İdari Gözetim Kararı

Sınır Dışı Kararına Bağlı İdari Gözetim Kararı ve Süresi

Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan bazı yabancılar için valilik tarafından idari gözetim kararı alınabilir. İdari gözetim kararına tabii tutulması uygun bulunan yabancılar şunlardır:

 • Kaçma ya da kaybolma tehlikesi bulunan yabancılar
 • Türkiye’ye giriş yaparken ya da çıkarken ya da her iki halde de kurallara aykırı davranan yabancılar
 • Sahte ya da geçersiz belge kullandığı tespit edilen yabancılar
 • Türkiye’den çıkış yapmasına karar verildiği halde,  kabul edilebilir geçerli bir mazeret belirtmeden kendisine verilen süre zarfında ülkeden çıkmayan yabancılar
 • Toplum düzeni, toplum sağlığı ve/veya kamu güvenliği bakımından tehlike yaratabileceği düşünülen yabancılar

İdari gözetim kararına tabii tutulması uygun bulunan yabancılar Geri Gönderme Merkezlerinde  (GGM) yerleştirilir. Geri Gönderme Merkezinde yabancının idari gözetim altında tutulma süresi en fazla 6 ay ile sınırlandırılmıştır.

Yabancını Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim alında tutulma süresi belli koşullar altında en fazla 6 ay olmak kaydıyla uzatılabilir. Söz konusu uzatma koşulları şunlardır:

 • Yabancının resmi makamlarla işbirliği yapmaması nedeniyle sınır dışı işlemlerinin tamamlanamamış olması
 • Ülkesi hakkında doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle sınır dışı işlemlerinin tamamlanamamış olması

Yabancının idari gözetim altında tutulmasına devam edilip edilmemesi hakkında karar verilmesi için valiliklerce ayda bir kez olmak üzere değerlendirme yapılır. Gerekli görülen hallerde ayda bir kereden daha fazla değerlendirme yapılabilir.

Yabancıların İdari Gözetimine Alternatif Yasal Zorunluluklar

Yabancılara veya idari gözetimi sonlandırılan yabancılardan bazı yasal yükümlülüklere uymaları beklenebilir. Söz konusu yasal zorunluluklar şunlardır:

 • Belirli ve yasal bir adreste ikamet etme yükümlülüğü
 • Bildirimde bulunma yükümlülüğü
 •  Aile temelli geri dönüş yükümlülüğü
 • Geri dönüş danışmanlığı alma yükümlülüğü
 • Toplumsal fayda sağlayan görevler görev alma yükümlülüğü
 • Teminat gösterme yükümlülüğü
 • Elektronik izlenme yükümlülüğü

Yukarıda sözü edilen alternatif yükümlülüklerin uygulanma süresi en fazla 24 ayla sınırlandırılmıştır. Bahsi geçen alternatif yükümlülüklere uymakta sorun çıkaran yabancılar hakkında, idari gözetim altına alma kararı verilebilir.

Yukarıda bildirilen yükümlülükler arasında sadece hakkında elektronik takip zorunluluğu kararı verilen yabancılar  ilgili karara karşı yasal olarak itiraz etme hakkına sahiptir. Elektronik izleme yükümlülüğüne itiraz için müracaat edilebilecek yetkili resmi makam Sulh ceza hakimidir.

Sulh ceza hakimliğine başvuru, sadece yabancının bizzat kendisi, yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından yapılabilir.

İdari Gözetim Altında Tutulmasına Karar Verilen Yabancının Yasal Hakları

Hakkında idari gözetim kararı verilen yabancı, yabacının yasal temsilcisi ya da avukatı, ilgili karara itiraz etmek amacı ile sulh ceza hakimine müracaat etme hakkına sahiptir. Sulh ceza hakimliğine  yasal başvuru yapılmış olması, idari gözetim kararını geçersiz hale getirmez.

Yasalara uygun olarak hazırlanan itiraz dilekçesi idareye verildikten sonra hiç vakit kaybedilmeden yetkili sulh ceza hakimine iletilir. Sulh ceza hakimine idari gözetim kararına itiraz dilekçesine bakması için tanınan süre beş gün ile sınırlıdır. Bir başka deyişle dilekçe verilmesini takip eden ilk beş gün içinde karar verilmiş olmalıdır. Sulh ceza hakimi tarafından verilen karar kesin hüküm niteliğindedir.

İdari gözetim koşullarının ortadan kalkması halinde, yabancının kendisi, yasal yetkilisi ya da avukatı sulh ceza hakimliğine tekrar başvuruda bulunma ve itiraz hakkına sahiptir.

Yukarıda verilen bilgiler genel bilgilendirme amaçlı olup, daha detaylı bilgiler edinmek ve yasal yollardan yardım alabilmek için bir avukat ile işbirliği yapılmalıdır.

İdari Gözetim Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön