VİZE TÜRLERİ

6458 Sayılı kanunun ikinci kısım yabancılar hakkında olup, ikinci kısmın birinci bölümü Türkiye’ye giriş ve vize hakkındaki yaptırımları bildirmektedir.

Sınır Kapılarında Verilen Vizeler

Türkiye’ye giriş yapılması için sınır kapılarında verilen vizeler hakkındaki yasal hükümler 6458 sayılı kanunun 13. Maddesinde açıklanmıştır.

  • Madde 3 fıkradan oluşmaktadır. 6458 sayılı kanunun 13 maddesi 1. Fıkrasında bildirilen mevzuat hükümleri birebir şöyledir:

‘’ Vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi içinde Türkiye’den ayrılacaklarını belgelemeleri halinde, sınır kapılarında istisnai olarak vize verilebilir.’’

Açıklama: Sınır kapısından içeri girmek isteyen fakat vize almamış bulunan yabancılardan Türkiye’den ayrılacakları tarihi resmi belgelerle ispat etmeleri istenir. Söz konusu yabancı böyle bir belgeye sahip olup, bunu sınır kapısındaki resmi görevliye gösterdiği takdirde kendisine sınır kapısından vize verilmesi sağlanabilir. Fakat bu durum genel uygulama olmayıp, sadece istisnai yani özel hallerde geçerlidir.

  • 6458 sayılı kanunun 13 maddesi 2. Fıkrasında bildirilen mevzuat hükümleri birebir şöyledir:

‘’ Sınır vizesi sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Valilik bu yetkisini sınırda görevli kolluk kuvvetine devredebilir. Cumhurbaşkanınca farklı bir sür belirlenmediği takdirde bu vize Türkiye’de en fazla on beş gün kalma hakkı sağlar’’

Açıklama: Sınır vizesi verme yetkisi bulunan resmi kurum ilgili sınır kapısının bağlı olduğu il valiliğidir. Bir başka makamdan alınan sınır vizesi geçerli sayılmaz. Bazı özel durumlarda, ilgili valilik sınır kapısındaki yabancıya vize verme yetkisini söz konusu sınırda görevli bulunan kolluk kuvvetlerine devredebilir. Yani valiliğin bilgisi ve izni kapsamında sınırda görevli kolluk kuvvetleri de sınır vizesi verme yetkisine sahiptir.

Valilik ya da sınır kapısında görevli kolluk kuvvetleri tarafından verilen vizenin geçerlilik süresi en fazla on beş gündür. Söz konusu on beş gün ancak Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir süre belirlenmesi halinde uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Cumhurbaşkanı dışında hiçbir yetkili kurumun sınır vizesini on beş günün üzerine çıkarma yetkisi yoktur.

  • 6458 sayılı kanunun 13 maddesi 3. Fıkrasında bildirilen mevzuat hükümleri birebir şöyledir:

‘’Sınır vizesinin verilmesinde insani nedenlere bağlı olarak sağlık sigortası şartı aranmayabilir’’

Açıklama: Sınır vizesi verilirken yabancılarda aranan belgelerden birisi de ilgili kişinin sağlık sigortasına sahip olduğunu bildiren evraktır. Fakat bazı durumlarda insani sebepler göz önüne alınarak, ilgili yabancıya sağlık sigortası şartı aranmadan sınır vizesi verilebilir.

Havaalanı Transit Vizeleri

Türkiye’ye giriş yapılması için havaalanı transit vizeleri hakkındaki yasal hükümler 6458 sayılı kanunun 14. Maddesinde açıklanmıştır.

  • Madde 2 fıkradan oluşmaktadır. 6458 sayılı kanunun 14 maddesi 1. Fıkrasında bildirilen mevzuat hükümleri birebir şöyledir:

‘’ Türkiye’den transit geçecek yabancılara, havaalanı transit vizesi şartı getirilebilir. Havaalanı transit vizeleri en fazla altı ay içinde kullanılmak üzere konsolosluklar tarafından verilebilir.

Açıklama: Bazı durumlarda Türkiye kendi havaalanlarından transit geçmek üzere, ülkeye giriş yapan yabancılardan transit vizesi isteme hakkına sahiptir. Transit vizesi almak için başvurulması gereken resmi makam yabancının yaşadığı ülkede bulunan konsolosluklardır. Konsolosluk tarafından verilen havaalanı transit vizeleri en fazla altı ay içinde kullanılmalıdır. Altı ay içinde kullanılmayan havaalanı transit vizeleri geçerliliğini yitirir.

  • Madde 2 fıkradan oluşmaktadır. 6458 sayılı kanunun 14 maddesi 2. Fıkrasında bildirilen mevzuat hükümleri birebir şöyledir:

‘’ Havalimanı transit vizesi istenecek yabancılar, Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.’’

Açıklama: Havalimanından transit geçiş yapmak amacı ile giriş yapan ve transit vizesi istenecek yabancıların kimlikleri, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışma yolu ile belirlenir. 

AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN

 

VİZE TÜRLERİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön