde olduğu zaman doğumla Türk vatandaşı olanlar hakkında da uygulanabilir’’

 • 6458 sayılı kanunun 12 maddesi 2. Fıkrasında bildirilen mevzuat hükümleri birebir şöyledir:

‘’Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir.

 1.  Mücbir nedenlerle Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkan kişiler’’

Açıklama: Elde olmayan, hiçbir şekilde planlanmayan zorunlu sebepler nedeni ile Türk hava ve deniz limanlarına gelmek zorunda kalan yabancılar arsında bulunulan liman şehrine çıkan kişiler Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca vizeden muaf sayılır.

 • Deniz limanlarına gelip yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı gezecek kişiler.
 • Açıklama: Türkiye’nin deniz limanlarına giriş yapan ve burada en fazla yetmiş iki saat kalacak olan gemilerden karaya inerek, liman şehrini ya da çevresini yalnızca turizm amacı ile gezmek isteyen, Türkiye’de kalma isteğinde olmayan yabancılar Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca vizeden muaf sayılır.
AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN

VİZE MUAFİYETİ NEDİR ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön